Fotografia w komentarzu do doniesienie z grzybobrania

© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Gucio, z pewnością nie rosną we wszystkich zarośniętych sadach, tak jak np. nie w każdym lasku osikowym będą rosły gąski liściowate. Ale jak widać po moich i Lusze doniesieniach, jest szansa w sadzie na smardze trafić. Smardze z kory, to inny gatunek niż smardze stożkowate znajdowane w osikach, czy sadach. Smardze z kory to Morchella importuna, kształtem i kolorem przypominają smardze stożkowate, ale wydaje mi się, że częściej nie są tak smukłe, raczej są ciemniejsze (choć może to kwestia zwykle większej ekspozycji na światło) i zwykle mają też drobniejsze alweole.