© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Las sosnowy. Wyjazd na rekonesans na kurki. Nic, nic a nic!!!! Ale mokro i gorąco!! Nie mam zdjęcia, że nic nie ma!!! Ale zdjęcie fijołka jest!!!!