duża wersja fotografii z doniesienia

fotografia z grzybobrania
© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Dorzecze strumyka Babica. To oznacza, że strefa referencyjna, las bukowy - starodrzew. Oczywiście można spotkać olchę, jesion i czasami wierzbę, no i zakrzaczenia oraz mnóstwo chrustu. Babica i jej liczne dopływy, płyną sobie do morza w krętych wąwozach, o stromych zboczach. Na takim wzniesieniu skierowanym na południe, dziwnie podmokłym mimo spadku około 30%, wśród chrustu, rosły sobie czarki. W tym środowisku, jednak to rzadkość, bo na cztery kilometry marszu, tylko jedno miejsce się trafiło.