© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Las duży, sosnowy z podłożem z mchu. W lesie bardzo mało grzybiarzy. 3/4 grzybów z lokatorem. Głównie podgrzybki i jedna gąska.