duża wersja fotografii z doniesienia

fotografia z grzybobrania
© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Wzdłuż rzeki Rabiański Potok/Hoczewka przy wiacie turystycznej Rabe, większość to krasnoborowiki ceglastopore, dwa podgrzybki i cztery prawdziwki.