© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Dzisiejszy rekonesans w lesie, częściowo w ukochanym deszczu, pozwolił mi ustalić, że osadnictwo kozackie na ziemiach pomorskich przybrało na sile. Naszym zdaniem zasiedlenie lasów Pojezierza Drawskiego przez kozactwo jest już wystarczające i wypadałoby zostawić przestrzeni życiowej przedstawicielom szlachetniejszych nacji. A ci dziś w większości oka nie cieszą, poza tym pewnie połowa, wcześniej już wstępnie wyselekcjonowana w lesie, odpadnie, bo czerwie znowu uaktywniły się.
Koźlarze babki, borowiki ceglastopore (poza jednym egzemplarzem), kanie, maślaki, podgrzybki (czarnych łebków nie stwierdzono), podgrzybki zajączki (te występują przeważnie gromadnie w rodzinach kilkunastoosobowych dając frajdę zbieraczom) oraz wielkie koźlarze pomarańczowożółte zostawiłem ich amatorom.