© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Las mieszany z przewagą topoli i wierzby, plus młodniki dęba. No i oczywiście na polanach i przy drogach krzaki bzów. Dziś nareszcie mogliśmy wyjść w las. Cel to sprawdzenie czy uszaki i płomienice się klują. Uszaki są, i to w większości małe. Płomienicy nie spotkaliśmy.