Anankastic — doniesienia z grzybobrań (wszystkich #6, wyróżnionych #1)