Poriales-s.l.

porowce
na stronie — Huby · klucz
Grzyby nadrzewne, zwykle pokroju "hubowatego" lub rozpostarte, odstające itp., hymenofor z reguły porowaty

huby

Huby to potoczne określenie grzybów niekapeluszowych wyrastających na drewnie. Część z nich to pasożyty żywych drzew, większość to saprotrofy rozkładające drewno lub słabe pasożyty, rozwijające się na drzewach osłabionych wcześniej przez inne czynniki, np. klimatyczne.

space

Fomitopsis pinicola
Polyporales (żagwiowate) »19
rząd żagwiowców zawiera większość pospolitych hub i innych grzybów nadrzewnych o porowatym hymenoforze
Rząd: szczecinkowce (Hymenochaetales)
Phellinus igniarius
Hymenochaetaceae (szczecinkowcowate) »13
miąższ pod działaniem KOH barwi się czarno; u wielu gatunków występują widoczne pod mikroskopem (czasem już pod silną lupą) ciemnobrązowe, grubościenne szczecinki; tu kilka ważnych gospodarczo i częstych hub np. czyreń (Phellinus)
Schizopora paradoxa
Schizopora paradoxa (drewniczka różnopora)
przedstawiciel rodziny drewniczkowate (Schizoporaceae)
rząd gołąbkowce (Russulales): rodzina bondarcewowate (Bondarzewiaceae)
Heterobasidion annosum
Heterobasidion annosum (korzeniowiec wieloletni [huba korzeniowa]) non edible
owocniki wieloletnie, zwykle w postaci nieregularnych, rozpostarto-odgiętych półeczek o nieregularnej powierzchni, jasnobrązowa do ciemnobrązowej, czerwonobrązowej, na brzegu jaśniejsza białawe, brzeg ostry; pory białe, drobne, 2-4 na mm, rurki w kilku warstwach; miąższ białawy, konstystencji skórzastej, elastyczny; zapach mniej lub bardziej wyraźny grzybowy;

pospolity, owocniki wyrastają u nasady pni i pniaków lub na korzeniach żywych i martwych drzew iglastych, rzadko na liściastych; najgroźniejszy gospodarczo pasożyt w lasach iglastych, głównie na sosnie i świerku

Copyright © 1998-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 19.01.2010 · została utworzona/was created 13.09.1998
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Poriales-s.l..htm">porowce - Poriales-s.l. - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>