© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Szybki rekonesans czy rośnie coś w pobliżu w nieznanych sobie lasach po pracy. 15:00-16:20. Wygonił mnie zmrok. Gdyby nie to byłoby pół koszyka. Same podgrzybki brunatne, w większości pogryzione przez ślimaki.