© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Nadmorski las sosnowy. Cztery płomienice już przerośnięte, purchawka olbrzymia, i mimo wszystko zostało sporo śmieci po sezonie. Gąsek nie spotkaliśmy.