duża wersja fotografii z doniesienia

fotografia z grzybobrania
© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Leśne mokradła z topolami. Młode boczniaki i zaczynające się płomienice. W suchszych sosenkach na skraju lasu wodnichy szt. 4 Całe zbiory na zdjęciu.