Fotografia w komentarzu do doniesienie z grzybobrania

© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Po deszczach w moich brzozach 🌳🌳🌳 zazieleniło się i zakwitło kwiecie. Przyjemnie wilgotno a kurki 🐥🐤🐥 się zatrzymały. Innych grzybów nie widać w ogóle.