grzyby.pl

symbole, legenda

w fotoindeksie

Liczba na szarym polu w prawym dolnym rogu ikonki w fotoindeksie to ilość zapisów GRej danego taksonu.

inne symbole

śmiertelnie trująceśmiertelnie trująceśmiertelnie trujące śmiertelnie trujący (DEADLY TOXIC)
trującetrującetrujące trujący (TOXIC)
niejadalneniejadalneniejadalne niejadalny (INEDIBLE)

Powody oznaczenia gatunku jako niejadalnego mogą być różne:

  • zbyt małe rozmiary
  • gorzki smak, twardy miąższ itp.
  • grzyb może nie być trujący ale z powyższych względów trudno brać pod uwagę jego konsumpcję
  • ale też może być tak, że brak wiedzy o jego jadalności/toksyczności — może więc być trujący, tyle, że o tym jeszcze nie wiemy
jadalnejadalnejadalne jadalny (EDIBLE)

W miarę wzrostu naszej wiedzy, zdarza się, że niektóre gatunki grzybów dotychczas jadanych, są w pewnej chwili uznawane za trujące. Wystarczy porównać informacje z atlasów grzybów sprzed kilkudziesięciu lat ze stanem obecnym (np. krowiak podwinięty (Paxillus involutus) i być może gąska zielonka (Tricholoma equestre)). Zdarzają się też rzadkie sytuacje przeciwne, gatunki uznawane tradycyjnie uznawane za niejadalne są przesuwane do grupy jadalnych.

wyborne jadalnewyborne jadalnewyborne jadalne wyborny jadalny (GOOD EDIBLE)
jadalneniejadalnetrujące gdy połączone są symbole jadalności z oznaczeniem niejadalny lub trujący - oznacza to, że tradycyjnie jest jadany, jednak są też zastrzeżenia, np. w pewnych warunkach jest trujący lub u osób wrażliwych może wywołać problemy żołądkowe

(when mixed EDIBLE and unedible or toxic symbols then are some CONCERNS e.g. toxic for same pepople or in some conditions)

chronionechronionechronione w Polsce gatunek ochroniony, nie zbierać

in Poland protected by law, must not be collected

w obrocie towarowymw obrocie towarowymw obrocie towarowym dopuszczony do obrotu towarowego i przetwórstwa w Polsce

in Poland may be sold on markets or used in food industry

na czerwonej liściena czerwonej liściena czerwonej liściena czerwonej liściena czerwonej liście znajduje się na Czerwonej Liście gatunków zagrożonych

on Polish Red List

zgłaszalne do GREJzgłaszalne do GREJ zgłaszalny do GREJ - bazy znalezisk grzybów rzadkich, zagrożonych i chronionych [uwaga! porosty nie są zgłaszane do tej bazy nawet gdy mają takie oznaczenie na swojej stronie - jest ono "z automatu" umieszczane dla gatunków chronionych i "czerwonolistowych"]

collections recorder in GREJ (Polish rare, protected or Red List species database)