duża wersja fotografii z doniesienia

fotografia z grzybobrania
© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Rekonesans w rejonie starej skoczni w strojach uzdrowiskowych. Las mieszany z przewagą świerków i jodeł. Wynik hipotetyczny. Widzieliśmy dużo ceglaków, kolczaków, kurek i pieprzników trąbkowych 2 prawdziwki ale zaczerwione, okazały siedzuń jodłowy i koźlarze czerwone widziane u grzybiarzy wychodzących z lasu.