Quilathe — doniesienia z grzybobrań (wszystkich #18, wyróżnionych #2)