Gasteromycetidae

wnętrzniaki
na stronie — klucz
Owocniki mniej lub bardziej kuliste lub innych nietypowych kształtów.

space

rząd pieczarkowce (Agaricales)
Cyathus striatus
Nidulariaceae (gniazdnicowate) »6
Lycoperdon perlatum
Lycoperdaceae (purchawkowate) »10
rodzina grzybogwiazdowate (Mycenastraceae)
Mycenastrum corium
Mycenastrum corium (grzybogwiazd skórzasty) red listGREJ
owocniki półpodziemne, kulistawe, duże, 80-150(200) mm średnicy, z grubym, korzeniastym sznurem grzybni u nasady; osłona bardzo gruba (do 5 mm), dojrzała pęka na szczycie na kilka odgiętych gwiaździście płatów;

rzadki; w Polsce znaleziono ok. 20 stanowisk; owocniki wyrastają zwykle w miejscach bogatych w materię organiczną - składowiska słomy, odpadów w gospodarstwach rolnych, wokół kompostników, także na łąkach, pastwiskach i skrajach lasów, zaroślach robinii; na większości stanowisk efemerycznie

rodzina berłóweczkowate (Tulostomataceae)
Tulostoma brumale
Tulostoma (berłóweczka [pałeczka]) »5
dojrzały owocnik buławkowaty, z trzonem ±zagłębionym w ziemi i kulistą główką u góry, na jej szczycie otwór przez który uwalniane są zarodniki

grzyby rzadkie (lub przeoczane), związane z siedliskami ciepłymi, suchymi, zwykle na piaskach albo na wapieniach, poza lasami


rząd borowikowce (Boletales)
rodzina piestrówkowate (Rhizopogonaceae)
Rhizopogon roseolus
Rhizopogon roseolus (piestrówka różowawa)
owocnik podziemny, przypominający trufle
Scleroderma citrinum
Sclerodermataceae (tęgoskórowate)

Rząd: sromotnikowe (Phallales)
rodzina gwiazdoszowate (Geastraceae)
Geastrum fimbriatum
Geastrum (gwiazdosz) »23
rodzina sromotnikowate (Phallaceae)
Mutinus caninus
Phallaceae (sromotnikowate) »8
Clathrus archeri
Clathrus archeri (okratek australijski) non edibleGREJ
rodzina Gomphaceaeaceae
Gomphus clavatus
Gomphus clavatus (siatkoblaszek maczugowaty [siatkolist maczugowaty]) edibleprotectedred listGREJ
Clavariadelphus ligula
Clavariadelphus ligula (buławka spłaszczona) non edibleprotectedred listGREJ
Copyright © 1998-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 19.01.2010 · została utworzona/was created 12.09.1998
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Gasteromycetidae.htm">wnętrzniaki - Gasteromycetidae - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>