© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
2 godzinki po pracy. 34 ceglaki i po raz pierwszy 2 maślaki żółte, 1 kurka oraz 3 koźlarze pomarańczowożółte.