duża wersja fotografii z doniesienia

fotografia z grzybobrania
© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Penetracja lasów liściastych w powiecie mińskim.Do koszyka trafiają setki pieprzników,kilkanaście muchomorów czerwieniejacych,kilkanaście mleczai smacznych,kilka borowików szlachetnych,usiatkowanych, koźlarze grabowe,boczniak łyzkowaty oraz jeden koźlarz dębowy.W lesie zostały dziesiątki starszych koźlarzy grabowych,muchomorów oraz borowików-czerwie były szybsze.