skorowidz nazw grzybów na literę T

indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ta tat · te  ·   · th  · to  · tr tri tru trz · tu tuc tul tur · tw  · ty 
tal
talerzyk szkarłatny - Cytidia salicina (Fr.) Burt E
tap
Tapesia fusca (Pers.) Fuckel (1869)
Tapesia lividofusca (Fr.) Rehm ⟶ Mollisia lividofusca (Fr.) Gillet
Tapesia rosae (Pers.) Fuckel
tapetka - Arctoparmelia
 — pierścieniowata - Arctoparmelia centrifuga (L.) Hale
 — pokrzywiona - Arctoparmelia incurva (Pers.) Hale
Taphrina deformans (Berk.) Tul.
Taphrinaceae
Taphrinales
Tapinella atrotomentosa (Batsch) Šutara - krowiak aksamitny
Tapinella panuoides (Batsch) E.-J. Gilbert - krowiak bocznotrzonowy
Tapinellaceae
tar
tarczownica - Parmelia
 — Arnolda - Parmotrema arnoldii (Du Rietz) Hale
 — bruzdkowana - Parmelia sulcata Taylor
 — ciemna - Parmelia discordans Nyl.
 — Ernst - Parmelia ernstiae Feuerer et A. Thell
 — iberyjska - Parmelia serrana A. Crespo, M.C. Molina et D. Hawksw.
 — obsypana - Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale
 — orzęsiona - Parmotrema perlatum (Huds.) M. Choisy
 — pogięta - Parmelia submontana Nádv.
 — prostochwytnikowa - Parmelia barrenoae Divakar, M.C. Molina et A. Crespo
 — skalna - Parmelia saxatilis (L.) Ach.
 — ścienna - Parmelia omphalodes (L.) Ach.
 — wąskołatkowa - Parmelia pinnatifida Kurok.
 — wełnista - Pseudephebe minuscula (Arnold) Brodo et D. Hawksw.
tarczownicowate - Parmeliaceae
tarczóweczka - Aleurocystidiellum
 — krążkowata - Aleurocystidiellum disciforme (DC.) Telleria E
 — wielkozarodnikowa - Aleurocystidiellum subcruentatum (Berk. et M.A. Curtis) P.A. Lemke E
tarczówka - Aleurodiscus
 — bezkształtna - Aleurodiscus amorphus (Pers.) Rabenh. R
 — pomarańczowa - Aleurodiscus aurantius (Pers.) J. Schröt. EX
 — szaroniebieska - Acanthophysellum lividocoeruleum (P. Karst.) Parmasto
 — żółtawoszarawa - Aleurodiscus cerussatus (Bres.) Höhn. & Litsch. E
tarczyna przygraniczna - Lobarina scrobiculata (Scop.) Nyl.
Tarzetta
 — catinus (Holmsk.) Korf & J.K. Rogers
 — cupularis (L.) Svrček (1981)
 — spurcata (Pers.) Harmaja
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ta tat · te  ·   · th  · to  · tr tri tru trz · tu tuc tul tur · tw  · ty 
tat
Tatraea dumbirensis (Velen.) Svrcek
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ta tat · te  ·   · th  · to  · tr tri tru trz · tu tuc tul tur · tw  · ty 
tec
Tectella patellaris (Fr.) Murrill - beztrzonka lepka
tel
Teloschistaceae
tep
Tephrocybe - popielatek
 — ambusta (Fr.) Donk, (1962) - popielatek garbaty
 — anthracophila (Lasch) P.D. Orton (1969) - popielatek węglolubny
 — atrata (Fr.) Donk - kępkowiec tranowy
 — murina (Batsch) M.M. Moser E
 — ozes (Fr.) Bon ⟶ Lyophyllum ozes (Fr.) Singer - kępkowiec sosnowy
 — palustris (Peck) Donk (1962) - popielatek torfowiskowy V
 — putida (Fr.) M.M. Moser - kępkowiec mącznosmakowy E
 — rancida (Fr.) Donk - popielatek mącznorzodkwiowy V
 — tylicolor (Fr.) M.M. Moser ⟶ Sagaranella tylicolor (Fr.) V. Hofst., Clémençon, Moncalvo et Redhead - kępkowiec kolczastozarodnikowy
Tephromelataceae - brunetkowate
ter
Terana caerulea (Lam.) Kuntze - pięknoskórnik modry EX
tet
Tetragoniomyces uliginosus (P. Karst.) Oberw. et Bandoni ⟶ Tremella uliginosa P. Karst.
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ta tat · te  ·   · th  · to  · tr tri tru trz · tu tuc tul tur · tw  · ty 
tęg
tęgoskór - Scleroderma
 — areolkowaty - Scleroderma areolatum Ehrenb. (1818)
 — brodawkowany - Scleroderma verrucosum (Bull.) Pers.
 — cebulowaty - Scleroderma cepa Pers. E
 — cytrynowy - Scleroderma citrinum Pers. (1801)
 — korzeniasty - Scleroderma septentrionale Jeppson
 — kurzawkowy - Scleroderma bovista Fr. E
 — lamparci - Scleroderma areolatum Ehrenb. (1818)
 — pospolity - Scleroderma citrinum Pers. (1801)
 — wielkozarodnikowy - Scleroderma areolatum Ehrenb. (1818)
tęgoskórowate - Sclerodermataceae
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ta tat · te  ·   · th  · to  · tr tri tru trz · tu tuc tul tur · tw  · ty 
tha
Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaer. - szydlina różowa
Thanatephorus fusisporus (J. Schröt.) Hauerslev et P. Roberts ⟶ Rhizoctonia fusispora (J. Schröt.) Oberw. - strzępniczek wrzecionowatozarodnikowy E
Thanatephorus ochraceus (Massee) P. Roberts ⟶ Rhizoctonia ochracea (Massee) Oberw. - strzępniczek ochrowy I
Thanatephorus sterigmaticus (Bourdot) P.H.B. Talbot ⟶ Rhizoctonia sterigmatica (Bourdot) Oberw. - strzępniczek dwuzarodnikowy E
Thanatephorus terrigenus (Bres.) G. Langer ⟶ Rhizoctonia terrigena (Bres.) Oberw. - strzępniczek międzyrzecki EX
Thaxterogaster alboamarescens (Kytöv., Niskanen et Liimat.) Niskanen et Liimat.
Thaxterogaster caesiolamellatus (Bidaud) Niskanen et Liimat.
Thaxterogaster causticus (Fr.) Niskanen et Liimat.
Thaxterogaster collocandoides (Reumaux) Niskanen et Liimat.
Thaxterogaster croceocoeruleus (Pers.) Niskanen et Liimat. - zasłonak żółtomodry
Thaxterogaster eburneus (Velen.) Niskanen et Liimat. - zasłonak biały R
Thaxterogaster fulvo-ochrascens (Rob. Henry) Niskanen et Liimat. - zasłonak brunatnoplamisty
Thaxterogaster leucophanes (P. Karst.) Niskanen et Liimat. - zasłonak mały
Thaxterogaster microspermus (J.E. Lange) Niskanen et Liimat. - zasłonak drobnozarodnikowy
Thaxterogaster multiformis (Fr.) Niskanen et Liimat. - zasłonak zmiennokształtny R
Thaxterogaster ochroleucus (Schaeff.) Niskanen et Liimat. - zasłonak żółtawy
Thaxterogaster pluvius (Fr.) Niskanen et Liimat. - zasłonak deszczowy
Thaxterogaster porphyropus (Alb. et Schwein.) Niskanen et Liimat. - zasłonak różowonogi E
Thaxterogaster purpurascens (Fr.) Niskanen et Liimat. - zasłonak purpurowiejący
Thaxterogaster scaurus (Fr.) Niskanen et Liimat. - zasłonak zielonofioletowy
Thaxterogaster subporphyropus (Pilát) Niskanen et Liimat. - zasłonak śliczny
Thaxterogaster talus (Fr.) Niskanen et Liimat. - zasłonak bladoochrowy
Thaxterogaster variegatus (Bres.) Niskanen et Liimat. - zasłonak zmienny
Thaxterogaster vibratilis (Fr.) Niskanen et Liimat. - zasłonak piekący
the
Thecotheus pelletieri (P. Crouan et H. Crouan) Boud.
Thelephora - chropiatka
 — anthocephala (Bull.) Fr. - chropiatka kwiatowata V
 — atra Weinm.
 — caryophyllea (Schaeff.) Fr. - chropiatka lejkowata V
 — palmata (Scop.) Fr. - chropiatka cuchnąca
 — penicillata (Pers.) Fr. - chropiatka pędzelkowata V
 — terrestris Ehrh. - chropiatka pospolita
 — wakefieldiae Zmitr., Shchepin, Volobuev et Myasnikov
Thelephoraceae - chropiatkowate
Thelephorales - chropiatkowce
Therrya fuckelii (Rehm) Kujala
Therrya pini (Alb. et Schwein.) Höhn.
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ta tat · te  ·   · th  · to  · tr tri tru trz · tu tuc tul tur · tw  · ty 
toc
tocznikowate - Helotiaceae
tocznikowce - Helotiales
tol
Tolypocladium longisegmentum (Ginns) Quandt, Kepler et Spatafora R
Tolypocladium rouxii (Cand.) Quandt, Kepler et Spatafora
tom
Tomentella
 — botryoides (Schwein.) Bourdot et Galzin
 — bryophila (Pers.) M.J. Larsen
 — lapida (Pers.) Stalpers
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ta tat · te  ·   · th  · to  · tr tri tru trz · tu tuc tul tur · tw  · ty 
tra
Trametes - wrośniak
 — cervina (Schwein.) Bres. ⟶ Trametopsis cervina (Schwein.) Tomšovský - wrośniak płowy E
 — gibbosa (Pers.) Fr. (1838) - wrośniak garbaty
 — hirsuta (Wulfen) Pilát (1939) - wrośniak szorstki
 — ochracea (Pers.) Gilb. & Ryvarden - wrośniak strefowany
 — pubescens (Schum. ex Fr.) Pilat - wrośniak miękkowłosy R
 — suaveolens (L.) Fr. (1838): - wrośniak anyżkowy
 — trogii Berk. ⟶ Coriolopsis trogii (Berk.) Domański - włochatka jasna
 — versicolor (L.: Fr.) Pilat - wrośniak różnobarwny
Trametopsis cervina (Schwein.) Tomšovský - wrośniak płowy E
trą
trąbka - Tubaria
 — drobniutka - Tubaria minutalis Romagn.
 — kłaczkowata - Tubaria conspersa (Pers.) Fayod (1889)
 — opierścieniona - Tubaria confragosa (Fr.) Harmaja E
 — otrębiasta - Tubaria hiemalis Romagn. ex Bon (1992)
 — otrębiasta - Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet
 — żółtoblaszkowa - Tubaria dispersa (L.) Singer
tre
Trechispora - szorstkozarodniczka
 — cohaerens (Schwein.) Jülich et Stalpers - szorstkozarodniczka szerokozarodnikowa
 — confinis (Bourdot et Galzin) Liberta
 — farinacea (Pers.) Liberta - szorstkozarodniczka mączysta
 — mollusca (Pers.) Liberta - szorstkozarodniczka dwupiramidalnokryształkowa
 — nivea (Pers.) K.H. Larss. - szorstkozarodniczka śnieżysta
 — stevensonii (Berk. et Broome) K.H. Larss. - szorstkozarodniczka rombowokryształkowa
Trechisporales - szorstkozarodniczkowe
Tremella - trzęsak
 — aurantia Schwein. ⟶ Naematelia aurantia (Schwein.) Burt - trzęsak pomarańczowy
 — encephala Pers. - trzęsak mózgowaty
 — exigua Desm. - trzęsak czarnozielony EX
 — foliacea Pers. ⟶ Phaeotremella foliacea (Pers.) Wedin, J.C. Zamora & Millanes - trzęsak listkowaty I
 — fuciformis Berk. (1856) - trzęsak morszczynowaty
 — globispora D.A. Reid - trzęsak kulistozarodnikowy E
 — globospora D.A. Reid orth.var. ⟶ Tremella globispora D.A. Reid - trzęsak kulistozarodnikowy E
 — indecorata Sommerf. - trzęsak szpetny EX
 — mesenterica Retz.: Fr. - trzęsak pomarańczowożółty
 — moriformis Berk. - trzęsak morwowaty E
 — mycetophiloides Kobayasi ⟶ Phaeotremella mycetophiloides (Kobayasi) Millanes et Wedin - trzęsak grzybolubek I
 — mycophaga G.W. Martin ⟶ Phaeotremella mycophaga (G.W. Martin) Millanes et Wedin - trzęsak grzybojadek
 — obscura (L.S. Olive) M.P. Christ. - trzęsak łzawnikowy
 — simplex H.S. Jacks. et G.W. Martin ⟶ Phaeotremella simplex (H.S. Jacks. et G.W. Martin) Millanes et Wedin - trzęsak dwuzarodnikowy E
 — uliginosa P. Karst.
 — versicolor Berk.
 — virescens (Corda) Bref. (1888) - trzęsak zieleniejący EX
Tremellaceae - trzęsakowate
Tremellales - trzęsakowce
Tremellomycetes
Tremiscus helvelloides (DC.) Donk. ⟶ Guepinia helvelloides (DC.) Fr. - płomyczka galaretowata R
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ta tat · te  ·   · th  · to  · tr tri tru trz · tu tuc tul tur · tw  · ty 
tri
Trichaptum - niszczyk
 — abietinum (Dicks.) Ryvarden (1972) - niszczyk iglastodrzewny
 — biforme (Fr.) Ryvarden [as 'biformis'] - niszczyk liściastodrzewny R
 — fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden (1972) - niszczyk ząbkowaty
 — pergamenum (Fr.) G. Cunn. ⟶ Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden [as 'biformis'] - niszczyk liściastodrzewny R
Tricharina praecox (P. Karst.) Dennis
Tricharinopsis herinkii (Svrček) U. Lindem., Van Vooren et Healy
Trichaster melanocephalus Czern. ⟶ Geastrum melanocephalum (Czern.) V.J. Staněk - gwiazdosz czarnogłowy E
Trichobelonium kneiffii (Wallr.) J. Schröt.
Trichoderma alutaceum Jaklitsch
Trichoderma aureoviride Rifai ⟶ Hypocrea aureoviridis Plowr. et Cooke
Trichoderma dacrymycellum Jaklitsch ⟶ Hypocrea dacrymycella Cooke et Plowr.
Trichoderma lixii (Pat.) P. Chaverri
Trichoderma viride Pers. (1829)
Trichoglossum - włosojęzyk
 — hirsutum (Pers.) Boud. - włosojęzyk szorstki E
 — variabile (E.J. Durand) Nannf. - włosojęzyk zmienny
 — walteri (Berk.) E.J. Durand - włosojęzyk krótkozarodnikowy
Tricholoma - gąska
 — acerbum (Bull.) Vent. - gąska karbowana E
 — aestuans (Fr.) Gillet
 — albobrunneum (Pers.) P. Kumm. - gąska białobrązowa
 — album (Schaeff.) Fr. (1871) - gąska biaława
 — apium Jul. Schäff. - gąska selerowa
 — argyraceum (Bull.) Gill. auct. pl. ⟶ Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quél. (1872) - gąska żółknąca
 — argyraceum (Bull.) Gillet
 — arvernense Bon
 — atrosquamosum Sacc. - gąska czarnołuskowa
 — aurantium (Schaeff.) Ricken - gąska pomarańczowa R
 — basirubens (Bon) A. Riva et Bon
 — batschii Gulden - gąska czerwonobrązowa
 — boudieri (Barla) Sacc.
 — bufonium (Pers.) Gillet - gąska winnobrązowa
 — cingulatum (Almfeldt: Fr.) Jacobasch - gąska wierzbowa
 — colossus (Fr.) Quél. (1872) - gąska wielka E
 — columbetta (Fr.: Fr.) P. Kumm. - gąska gołębia R
 — equestre (L.) P. Kumm. (1871) - gąska zielonka I
 — equestre var. populinum Mort. Chr. & Noordel.
 — equestre var. populinum M. Christensen et Noordel. ⟶ Tricholoma frondosae Kalamees et Shchukin - gąska liściowata
 — filamentosum (Alessio) Alessio
 — focale (Fr.) Ricken (1914) - gąska ognista E
 — frondosae Kalamees et Shchukin - gąska liściowata
 — fucatum (Fr.) P. Kumm. - gąska cętkowana EX
 — fulvum (DC.: Fr.) Sacc. - gąska żółtobrunatna
 — imbricatum (Fr.) Kummer - gąska dachówkowata
 — impolitum (Lasch) P. Kumm.
 — inocyboides Corner
 — inodermeum (Fr.) Gillet
 — luridum (Schaeff.) P. Kumm. - gąska szerokoblaszkowa EX
 — microcephalum P. Karst.
 — myomyces (Pers.) J.E. Lange ⟶ Tricholoma terreum (Schaeff.) Quél. (1871) - gąska ziemistoblaszkowa
 — nigromarginatum Bres. ⟶ Tricholoma atrosquamosum Sacc. - gąska czarnołuskowa
 — orirubens Quél. - gąska czerwieniejąca V
 — pardinum Quél. - gąska tygrysia
 — pessundatum (Fr.) Quél. - gąska kroplistobrzega R
 — populinum Lange - gąska topolowa V
 — portentosum (Fr.) Quél. (1872) - gąska niekształtna
 — psammopus (Kalchbr.) Quél. (1875) - gąska modrzewiowa
 — pseudoimbricatum J.E. Lange et Terk. var. roseobrunneum A. Riva - gąska różowosmugowa
 — roseoacerbum A. Riva ⟶ Tricholoma pseudoimbricatum J.E. Lange et Terk. var. roseobrunneum A. Riva - gąska różowosmugowa
 — saponaceum (Fr.: Fr.) P. Kumm. - gąska mydlana
 — scalpturatum (Fr.) Quél. (1872) - gąska żółknąca
 — sciodes (Pers.) C. Martín - gąska ostra
 — sejunctum (Sow.) Quel. - gąska zielonożółta R
 — squarrulosum Bres. I
 — stans (Fr.) Sacc. - gąska gorzkawa
 — stiparophyllum (S. Lundell) P. Karst. - gąska jasna
 — sulphureum (Bull.: Fr.) Kummer - gąska siarkowa
 — terreum (Schaeff.) Quél. (1871) - gąska ziemistoblaszkowa
 — ustale (Fr.: Fr.) Kummer - gąska bukowa
 — ustaloides Romagn.
 — vaccinum (Schaeff.: Fr.) P. Kumm. - gąska krowia
 — virgatum (Fr.) P. Kumm. (1871) - gąska pieprzna
Tricholomataceae - gąskowate
Tricholomella constricta (Fr.) Zerova ex Kalamees - gęśnica biaława
Tricholomopsis - rycerzyk
 — decora (Fr.) Singer - rycerzyk oliwkowożółty R
 — flammula Métrod ex Holec
 — ornata (Fr.) Singer - rycerzyk czerwonołuskowy
 — rutilans (Schaeff.) Singer (1939) - rycerzyk czerwonozłoty
Trichophaea
 — gregaria (Rehm) Boud.
 — hybrida (Sowerby) T. Schumach.
 — paludosa (Boud.) Boud. ⟶ Trichophaeopsis paludosa (Boud.) Häffner et L.G. Krieglst.
Trichophaeopsis bicuspis (Boud.) Korf & Erb
Trichophaeopsis paludosa (Boud.) Häffner et L.G. Krieglst.
Trichosphaerella decipiens Sacc., E. Bommer et M. Rousseau
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ta tat · te  ·   · th  · to  · tr tri tru trz · tu tuc tul tur · tw  · ty 
tru
trufla - Tuber
 — biała - Tuber magnatum Pico
 — czarnozarodnikowa - Tuber melanosporum Vittad. (1831)
 — dębowa - Tuber dryophilum Tul. R
 — jaskrawa - Tuber fulgens Quél.
 — letnia - Tuber aestivum Vittad. (1831) EX
 — omszona - Tuber puberulum Berk. et Broome
 — perigordzka - Tuber melanosporum Vittad. (1831)
 — piemoncka - Tuber magnatum Pico
 — ruda - Tuber rufum Picco
 — wgłębiona - Tuber aestivum Vittad. (1831) EX
 — wgłębiona  - Tuber mesentericum
 — wydrążona - Tuber excavatum Vittad.
 — zimowa - Tuber brumale Vittad. (1831)
truflica - Hydnotrya
 — kasztanowata - Hydnotrya tulasnei Berk. & Broome
 — Michaela - Hydnotrya michaelis (Fisch.{?}) Trappe R
 — mózgokształtna - Hydnotrya cerebriformis (Tul. et C. Tul.) Harkn. R
truflowate - Tuberaceae
trw
trwałoporka różnobarwna - Perenniporia medulla-panis (Jacq.) Donk V
trwałoporka świerkowa - Perenniporia subacida (Peck) Donk V
try
Tryblidiopsis pinastri (Pers.) P. Karst.
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ta tat · te  ·   · th  · to  · tr tri tru trz · tu tuc tul tur · tw  · ty 
trz
trzęsak - Tremella
trzęsak - Phaeotremella
 — czarnozielony - Tremella exigua Desm. EX
 — dwuzarodnikowy - Phaeotremella simplex (H.S. Jacks. et G.W. Martin) Millanes et Wedin E
 — grzybojadek - Phaeotremella mycophaga (G.W. Martin) Millanes et Wedin
 — grzybolubek - Phaeotremella mycetophiloides (Kobayasi) Millanes et Wedin I
 — kulistozarodnikowy - Tremella globispora D.A. Reid E
 — listkowaty - Phaeotremella foliacea (Pers.) Wedin, J.C. Zamora & Millanes I
 — łzawnikowy - Tremella obscura (L.S. Olive) M.P. Christ.
 — morszczynowaty - Tremella fuciformis Berk. (1856)
 — morwowaty - Tremella moriformis Berk. E
 — mózgowaty - Tremella encephala Pers.
 — pomarańczowożółty - Tremella mesenterica Retz.: Fr.
 — pomarańczowy - Tremella mesenterica Retz.: Fr.
 — pomarańczowy - Naematelia aurantia (Schwein.) Burt
 — szpetny - Tremella indecorata Sommerf. EX
 — zieleniejący - Tremella virescens (Corda) Bref. (1888) EX
trzęsakowate - Tremellaceae
trzęsakowce - Tremellales
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ta tat · te  ·   · th  · to  · tr tri tru trz · tu tuc tul tur · tw  · ty 
tub
Tubaria - trąbka
 — confragosa (Fr.) Harmaja - trąbka opierścieniona E
 — conspersa (Pers.) Fayod (1889) - trąbka kłaczkowata
 — dispersa (L.) Singer - trąbka żółtoblaszkowa
 — furfuracea (Pers.) Gillet - trąbka otrębiasta
 — hiemalis Romagn. ex Bon (1992) - trąbka otrębiasta
 — hololeuca Kühner ex E. Horak et P.-A. Moreau
 — minutalis Romagn. - trąbka drobniutka
Tuber - trufla
 — aestivum Vittad. (1831) - trufla letnia EX
 — albidum Fr. R
 — brumale Vittad. (1831) - trufla zimowa
 — dryophilum Tul. - trufla dębowa R
 — excavatum Vittad. - trufla wydrążona
 — foetidum Vittad.
 — fulgens Quél. - trufla jaskrawa
 — maculatum Vittad. R
 — magnatum Pico - trufla biała
 — melanosporum Vittad. (1831) - trufla czarnozarodnikowa
 — mesentericum - trufla wgłębiona 
 — nitidum Vittad. I
 — puberulum Berk. et Broome - trufla omszona
 — rapeodorum Tul. et Tul. V
 — rufum Picco - trufla ruda
Tuberaceae - truflowate
Tubulicrinis borealis J. Erikss. - rozwiernik północny E
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ta tat · te  ·   · th  · to  · tr tri tru trz · tu tuc tul tur · tw  · ty 
tuc
Tuckermanopsis chlorophylla (Willd.) Hale ⟶ Nephromopsis chlorophylla (Willd.) Divakar, Crespo et Lumbsch - brązowniczka brzozowa
Tuckneraria laureri (Kremp.) Randlane et Thell ⟶ Nephromopsis laureri (Kremp.) Kurok. - pawężnik Laurera
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ta tat · te  ·   · th  · to  · tr tri tru trz · tu tuc tul tur · tw  · ty 
tul
Tulasnella - śluzowoszczka
 — allantospora Wakef. et A. Pearson - śluzowoszczka serdelkowatozarodnikowa
 — danica Hauerslev
 — eichleriana Bres. - śluzowoszczka podlaska
 — hyalina Höhn. & Litsch. - śluzowoszczka przeźroczysta E
 — pallida Bres. - śluzowoszczka międzyrzecka
 — pinicola Bres. - śluzowoszczka polska
 — violea (Quél.) Bourdot et Galzin - śluzowoszczka fioletowa
Tulosesus - czernidłak
 — amphithallus (M. Lange et A.H. Sm.) D. Wächt. et A. Melzer
 — angulatus (Peck) D. Wächt. et A. Melzer - czernidłak kanciastozarodnikowy
 — bisporus (J.E. Lange) D. Wächt. et A. Melzer - czernidłak dwuzarodnikowy E
 — callinus (M. Lange et A.H. Sm.) D. Wächt. et A. Melzer
 — congregatus (Bulliard) D. Wächt. et A. Melzer E
 — ephemerus (Bull.) D. Wächt. et A. Melzer - czernidłak jednodniowy
 — heterosetulosus (Locq. ex Watling) D. Wächt. et A. Melzer
 — heterothrix (Kühner) D. Wächt. et A. Melzer
 — hiascens (Fr.) D. Wächt. et A. Melzer - czernidłak twardotrzonowy E
 — impatiens (Fr.) D. Wächt. et A. Melzer - czernidłak szaroblaszkowy
 — marculentus (Britzelm.) D. Wächt. et A. Melzer
 — pellucidus (P. Karst.) D. Wächt. et A. Melzer
 — plagioporus (Romagn.) D. Wächt. et A. Melzer
 — radicellus (J. Házi, L. Nagy, T. Papp et C. Vágvölgyi) D. Wächt. et A. Melzer
 — sclerocystidiosus (M. Lange et A.H. Sm.) D. Wächt. et A. Melzer
 — subdisseminatus (M. Lange) D. Wächt. et A. Melzer
 — subimpatiens (M. Lange et A.H. Sm.) D. Wächt. et A. Melzer - czernidłak cynamonowobrązowy
 — subpurpureus (A.H. Sm.) D. Wächt. et A. Melzer
Tulostoma - berłóweczka
 — brumale Pers. - berłóweczka zimowa R
 — fimbriatum Fr. - berłóweczka frędzelkowana V
 — kotlabae Pouzar - berłóweczka czeska E
 — melanocyclum Bres. - berłóweczka rudawa E
 — simulans Lloyd
 — squamosum Pers. - berłóweczka łuskowata E
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ta tat · te  ·   · th  · to  · tr tri tru trz · tu tuc tul tur · tw  · ty 
tur
turki - Cortinarius caperatus (Pers.) Fr.
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ta tat · te  ·   · th  · to  · tr tri tru trz · tu tuc tul tur · tw  · ty 
twa
twardnica bulwiasta - Dumontinia tuberosa (Bull.) L.M. Kohn (1979)
twardnica pasożytnicza - Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
twardnicowate - Sclerotiniaceae
twardnik japoński - Lentinula edodes (Berk.) Pegler (1976) [1975]
twardoporek - Rigidoporus
 — czerniejący - Rigidoporus crocatus (Pat.) Ryvarden E
twardówka - Lentinellus
 — anyżkowa - Lentinellus cochleatus (Pers.) P. Karst.
 — filcowata - Lentinellus ursinus (Fr.) Kühner (1926) V
 — lisia - Lentinellus vulpinus (Sowerby) Kühner & Maire E
 — wachlarzowata - Lentinellus flabelliformis (Bolton) S. Ito E
twardziaczek - Marasmiellus
 — bruzdkowany - Marasmiellus vaillantii (Pers.) Singer
 — cuchnący - Gymnopus foetidus (Sowerby) P.M. Kirk R
 — dębowy - Marasmiellus quercophilus (Pouzar) J.S. Oliveira
 — gałązkowy - Marasmiellus ramealis (Bull.) Singer
 — kapuścianny - Paragymnopus perforans (Hoffm.) J.S. Oliveira
 — różowy - Contumyces rosellus (M.M. Moser) Redhead, Moncalvo, Vilgalys et Lutzoni
 — trójbarwny - Marasmiellus tricolor (Alb. et Schwein.) Singer
twardziak - Lentinus
 — anyżkowy - Neofavolus suavissimus (Fr.) J.S. Seelan
 — lepki - Neolentinus adhaerens (Alb. & Schwein.) Redhead & Ginns
 — łuskowaty - Neolentinus lepideus (Fr.) Redhead et Ginns
 — muszlowy - Panus conchatus (Bull.) Fr. R
 — Shii-take - Lentinula edodes (Berk.) Pegler (1976) [1975]
 — szczeciniasty - Panus neostrigosus Drechsler-Santos et Wartchow V
 — tygrysi - Lentinus tigrinus (Bull.: Fr.) Fr. R
 — tygrysowy - Lentinus tigrinus (Bull.: Fr.) Fr. R
twardzioszek - Marasmius
 — białawoliliowy - Marasmius wynneae Berk. et Broome
 — bukowy - Rhizomarasmius setosus (Sowerby) Antonín et A. Urb. V
 — ciemnotrzonowy - Marasmius cohaerens (Alb. & Schwein.) Cooke & Quél.
 — czerwonobrązowy - Marasmius curreyi Berk. & Broome
 — czerwonoplamisty - Marasmius undatus (Berk.) Fr.
 — czosnaczek - Mycetinis scorodonius (Fr.) A.W. Wilson et Desjardin
 — czosnkowy - Mycetinis alliaceus (Jacq.) Earle
 — igłowy - Marasmius wettsteinii Sacc. et P. Syd.
 — kulistawy - Marasmius wynneae Berk. et Broome
 — liściolubny - Marasmius epiphyllus (Pers.) Fr.
 — liściowy - Marasmius epiphyllus (Pers.) Fr.
 — malutki - Marasmius minutus Peck
 — nalistny - Marasmius bulliardii Quél. [as 'bulliardi']
 — obrożowy - Marasmius rotula (Scop.) Fr. (1838)
 — ochrowy - Collybia collina (Scop.) P. Kumm.
 — okrągły - Marasmius rotula (Scop.) Fr. (1838)
 — osikowy - Marasmius tremulae Velen.
 — przydrożny - Marasmius oreades (Bolt.: Fr.) Fr.
 — spoisty - Marasmius cohaerens (Alb. & Schwein.) Cooke & Quél.
 — szczypiórkowy - Mycetinis querceus (Britzelm.) Antonín et Noordel.
 — szpilkowy - Gymnopus androsaceus (L.) J.L. Mata et R.H. Petersen
 — trzcinowy - Marasmius limosus Boud. & Quél. E
 — źdźbłowy - Marasmius anomalus Lasch
 — żółtobrązowy - Marasmius torquescens Quél.
twardzioszkowate - Marasmiaceae
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ta tat · te  ·   · th  · to  · tr tri tru trz · tu tuc tul tur · tw  · ty 
tyl
Tylopilus felleus (Bull.: Fr) Karst. - goryczak żółciowy
Tylospora fibrillosa (Burt) Donk - pajęcznica włóknista E
Tylosporaceae
tym
Tympanidaceae
Tympanis alnea (Pers.) Fr.
typ
Typhula - pałecznica
 — contorta (Holmsk.) Olariaga ⟶ Macrotyphula contorta (Holmsk.) Rauschert - buławka rurkowata odmiana skręcona
 — crassipes Fuckel - pałecznica koralowata
 — culmigena (Mont. et Fr.) Berthier - pałecznica trójkątno-sercowato-zarodnikowa
 — erythropus (Pers.) Fr. - pałecznica czerwonawa
 — fistulosa (Holmsk.) Olariaga ⟶ Macrotyphula fistulosa (Holmsk.) R.H. Petersen var. fistulosa - buławka rurkowata odmiana typowa R
 — gyrans (Batsch) Fr. ⟶ Typhula setipes (Grev.) Berthier - pałecznica szczecinkowotrzonowa
 — incarnata Lasch ex Fr.
 — ishikariensis S. Imai - pałecznica trawolubna R
 — micans (Pers.) Berthier - pałecznica fioletowawa
 — phacorrhiza (Reichardt) Fr. - pałecznica grubonasadowa
 — quisquiliaris (Fr.) Henn. - pałecznica orlicowa R
 — setipes (Grev.) Berthier - pałecznica szczecinkowotrzonowa
 — spathulata (Corner) Berthier
 — trifolii Rostr.
 — uncialis (Grev.) Berthier - pałecznica łodygowoogonkowa
 — variabilis Riess - pałecznica zmienna
tyr
Tyromyces - białak
 — caesius (Schrad.) Murrill, (1907) ⟶ Postia caesia (Schrad.) P. Karst. - drobnoporek modry
 — chioneus (Fr.) P. Karst. - białak śnieżysty
 — fissilis (Berk. & M.A. Curtis) Donk ⟶ Aurantiporus fissilis (Berk. & M.A. Curtis) H. Jahn ex Ryvarden - białak czerniejący R
 — fragilis (Fr.) Donk ⟶ Fuscopostia fragilis (Fr.) B.K. Cui, L.L. Shen et Y.C. Dai - rdzawoporek kruchy
 — guttulatus (Peck) Murrill ⟶ Calcipostia guttulata (Peck) B.K. Cui, L.L. Shen et Y.C. Dai - drobnoporek łzawiący E
 — kmetii (Bres.) Bondartsev et Singer - białak jasnopomarańczowy
 — mollis (Pers.) Kotl. & Pouzar ⟶ Leptoporus mollis (Pers.) Quél. - małoporek miękki E
 — subcaesius A. David ⟶ Cyanosporus subcaesius (A. David) B.K. Cui, L.L. Shen et Y.C. Dai