© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Las duży mieszany. W lesie wilgotno i gorąco. Kurki rosną całymi gromadami ale sporo drobnicy. Koźlarki po kilka sporo zdrowych. Pokazały się pierwsze muchomory i gołąbki. Można spotkać różne drobne grzyby niejadalne. Nawet udało się spotkać cztery sarenki z czego jedna podeszła bliżej ale nie dała się sfotografować. Warunki sprzyjają rozwojowi grzybni gdyż coraz więcej widać płacy grzybni. Sezon z dnia na dzień rozkręca się coraz bardziej i oby tak było do zimy. Pozdrawiam leśną brać i życzę udanych leśnych wypraw i powrotów z pełnymi koszami.