© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Te ze zdjęcia podobno jadalne i smaczne 😜. Ale zbierane były głównie ceglastopore (80% zbioru ilościowo i 60% masy) oraz szlachetniaki (20% zbioru ilościowo i 40% masy). Grzyby zbierane miejscowo na odcinku 25km 🚴.