skorowidz nazw grzybów na literę Z

indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
za  ·   · zi zim ·  
zag
zagrzebka - Geopora
 — piaskowa - Geopora arenosa (Fuckel) S. Ahmad
zaj
zajączek - Xerocomus subtomentosus (Fries) Quelet
zas
zasłonak - Cortinarius
 — anyżkowy - Cortinarius odorifer Britzelm.
 — bagienny - Cortinarius uliginosus Berk. (1860)
 — bananowy - Cortinarius nanceiensis Maire
 — białofioletowy - Cortinarius alboviolaceus (Pers.: Fr.) Fr.
 — białopierścieniowy - Cortinarius helvolus (Bull.) Fr.
 — bladoochrowy - Cortinarius talus Fr.
 — błękitnoblaszkowy - Cortinarius delibutus Fr.
 — brązowordzawy - Cortinarius evernius (Fr.) Fr.
 — brodaty - Cortinarius traganus (Fr.: Fr.) Fr.
 — brunatny - Cortinarius brunneus (Pers.) Fr.
 — ceglastożółty - Cortinarius variiformis Malençon
 — ciemnogłówkowy - Cortinarius decipiens Fr.
 — ciemny - Cortinarius melanotus Kalchbr. E
 — cienki - Cortinarius saniosus (Fr.) Fr. R
 — cynamonowożółty - Cortinarius cinnamomeoluteus P.D. Orton, (1960)
 — cynamonowy - Cortinarius cinnamomeus (L.) Fr. (1838)
 — cynobrowy - Cortinarius cinnabarinus Fr. (1838)
 — cytrynowożółty - Cortinarius limonius (Fr.: Fr.) Fr. V
 — czerwonobrązowy - Cortinarius miraculosus Melot
 — dachówkowaty - Cortinarius obtusus (Fr.) Fr.
 — deszczowy - Cortinarius pluvius (Fr.) Fr.
 — dwuosłonowy - Cortinarius bivelus (Fr.) Fr. V
 — fioletowy - Cortinarius violaceus (L.: Fries) S.F. Gray V
 — fioletowy hercyński - Cortinarius violaceus (L.: Fries) S.F. Gray ssp. hercynicus (Pers.) Brandrud
 — francuski - Cortinarius nanceiensis Maire
 — glinkowaty - Cortinarius bolaris (Pers.: Fr.) Fr.
 — gniadofioletowy - Cortinarius rufoolivaceus (Pers.) Fr.
 — gniady - Cortinarius fulvescens Fr. E
 — gorzkawy - Cortinarius infractus Berk.
 — jabłkowaty - Cortinarius malicorius Fr. (1838)
 — Kazimierza - Cortinarius casimiri (Velen.) Huijsman R
 — kleisty - Cortinarius mucosus (Bull.: Fr.) Kickx
 — korzeniastotrzonowy - Cortinarius rigens (Pers.) Fr E
 — korzeniastotrzonowy - Cortinarius argutus Fr.
 — krętonogi - Cortinarius flexipes (Pers.) Fr.
 — krwistoczerwony - Cortinarius anthracinus (Fr.) Fr. V
 — krwisty - Cortinarius sanguineus (Wulfen) Fr. (1838)
 — kutnerkowaty - Cortinarius cotoneus Fr.
 — liliowy - Cortinarius alboviolaceus (Pers.: Fr.) Fr.
 — łuseczkowaty - Cortinarius pholideus (Fr.: Fr.) Fr.
 — łzawy - Cortinarius stillatitius Fr.
 — maczugostopy - Cortinarius scaurus (Fr.) Fr.
 — malachitowy - Cortinarius malachius (Fr.) Fr. R
 — miedzianordzawy - Cortinarius purpureus (Bull.) Bidaud, Moënne-Locc. et Reumaux
 — modrordzawy - Cortinarius balteatocumatilis R. Hry. ex P.D. Orton E
 — morelowy - Cortinarius armeniacus (Schaeff.: Fr.) Fr. V
 — nacięty - Cortinarius incisus (Pers.) Fr. V
 — niebieski - Cortinarius caerulescens (Schaeff.) Fr.
 — niebieskostopy - Cortinarius glaucopus (Schaeff.) Fr.
 — nieforemny - Cortinarius argutus Fr.
 — nijaki - Cortinarius variiformis Malençon
 — olszowy - Cortinarius helvelloides (Bull.) Fr.
 — ołowiowy - Cortinarius tortuosus (Fr.) Fr.
 — osłonięty - Cortinarius armillatus (Alb. & Schwein.) Fr.
 — oszroniony - Cortinarius hemitrichus (Pers.) Fr.
 — pachnący - Cortinarius torvus (Fr.) Fr.
 — pelargoniowy - Cortinarius paleaceus Fr.
 — pękaty - Cortinarius turgidus Fr.
 — piekący - Cortinarius vibratilis (Fr.) Fr.
 — porysowany - Cortinarius incisus (Pers.) Fr. V
 — pospolity - Cortinarius trivialis J.E. Lange
 — przydrożny - Cortinarius urbicus Fr. ss. J. E. Lange non ss. Marchand
 — purpurowiejący odmiana mięsista - Cortinarius purpurascens Fr.
 — purpurowoblaszkowy - Cortinarius semisanguineus (Fr.) Gillet (1874)
 — rdzawobrązowy - Cortinarius caninus (Fr.) Fr.
 — różnobarwny - Cortinarius variicolor (Pers.) Fr.
 — rudawy - Cortinarius rubellus Cooke
 — rudy - Cortinarius orellanus Fr. in Bidaud, Henry, Moënne-Loccoz & Reumaux R
 — rzodkiewkowaty - Cortinarius scutulatus Fr.
 — sarni - Cortinarius hinnuleus Fr.
 — słomkowożółty - Cortinarius elegantior (Fr.) Fr.
 — stary - Cortinarius paleaceus Fr.
 — strojny - Cortinarius calochrous (Pers.) Gray
 — szafranowy - Cortinarius croceus (Schaeff.) Gray var. croceus R
 — szarobrązowy - Cortinarius anomalus Fr.
 — szarofioletowawy - Cortinarius casimiri (Velen.) Huijsman R
 — szpiczasty - Cortinarius rubellus Cooke
 — sztywny - Cortinarius rigens (Pers.) Fr E
 — szyszkowaty - Cortinarius psammocephalus (Bull.) Fr.
 — śluzakowaty - Cortinarius mucifluus Fr.
 — śluzowaty - Cortinarius trivialis J.E. Lange
 — świerczynowy - Cortinarius fulvescens Fr. E
 — tępy - Cortinarius obtusus (Fr.) Fr.
 — trzęsawiskowy - Cortinarius huronensis Ammirati & A.H. Sm.
 — ukośniepierścieniowy - Cortinarius biformis Fr. V
 — włóknistożółty - Cortinarius saniosus (Fr.) Fr. R
 — wonny - Cortinarius traganus (Fr.: Fr.) Fr.
 — wyniosły - Cortinarius elatior Fr.
 — zielonofioletowy - Cortinarius scaurus (Fr.) Fr.
 — złamany - Cortinarius infractus Berk.
 — złoty - Cortinarius elegantissimus Rob. Henry V
 — żółtopomarańczowy - Cortinarius hinnuleus Fr.
 — żółtozłoty - Cortinarius triumphans Fr. E
zasłonakowate - Cortinariaceae
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
za  ·   · zi zim ·  
ząb
ząbczak kruchy - Dentipellis fragilis (Pers.) Donk R
ząbkowcowate - Steccherinaceae
ząbkowiec strzępiasty - Etheirodon fimbriatum (Pers.) Banker R
zęb
zębiak siny - Gyrodon lividus (Bull.) Sacc R
zębniczek północny - Climacodon septentrionalis (Fr.) P. Karst. R
zębośluzek - Stypella
 — białawy - Stypella vermiformis (Berk. & Broome) D.A. Reid E
 — krótkokolczasty - Stypella subgelatinosa (P. Karst.) P. Roberts I
 — niebieskawy - Stypella subhyalina (A. Pearson) P. Roberts E
 — podlaski - Stypella grilletii (Boud.) P. Roberts E
zgl
zgliszczak pospolity - Kretzschmaria deusta (Hoffm.) P.M.D. Martin
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
za  ·   · zi zim ·  
zia
ziarniak - Placynthiella
 — drobny - Placynthiella icmalea (Ach.) Coppins et P. James
ziarnoskórnik purpurowy - Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar (1959)
ziarnóweczka - Cystodermella
 — cynobrowa - Cystodermella cinnabarinum (Alb. & Schwein.) Harmaja
ziarnówka - Cystoderma
 — blada - Cystoderma carcharias (Pers.) Fayod
 — cynobrowa - Cystodermella cinnabarinum (Alb. & Schwein.) Harmaja
 — gruzełkowata - Cystodermella granulosum (Batsch) Harmaja I
 — mieniąca - Cystoderma amianthinum (Scop.: Fr.) Fay.
 — ochrowożółta - Cystoderma amianthinum (Scop.: Fr.) Fay.
 — rdzawoczerwona - Cystodermella granulosum (Batsch) Harmaja I
 — żółtawa - Cystoderma jasonis (Cooke & Massee) Harmaja
zie
zieleniak drobny - Chlorociboria aeruginascens (Nyl) Kanouse ex Ramamurthi, Korf & Batra
zieleniak grynszpanowy - Chlorociboria aeruginosa (Oeder) Seaver ex C.S. Ramamurthi, Korf et L.R. Batra R
zieleniatka - Tricholoma equestre (L.) P. Kumm. (1871) I
zielonek cytrynowy - Pachyploeus citrinus Berk. & Br. R
zielonek kolczastozarodnikowy - Pachyploeus melanoxanthus Tul. R
zielonka - Tricholoma equestre (L.) P. Kumm. (1871) I
ziemica półkulista - Humaria hemisphaerica (Wiggers ex Fr.) Fuckel
ziemioziorek jasnoparafizowy - Geoglossum fallax E.J. Durand R
ziemioziorek okazały - Geoglossum cookeanum Nannf. [as 'cookeianum']
ziemioziorek pomarszczony - Geoglossum umbratile Sacc.
ziemioziorek śluzowaty - Glutinoglossum glutinosum (Pers.) Hustad, A.N. Mill., Dentinger et P.F. Cannon R
ziemiozorek - Geoglossum
 — gładki - Geoglossum glabrum Pers. R
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
za  ·   · zi zim ·  
zim
zimówka - Flammulina velutipes (Curtis) Singer (1951)
 — aksamitnotrzonowa - Flammulina velutipes (Curtis) Singer (1951)
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
za  ·   · zi zim ·  
zło
złociec czerwonawy - Buchwaldoboletus lignicola (Kallenb.) Pilát V
złociec siarkowy - Buchwaldoboletus hemichrysus (Berk. et M.A. Curtis) Pilát E
złotak czerwonawy - Buchwaldoboletus lignicola (Kallenb.) Pilát V
złotak drobny - Aureoboletus gentilis (Quél.) Pouzar E
złotak siarkowy - Buchwaldoboletus hemichrysus (Berk. et M.A. Curtis) Pilát E
złotak wysmukły - Aureoboletus projectellus (Murrill) Halling
złotlinka - Vulpicida
 — halna - Vulpicida tubulosus (Schaer.) J.E. Mattsson et M.J. Lai
 — jaskrawa - Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson
złotoborowik drobny - Aureoboletus gentilis (Quél.) Pouzar E
złotoborowik wrzosowy - Aureoboletus projectellus (Murrill) Halling
złotoborowik wysmukły - Aureoboletus projectellus (Murrill) Halling
złotorost - Xanthoria
 — pyszny - Xanthoria elegans (Link) Th. Fr.
 — ścienny - Xanthoria parietina (L.) Beltr.
zmi
zmiennoporek krwawiący - Rigidoporus sanguinolentus (Alb. & Schwein.) Donk
zmiennoporek szklisty - Rigidoporus vitreus (Pers.) Donk, Persoonia 4 (3): 341 (1966) [MB#338626] R
zmiennosporek kruchy - Bactrospora dryina (Ach.) A. Massal.