© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Las duży mieszany. W lesie wilgotno. Ludzi sporo. Cały dzień co trochę siąpi deszcz. Dziś na szybko po południu wizyta w lesie. Prawdziwki po kilka większość robaczywych. Podgrzybki pojedyncze zdrowe. Koźlarki pojedyncze zdrowe. Krawce po kilka zdrowe. Zajączki pojedyncze robaczywe. Maślaki po kilka robaczywe. Rydze pojedyncze zdrowe. Siedzuń sosnowy nie zbierałem. Sporo rośnie muchomorów, gołąbków, olszówek, purchawki, maślanka wiązkowa i inne drobne niejadalne grzyby. W najbliższych dniach ma padać tak więc grzyby będą pięknie rosnąć. Niebawem w lesie będzie kolorowo od grzybów.