Morchellaceae

smardzowate(Morels)
na stronie — Owocnik (Fruitbody) · klucz

owocnik (Fruitbody)

Owocnik składa się z trzonu i główki która zazwyczaj pokryta jest głębokimi jamkami z warstwą zarodnikonośną (alweole), fałdami, bruzdami. Rzadziej powierzchnia główki gładka lub owocnik miseczkowaty. Gatunki i odmiany smardzy i pokrewnych wyróżnia się zwykle na podstawie cech morfologicznych ponieważ często brak istotnych różnic w budowie mikroskopowej. Owocniki wiekszości gatunków pojawiają się na początku wiosny. Wiele z nich preferuje siedliska wilgotne, związane z ciekami wodnymi i podmokłymi miejscami.
Klucz do smardzy i smardzowatych
 cechy charakterystyczne, występowanie
smardz (Morchella) owocnik z główką prawie całkowicie zrośniętą z trzonem i pokrytą alweolami; kształt główki jajowaty, stożkowaty lub kulisty
A. główka kulista, jajowata, jajowato-stożkowata
Morchella esculenta
Morchella esculenta (smardz jadalny) good edibleprotectedred listGREJ
Morchella esculenta
Morchella esculenta var. rotunda (smardz jadalny odmiana okrągła) good edibleprotectedGREJ
główka okrągła lub jajowata z alweolami nieregularnie rozmieszczonymi, brak wyraźnych żeber; barwa główki jasna, woskowożóła, ochrowobrązowa
Morchella esculenta var. umbrina
Morchella esculenta var. umbrina (smardz jadalny odmiana ciemna) good edibleprotectedGREJ
krawędzie jamek wyraźnie jaśniejsze od czarnobrązowego wnętrza
można jeszcze wyróżnić odmianę var. rigida jasnożółtą i var. vulgaris jasną do ciemnoszarej; można spotkać egzemplarze pośrednie pomiędzy typami odmian
 Morchella crassipes (smardz grubonogi) protectedGREJ
owocniki duże; zwykle trzon tak gruby jak główka i zgrubiały u podstawy
rzadki; w parkach i ogrodach wiosną
B. główka wydłużona, stożkowata; alweole ułożone w podłużne szeregi oddzielone żebrami
Morchella conica
Morchella conica (smardz stożkowaty) good edibleprotectedred listGREJ
owocniki 20-70 mm wysokości; trzon o średnicy zazwyczaj znacznie mniejszej niż średnica główki - jest to wynikiem tego, że krawędz główki w miejscu przyrośnięcia do trzonu jest wyraźnie od niego odsunięta, podwinięta (nawet z zatokowatym wcięciem), czasem oglądana z boku przypomina w tym nieco mitrówkę półwolną (Mitrophora semilibera); główka zwykle jaśniej zabarwiona niż u smardza wyniosłego (Morchella elata) i mniej ostro stożkowata, często jajowato-stożkowata
Morchella elata
Morchella elata (smardz wyniosły) good edibleprotectedGREJ
Morchella elata
owocniki 40-100 mm wysokości; trzon zwykle o średnicy zbliżonej do średnicy główki - w miejscu przyrośnięcia główki do trzonu, krawędz główki nie jest wyraźnie odsunięta od trzonu (nie ma wyraźnego podwinięcia krawędzi główki); barwa zwykle ciemniejsza brązowa niż u smardza stożkowatego (Morchella conica)

Mitrophora semilibera
Mitrophora semilibera (mitrówka półwolna) edibleprotectedred listGREJ
podobny do smardzy, główka z wyraźnymi alweolami, w połowie zrośnięta z trzonem
Verpa conica
Verpa conica (naparstniczka stożkowata) edibleprotectedred listGREJ
Verpa conica
główka gładka lub pofałdowana, zrośnięta jedynie na szczycie z trzonem;

rzadka, w kwietniu, maju, w zaroślach nad ciekami wodnymi i w innych wilgotnych miejscach

Ptychoverpa bohemica
Ptychoverpa bohemica (smardzówka czeska) edibleprotectedred listGREJ
Ptychoverpa bohemica
podobny do naparstniczek z tym, że główka z dość regularnymi długimi, pofalowanymi gęstymi żeberkami;

rzadka, w kwietniu, maju, w zaroślach nad ciekami wodnymi i w innych wilgotnych miejscach

Disciotis venosa
Disciotis venosa (krążkówka żyłkowana) edibleprotectedred listGREJ
owocniki miseczkowate, wnętrze miseczki żyłkowane; miąższ o wyraźnym zapachu chloru;
owocniki wyrastają wiosną w dolinach rzek na glebach ciężkich, ilastych

zobacz też:
see also:
Helvella crispa
Helvellaceae (piestrzycowate) »6
Gyromitra esculenta
Discinaceae (krążkownicowate) »3
Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 03.12.2009 · została utworzona/was created 16.06.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Morchellaceae.htm">smardzowate - Morchellaceae - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>