© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Dzień bez grzyba dniem straconym. Co Wy na to? Wyrósł na klonie jesionolistnym przed moim blokiem. Zresztą nie pierwszy raz.