© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Dziesięciokilometrowy spacer zakończył się znalezieniem okazów ze zdjęcia. Innych grzybów brak. Pozdrawiam wszystkich grzybowych zapaleńców 😀