© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Spokojnych,Rodzinnych Świąt,pełnych koszy w 2020 Roku,jako Gwiazdka Betlejemska grzybogwiazd skórzasty (Mycenastrum corium)