© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
W ramach obywatelskiego nieposłuszeństwa udaliśmy się na trochę dłuższy spacer 😠 W krzaczory oczywiście 😎 Zwiedzone cztery miejscówki, z czego na dwóch pustynia, a na pozostałych dwóch urocze małe smardzyki. Zwłaszcza na tej ostatniej, tam rosły na pęczki 😉