© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Głównie podgrzybki (ale 50% z lokatorami), gąski, kurki, 6 miodowników (też połowa z dodatkami) i 1 sarna.