Pezizales

kustrzebkowce
na stronie — Owocnik (Fruitbody) · klucz

owocnik (Fruitbody)

Owocniki mają kształt krążka, miseczki, pucharkowaty, kieliszkowaty lub typu smardzowatego tzn. składające się z trzonu i osadzonej na nim główki o powierzchni mniej lub bardziej nieregularnie pofałdowanej.
Mitrophora semilibera
Morchellaceae (smardzowate)
owocnik składa się z trzonu i główki która zazwyczaj pokryta jest głębokimi jamkami z warstwą zarodnikonośną (alweole), fałdami, bruzdami. Rzadziej powierzchnia główki gładka lub owocnik miseczkowaty.
Helvella crispa
Helvellaceae (piestrzycowate) »6
Helvella acetabulum
owocniki składające się z pofałdowanej główki i trzonu lub kieliszkowate, pucharkowate, miseczkowate, krążkowate
Gyromitra esculenta
Discinaceae (krążkownicowate) »3
tu piestrzenice (Gyromitra)
Aleuria aurantia
Pezizaceae (kustrzebkowate) »7
owocniki zwykle miszeczkowate, rzadziej uchowate, wyrastają na ziemi i na drewnie
Otidea onotica
Pyronemataceae (Pyronemataceae) »23
 Sarcoscyphaceae (czarkowate)
owocniki kieliszkowate lub miseczkowate, wyrastają na ziemi i na drewnie
Sarcoscypha coccinea
Sarcoscypha coccinea (czarka szkarłatna) non edibleprotectedred listGREJ
jaskrawokarminowe owocniki wyrastają na opadłych gałązkach drzew liściastych, pojawiają się w okresie zimowym i wiosną; w szerokim ujęciu obejmuje też inne gatunki z tego rodzaju; ujęta wąsko jest gatunkiem rzadkim; rośnie na drewnie drzew i krzewów z rodziny różowatych (Rosaceae), buku, leszczyny, wiązów
Sarcoscypha austriaca
Sarcoscypha austriaca (czarka austriacka) non edible
najczęściej spotykany gatunek czarki; rośnie na glebach lekko zasadowych, na drewnie olszy, wierzby, klonów, robinii
 Sarcoscypha jurana protectedGREJ
na drewnie lipy, na glebach silnie zasadowych; bardzo rzadka
 Microstoma protracta (czareczka długotrzonkowa) (=Sarcoscypha hiemalis) protectedred listGREJ
 Sarcosomataceae »4
Pseudoplectania nigrella
Pseudoplectania nigrella GREJ
 Plectania melastoma (kustrzebeczka czarna) red listGREJ
 Sarcosoma globosum protectedred listGREJ
Urnula craterium
Urnula craterium red listGREJ
 Rhizinaceae (przyczepkowate)
Rhizina undulata
Rhizina undulata (przyczepka falista)
owocniki rozpostarte, nieco wypukłe, o pofałdowanej powierzchni, czerwonobrązowe, kasztanowobrązowe, na przyrastającym brzegu jaśniejsze; od spodniej przytwierdzone włókienkowatymi sznurami grzybni do podłoża;
częsty; od wiosny do jesieni, w grupach, na miejscach po starych ogniskach, wypaleniskach, zwłaszcza w terenach podgórskich i górskich
Choiromyces meandriformis
Tuberaceae (truflowate) »5
Tuber aestivum
Tuber aestivum (trufla letnia [trufla wgłębiona]) edibletradeprotectedred listGREJ
na glebach wapiennych, w warstwie humusu, pod różnymi drzewami; w Polsce brak pewnych stanowisk

Caloscypha fulgens n 2
Caloscypha fulgens (kielonka błyszcząca) red listGREJ
Copyright © 1998-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 17.10.2014 · została utworzona/was created 11.09.1998
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Pezizales.htm">kustrzebkowce - Pezizales - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>