duża wersja fotografii z doniesienia

fotografia z grzybobrania
© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Grzybki znalezione w sumie w centrum miasta pod topolami ;) 11 koźlarzy topolowych i 5 koźlarzy czerwonych. Grzybki duże, średnie, małe i bardzo małe :)