© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Ale lało pod Kaletami ale parasol był bardzo ładnych ceglasi nazbierałem 3kg, 2,5kg podgrzbków i 5 sztuk prawdziwka mimo braku deszczu grzybki były ładne