skorowidz nazw grzybów na literę W

indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
wa  · wi wil ·  włó · wn  · wo wol wos · wr 
wac
wachlarzowiec olbrzymi - Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) Karst.
weł
wełniczek - Byssocorticium
 — niebieskozielonawy - Byssocorticium atrovirens (Fr.) Bondartsev & Singer ex Singer E
 — odchodowy - Cristinia coprophila (Wakef.) Hjortstam
 — piękny - Byssocorticium pulchrum (S. Lundell) M.P. Christ. EX
wełniczka - Lachnellula
 — białofioletowa - Lachnella alboviolascens (Alb. & Schwein.) Fr.
 — pasożytnicza - Lachnellula willkommii (Hartig) Dennis
wełniczkowate - Byssocorticiaceae
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
wa  · wi wil ·  włó · wn  · wo wol wos · wr 
wid
widłoszczetka - Dichostereum
widłoszczetka - Vararia
 — północna - Dichostereum boreale (Pouzar) Ginns et M.N.L. Lefebvre
 — sprzążkowa - Vararia investiens (Schwein.) P. Karst.
 — twarda - Dichostereum durum (Bourdot et Galzin) Pilát
wie
wieloporek gwiaździsty - Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda E
wielosporek - Acarospora
 — brunatny - Acarospora fuscata (Schrad.) Arnold
 — ciemnobrunatny - Acarospora badiofusca (Nyl.) Th. Fr.
 — galijski - Acarospora gallica H. Magn.
 — łuseczkowaty - Acarospora moenium (Vain.) Räsänen
 — nikły - Acarospora tongleti Hue
 — obrzeżony - Acarospora albomarginata (H. Magn.) Clauzade et Cl. Roux
 — opalony - Acarospora insolata H. Magn.
 — opylony - Acarospora umbilicata Bagl.
 — płowy - Acarospora cervina A. Massal.
 — pośredni - Acarospora complanata H. Magn.
 — pstry - Acarospora versicolor Bagl. et Carestia
 — ptasi - Acarospora nitrophila H. Magn.
 — rozsiany - Acarospora oligospora (Nyl.) Arnold
 — rumiany - Acarospora erythrocarpa (Malbr.) Hue
 — siwy - Acarospora glaucocarpa (Wahlenb.) Körb.
 — szorstki - Acarospora peliscypha Th. Fr.
 — weroaski - Acarospora veronensis A. Massal.
 — większy - Acarospora macrospora (Hepp) Bagl.
 — wytłoczony - Acarospora impressula Th. Fr.
 — żelazisty - Acarospora sinopica (Wahlenb.) Körb.
wielosporkowate - Acarosporaceae
wielozarodniczka - Sistotrema
 — gruzełkowata - Sistotrema brinkmannii (Bres.) J. Erikss.
 — kapeluszowa - Sistotrema confluens Pers. E
 — mchowa - Sistotrema muscicola (Pers.) S. Lundell
wielozarodnikowiec białokremowy - Sertulicium niveocremeum (Höhn. et Litsch.) Spirin et K.H. Larss.
wieruszka - Entoloma
 — jedwabista - Entoloma sericeum (Bull.) Quel.
 — pogięta - Entoloma rhodopolium (Fr.: Fr.) Kumm.
 — tarczowata - Entoloma clypeatum (L.) P. Kumm. (1871)
 — wiosenna - Entoloma vernum Lundell
 — zatokowata - Entoloma sinuatum (Bull. ex Pers.: Fr.) Kummer. I
wieruszkowate - Entolomataceae
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
wa  · wi wil ·  włó · wn  · wo wol wos · wr 
wil
wilgotnica - Hygrocybe
 — ceglasta - Hygrophorus perplexus A.H. Sm. et Hesler E
 — cytrynowozielonawa - Hygrocybe citrinovirens (J.E. Lange) Jul. Schäff.
 — czepeczkowata - Porpolomopsis calyptriformis (Berk.) Bresinsky V
 — czerniejąca - Hygrocybe conica (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.
 — czernobrunatna - Hygrocybe spadicea (Scop.) P. Karst. EX
 — czerwieniejąca - Hygrocybe ovina (Bull.) Kühner E
 — czerwona - Hygrocybe coccineocrenata (P.D. Orton) M.M. Moser V
 — drobna - Hygrocybe insipida (J.E. Lange ex S. Lundell) M.M. Moser E
 — jasna - Gliophorus laetus (Pers.) Herink V
 — karminowa - Hygrocybe punicea (Fr.) P. Kumm. (1871) R
 — kwaskowata - Hygrocybe nitrata (Pers.) Wünsche V
 — lakmusowa - Hygrocybe lacmus (Schumach.) P.D. Orton et Watling V
 — łąkowa - Cuphophyllus pratensis (Schaeff.) Bon R
 — mała - Hygrocybe parvula (Peck) Pegler E
 — nielepka - Hygrocybe intermedia (Pass.) Fayod E
 — okazała - Hygrocybe splendidissima (P.D. Orton) M.M. Moser
 — ostrostożkowata - Hygrocybe acutoconica (Clem.) Singer R
 — ozdobna - Hygrocybe aurantiosplendens R. Haller Aar. E
 — papuzia - Gliophorus psittacinus (Schaeff.) Herink R
 — piaskowa - Hygrocybe substrangulata (Peck) P.D. Orton et Watling
 — purpurowa - Hygrocybe miniata (Fr.) P. Kumm.
 — sklepiona - Hygrocybe fornicata (Fr.) Singer
 — stożkowata - Hygrocybe conica (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.
 — szerokoblaszkowa - Hygrocybe mucronella (Fr.) P. Karst. E
 — szkarłatna - Hygrocybe coccinea (Schaeff.: Fr.) Kummer R
 — śnieżna - Cuphophyllus virgineus (Wulfen) Kovalenko
 — torfowiskowa - Hygrocybe helobia (Arnolds) Bon
 — trwała - Hygrocybe acutoconica (Clem.) Singer R
 — włoska - Hygrocybe reidii Kühner E
 — woskowa - Hygrocybe ceracea (Wulfen) P. Kumm. EX
 — wypukła - Hygrocybe quieta (Kühner) Singer R
 — zasadowa - Hygrocybe ingrata J.L. Jensen et F.H. Moller E
 — żółknąca - Hygrocybe chlorophana (Fr.) P. Karst. R
wilgotniczka jasna - Gliophorus laetus (Pers.) Herink V
wilgotniczka papuzia - Gliophorus psittacinus (Schaeff.) Herink R
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
wa  · wi wil ·  włó · wn  · wo wol wos · wr 
wło
włochatka - Coriolopsis
 — ciemna - Coriolopsis gallica (Fr.) Ryvarden R
 — jasna - Coriolopsis trogii (Berk.) Domański
włosak korowy - Oxyporus corticola (Fr.) Ryvarden R
włosak zwodniczy - Oxyporus latemarginatus (Durieu & Mont.) Donk (1966)
włosogwiazd czarnogłowy - Geastrum melanocephalum (Czern.) V.J. Staněk E
włosojęzyk - Trichoglossum
 — krótkozarodnikowy - Trichoglossum walteri (Berk.) E.J. Durand
 — szorstki - Trichoglossum hirsutum (Pers.) Boud. E
 — zmienny - Trichoglossum variabile (E.J. Durand) Nannf.
włosóweczka - Flagelloscypha
 —  grubowłoskowa - Cyphella kavinae Pilát
 — malutka - Flagelloscypha minutissima (Burt) Donk
 — nadrzewna - Vibrissea truncorum (Alb. & Schwein.) Fr. (1822) R
 — robaczkowata - Flagelloscypha eruciformis (Batsch) Singer
włosóweczkowate - Vibrisseaceae
włostka - Bryoria
 — brązowa - Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.
 — ciemniejsza - Bryoria subcana (Nyl. ex Stizenb.) Brodo et D. Hawksw.
 — cieniutka - Bryoria capillaris (Ach.) Brodo et D. Hawksw.
 — dwubarwna - Bryoria bicolor (Ehrh.) Brodo et D. Hawksw.
 — gniazdowa - Bryoria furcellata (Fr.) Brodo et D. Hawksw.
 — jodłowa - Bryoria abietina (Bystrek) Bystrek
 — Kümmerlego - Bryoria kuemmerleana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.
 — Motyki - Bryoria motykana (Bystrek) Bystrek
 — Nádvornika - Bryoria nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.
 — pogięta - Bryoria flexuosa (Motyka) Bystrek
 — poplątana - Bryoria intricans (Vain.) Brodo et D. Hawksw.
 — prosta - Bryoria simplicior (Vain.) Brodo et D. Hawksw.
 — Smitha - Bryoria smithii (Du Rietz) Brodo et D. Hawksw.
 — spleciona - Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo et D. Hawksw.
 — Tatarkiewicza - Bryoria tatarkiewiczii (Bystrek) Bystrek
 — tatrzaaska - Bryoria tatrica (Motyka) Bystrek
 — turniowa - Bryoria chalybeiformis (L.) Brodo et D. Hawksw.
 — wełnista - Bryoria lanestris (Ach.) Brodo et D. Hawksw.
 — Zofii - Bryoria sophiae (Motyka) Bystrek
włośnianka - Hebeloma
 — brunatna - Hebeloma mesophaeum (Pers.: Fr.) Quel.
 — ciemnobrązowa - Hebeloma vaccinum Romagn.
 — cylindrycznozarodnikowa - Hebeloma cylindrosporum Romagn.
 — drobniutka - Hebeloma pumilum J.E. Lange R
 — korzeniasta - Hebeloma radicosum (Bull.) Ricken (1911) I
 — malutka - Hebeloma pusillum J.E. Lange R
 — musztardowa - Hebeloma sinapizans (Fr.) Sacc.
 — późnojesienna - Hebeloma hiemale Bres.
 — rosista - Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Quel.
 — słodkowonna - Hebeloma sacchariolens Quél.
włośniczka - Scutellinia
 — szorstkozarodnikowa - Scutellinia trechispora (Berk. & Broome) Lambotte
 — tarczowata - Scutellinia scutellata (L.) Lambotte (1887)
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
wa  · wi wil ·  włó · wn  · wo wol wos · wr 
włó
włókniczek skórkowaty - Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto
włókniczek skórzasty - Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto
włóknoporka naziemna - Byssoporia terrestris (DC.) M.J. Larsen et Zak
włóknouszek - Inonotus
 — guzkowaty - Inonotus nodulosus (Fr.) P. Karst.
 — lejkowaty - Onnia tomentosa (Fr.) P. Karst. V
 — płaczący - Pseudoinonotus dryadeus (Pers.) T. Wagner et M. Fisch. V
 — promienisty - Inonotus radiatus (Sowerby) P. Karst. (1881)
 — szczotkowaty - Inonotus hispidus (Bolton) P. Karst. R
 — ukośny - Inonotus obliquus (Pers.) Pilát (1942) R
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
wa  · wi wil ·  włó · wn  · wo wol wos · wr 
wnę
wnętrzniaczek podziemny - Gastrosporium simplex Mattir. E
wnętrznica cebulowata - Gautieria graveolens Vittad.
wnętrznica smardzowata - Gautieria morchelliformis Vittad. EX
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
wa  · wi wil ·  włó · wn  · wo wol wos · wr 
wod
wodnicha - Hygrophorus
 — atramentowa - Hygrophorus atramentosus (Alb. & Schwein.) H. Haas et R. Haller Aar. ex Bon
 — biała - Hygrophorus eburneus
 — brunatnobiała - Hygrophorus latitabundus Britzelm.
 — brzozowa - Hygrophorus hedrychii (Velen.) K. Kult
 — gajowa - Hygrophorus nemoreus (Pers.) Fr.
 — gładka - Hygrophorus penarius Fr.
 — grubopierścieniowa - Hygrophorus gliocyclus Fr. V
 — jasnożółta - Hygrophorus hypothejus I
 — jesienna - Hygrophorus tephroleucus (Pers.) Fr.
 — kozia - Hygrophorus capreolarius (Kalchbr.) Sacc.
 — kropkowana - Hygrophorus pustulatus (Pers.: Fr.) Fr.
 — łuseczkowata - Hygrophorus queletii Bres.
 — marcowa - Hygrophorus marzuolus (Fr.) Bres.
 — modrzewiowa - Hygrophorus lucorum Kalchbr. (1874)
 — oliwkowobiała - Hygrophorus olivaceoalbus
 — oliwkowobrązowa - Hygrophorus persoonii Arnolds
 — ozdobna - Hygrophorus speciosus Peck (1878)
 — pachnąca - Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr.
 — pomarańczowa - Hygrophorus pudorinus (Fr.: Fr.) Fr. R
 — pomarańczowopłowa - Hygrophorus unicolor Gröger
 — późna - Hygrophorus hypothejus I
 — punktowana - Hygrophorus pustulatus (Pers.: Fr.) Fr.
 — różowoblaszkowa - Hygrophorus calophyllus P. Karst.
 — różowozłota - Hygrophorus poetarum R. Heim R
 — świerkowa - Hygrophorus piceae Kühner
 — tarczowata - Hygrophorus discoideus (Pers.) Fr. (1838) R
 — wonna - Hygrophorus eburneus var. cossus (Sowerby) Quél.
 — zaróżowiona - Hygrophorus erubescens (Fr.) Fr.
 — złocista - Hygrophorus chrysodon (Batsch) Fr. (1838)
wodnichowate - Hygrophoraceae
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
wa  · wi wil ·  włó · wn  · wo wol wos · wr 
wol
Woldmaria filicina (Peck) Knudsen - dronomiska pióropusznikowa
won
wonnoborowik kruchy - Lanmaoa fragrans (Vittad.) Vizzini, Gelardi et Simonini
wonnoporka białobrązowa - Anthoporia albobrunnea (Romell) Karasiński et Niemelä E
wor
workotrzęsak galaretowaty - Ascotremella faginea (Peck) Seaver (1930) V
workowce - Ascomycota
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
wa  · wi wil ·  włó · wn  · wo wol wos · wr 
wos
woskobłonka - Gloeocystidiellum
woskobłonka - Boidinia
woskobłonka - Conferticium
 — białoochrowa - Gloeocystidiellum leucoxanthum (Bres.) Boidin E
 — białożółtawa - Gloeocystidiellum luridum (Bres.) Boidin E
 — inkrustowanozarodnikowa - Gloeocystidiellum convolvens (P. Karst.) Donk E
 — kulistozarodnikowa - Boidinia furfuracea (Bres.) Stalpers & Hjortstam E
 — ochrowa - Conferticium ochraceum (Fr.) Hallenb. R
 — różnozarodnikowa - Conferticium ravum (Burt) Ginns et G.W. Freeman E
woskowniczek - Ceraceomyces
 — jamkowaty - Crystallicutis serpens (Tode) El-Gharabawy, Leal-Dutra et G.W. Griff. E
 — podlaski - Metulodontia nivea (P. Karst.) Parmasto
 — północny - Ceraceomyces borealis (Romell) J. Erikss. et Ryvarden
woskownik - Radulomyces
 — kulistozarodnikowy - Radulomyces hiemalis (Laurila) Parmasto
 — niepewny - Radulomyces rickii (Bres.) M.P. Christ.
 — pozrastany - Radulomyces confluens (Fr.) M.P. Christ.
 — zębaty - Radulomyces molaris (Chaillet ex Fr.) M.P. Christ.
woskownikowate - Radulomycetaceae
woszczyneczka - Ceriporiopsis
woszczyneczka - Mycoacia
 — kremowopora - Raduliporus aneirinus (Sommerf.) Spirin et Zmitr. E
 — miękka - Ceriporiopsis mucida (Pers.) Gilb. et Ryvarden R
 — obrzeżona - Gelatoporia pannocincta (Romell) Niemelä E
 — postrzępiona - Anomoloma myceliosum (Peck) Niemelä et K.H. Larss.
 — wielkopora - Ceriporiopsis subvermispora (Pilát) Gilb. et Ryvarden E
 — żółknąca - Mycoacia gilvescens (Bres.) Zmitr. E
 — żywiczna - Resiniporus resinascens (Romell) Zmitr. E
woszczynka - Ceriporia
 — Bresadoli - Ceriporia purpurea (Fr.) Donk E
 — piękna - Ceriporia excelsa (S. Lundell) Parmasto V
 — purpurowa - Ceriporia purpurea (Fr.) Donk E
 — różowawa - Ceriporia excelsa (S. Lundell) Parmasto V
 — siateczkowata - Ceriporia reticulata (Hoffm.) Domański R
 — zieleniejąca - Ceriporia viridans (Berk. & Broome) Donk R
 — zmienna - Riopa metamorphosa (Fuckel) Miettinen et Spirin
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
wa  · wi wil ·  włó · wn  · wo wol wos · wr 
wro
wrośniaczek - Diplomitoporus
 — skorupiasty - Diplomitoporus crustulinus (Bres.) Domański E
 — sosnowy - Diplomitoporus flavescens (Bres.) Domański R
 — żelatynowaty - Cinereomyces lindbladii (Berk.) Jülich R
wrośniak - Trametes
 — anyżkowy - Trametes suaveolens (L.) Fr. (1838):
 — garbaty - Trametes gibbosa (Pers.) Fr. (1838)
 — Hoehnela - Antrodiella serpula (P. Karst.) Spirin & Niemelä R
 — miękkowłosy - Trametes pubescens (Schum. ex Fr.) Pilat R
 — omszony - Trametes pubescens (Schum. ex Fr.) Pilat R
 — pachnący - Trametes suaveolens (L.) Fr. (1838):
 — płowy - Trametopsis cervina (Schwein.) Tomšovský E
 — różnobarwny - Trametes versicolor (L.: Fr.) Pilat
 — strefowany - Trametes ochracea (Pers.) Gilb. & Ryvarden
 — szorstki - Trametes hirsuta (Wulfen) Pilát (1939)
wst
wstępka - Baeomyces
 — grzybkowata - Baeomyces rufus (Huds.) Rebent.