© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
W lesie liściastym (dębowym) - nic się nie dzieje, zero. Buki przyniosły jednego ceglasia, las mieszany 4 podgrzybki. W naszych lasach nie ma grzybów.