© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Dzisiaj chyba zakończenie sezonu grzybowego w tym roku . Garby i Czarnotki ok godzinki zbierania zebrałem ponad 30 podgrzybków . W lesie zwłaszcza w Garbach dużo śladów powycinanych grzybów. Mimo końcówki listopada widziałem w lesie kilku grzybiarzy .