skorowidz nazw grzybów na literę T

indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ta tat · te  ·   · th  · to  · tr tri tru trz · tu tuc · tw  · ty 
tal
talerzyk szkarłatny - Cytidia salicina (Fr.) Burt E
tap
Tapesia fusca (Pers.) Fuckel (1869)
Tapesia lividofusca (Fr.) Rehm
Tapesia rosae (Pers.) Fuckel
tapetka - Arctoparmelia
 — pierścieniowata - Arctoparmelia centrifuga (L.) Hale
 — pokrzywiona - Arctoparmelia incurva (Pers.) Hale
Taphrina deformans (Berk.) Tul.
Taphrinaceae
Taphrinales
Taphrinomycetes
Taphrinomycetidae
Tapinella atrotomentosa (Batsch) Šutara - krowiak aksamitny
Tapinella panuoides (Batsch) E.-J. Gilbert - krowiak bocznotrzonowy
Tapinellaceae
tar
tarczownica - Parmelia
 — Arnolda - Parmotrema arnoldii (Du Rietz) Hale
 — bruzdkowana - Parmelia sulcata Taylor
 — ciemna - Parmelia discordans Nyl.
 — Ernst - Parmelia ernstiae Feuerer et A. Thell
 — iberyjska - Parmelia serrana A. Crespo, M.C. Molina et D. Hawksw.
 — obsypana - Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale
 — orzęsiona - Parmotrema perlatum (Huds.) M. Choisy
 — pogięta - Parmelia submontana Nádv.
 — prostochwytnikowa - Parmelia barrenoae Divakar, M.C. Molina et A. Crespo
 — skalna - Parmelia saxatilis (L.) Ach.
 — ścienna - Parmelia omphalodes (L.) Ach.
 — wąskołatkowa - Parmelia pinnatifida Kurok.
 — wełnista - Pseudephebe minuscula (Arnold) Brodo et D. Hawksw.
tarczownicowate - Parmeliaceae
tarczóweczka krążkowata - Aleurodiscus disciformis (DC.) Pat. E
tarczóweczka wielkozarodnikowa - Aleurocystidiellum subcruentatum (Berk. et M.A. Curtis) P.A. Lemke
tarczówka bezkształtna - Aleurodiscus amorphus Rabenh. R
tarczówka pomarańczowa - Aleurodiscus aurantius (Pers.) J. Schröt. EX
tarczówka żółtawoszara - Aleurodiscus cerussatus (Bres.) Höhn. & Litsch. E
tarczyna przygraniczna - Lobarina scrobiculata (Scop.) Nyl.
Tarzetta
 — catinus (Holmsk.) Korf & J.K. Rogers
 — cupularis (L.) Svrček (1981)
 — spurcata (Pers.) Harmaja
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ta tat · te  ·   · th  · to  · tr tri tru trz · tu tuc · tw  · ty 
tat
Tatraea dumbirensis (Velen.) Svrcek
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ta tat · te  ·   · th  · to  · tr tri tru trz · tu tuc · tw  · ty 
tec
Tectella patellaris (Fr.) Murrill - beztrzonka lepka
tel
Teloschistaceae
tep
Tephrocybe - popielatek
 — ambusta (Fr.) Donk, (1962) - popielatek garbaty
 — anthracophila (Lasch) P.D. Orton (1969) - popielatek węglolubny
 — atrata (Fr.) Donk - kępkowiec tranowy
 — murina (Batsch) M.M. Moser E
 — palustris (Peck) Donk (1962) - popielatek torfowiskowy V
 — putida (Fr.) M.M. Moser E
 — rancida (Fr.) Donk - popielatek mącznorzodkwiowy V
 — tylicolor (Fr.) M.M. Moser ⟶ Sagaranella tylicolor (Fr.) V. Hofst., Clémençon, Moncalvo et Redhead - kępkowiec kolczastozarodnikowy
Tephromelataceae - brunetkowate
ter
Terana caerulea (Lam.) Kuntze EX
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ta tat · te  ·   · th  · to  · tr tri tru trz · tu tuc · tw  · ty 
tęg
tęgoskór - Scleroderma
 — areolkowaty - Scleroderma areolatum Ehrenb. (1818)
 — brodawkowany - Scleroderma verrucosum (Bull.) Pers.
 — cebulowaty - Scleroderma cepa Pers. E
 — cytrynowy - Scleroderma citrinum Pers. (1801)
 — korzeniasty - Scleroderma septentrionale Jeppson
 — kurzawkowy - Scleroderma bovista Fr. E
 — lamparci - Scleroderma areolatum Ehrenb. (1818)
 — pospolity - Scleroderma citrinum Pers. (1801)
 — wielkozarodnikowy - Scleroderma areolatum Ehrenb. (1818)
tęgoskórowate - Sclerodermataceae
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ta tat · te  ·   · th  · to  · tr tri tru trz · tu tuc · tw  · ty 
tha
Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaer. - szydlina różowa
Thanatephorus fusisporus (J. Schröt.) Hauerslev et P. Roberts ⟶ Rhizoctonia fusispora (J. Schröt.) Oberw. - strzępniczek wrzecionowatozarodnikowy E
Thanatephorus ochraceus (Massee) P. Roberts ⟶ Rhizoctonia ochracea (Massee) Oberw. - strzępniczek ochrowy I
Thanatephorus sterigmaticus (Bourdot) P.H.B. Talbot ⟶ Rhizoctonia sterigmatica (Bourdot) Oberw. - strzępniczek dwuzarodnikowy E
Thanatephorus terrigenus (Bres.) G. Langer ⟶ Rhizoctonia terrigena (Bres.) Oberw. - strzępniczek międzyrzecki EX
the
Thecotheus pelletieri (P. Crouan et H. Crouan) Boud.
Thelephora - chropiatka
 — anthocephala (Bull.) Fr. - chropiatka kwiatowata V
 — atra Weinm.
 — caryophyllea (Schaeff.) Fr. - chropiatka lejkowata V
 — palmata (Scop.) Fr. - chropiatka cuchnąca
 — penicillata (Pers.) Fr. - chropiatka pędzelkowata V
 — terrestris Ehrh. - chropiatka pospolita
 — wakefieldiae Zmitr., Shchepin, Volobuev et Myasnikov
Thelephoraceae - chropiatkowate
Thelephorales - chropiatkowce
Therrya fuckelii (Rehm) Kujala
Therrya pini (Alb. et Schwein.) Höhn.
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ta tat · te  ·   · th  · to  · tr tri tru trz · tu tuc · tw  · ty 
toc
tocznikowate - Helotiaceae
tocznikowce - Helotiales
tol
Tolypocladium longisegmentum (Ginns) Quandt, Kepler et Spatafora R
Tolypocladium rouxii (Cand.) Quandt, Kepler et Spatafora
tom
Tomentella
 — botryoides (Schwein.) Bourdot et Galzin
 — bryophila (Pers.) M.J. Larsen
 — lapida (Pers.) Stalpers
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ta tat · te  ·   · th  · to  · tr tri tru trz · tu tuc · tw  · ty 
tra
Trametes - wrośniak
 — cervina (Schwein.) Bres. ⟶ Trametopsis cervina (Schwein.) Tomšovský - wrośniak płowy E
 — gibbosa (Pers.) Fr. (1838) - wrośniak garbaty
 — hirsuta (Wulfen) Pilát (1939) - wrośniak szorstki
 — ochracea (Pers.) Gilb. & Ryvarden - wrośniak strefowany
 — pubescens (Schum. ex Fr.) Pilat - wrośniak miękkowłosy R
 — suaveolens (L.) Fr. (1838): - wrośniak anyżkowy
 — trogii Berk. ⟶ Coriolopsis trogii (Berk.) Domański - włochatka jasna
 — versicolor (L.: Fr.) Pilat - wrośniak różnobarwny
Trametopsis cervina (Schwein.) Tomšovský - wrośniak płowy E
trą
trąbka - Tubaria
 — drobniutka - Tubaria minutalis Romagn.
 — kłaczkowata - Tubaria conspersa (Pers.) Fayod (1889)
 — opierścieniona - Tubaria confragosa (Fr.) Harmaja E
 — otrębiasta - Tubaria hiemalis Romagn. ex Bon (1992)
 — żółtoblaszkowa - Tubaria dispersa (L.) Singer
tre
Trechispora - szorstkozarodniczka
 — cohaerens (Schwein.) Jülich et Stalpers - szorstkozarodniczka szerokozarodnikowa
 — farinacea (Pers.) Liberta - szorstkozarodniczka mączysta
 — mollusca (Pers.) Liberta - szorstkozarodniczka dwupiramidalnokryształkowa
 — nivea (Pers.) K.H. Larss. - szorstkozarodniczka śnieżysta
 — stevensonii (Berk. et Broome) K.H. Larss. - szorstkozarodniczka rombowokryształkowa
Tremella - trzęsak
 — aurantia Schwein. ⟶ Naematelia aurantia (Schwein.) Burt - trzęsak pomarańczowy
 — encephala Pers. - trzęsak mózgowaty
 — exigua Desm. - trzęsak czarnozielony EX
 — foliacea Pers. (1799) - trzęsak listkowaty I
 — fuciformis Berk. (1856) - trzęsak morszczynowaty
 — globispora D.A. Reid - trzęsak kulistozarodnikowy E
 — globospora D.A. Reid orth.var. ⟶ Tremella globispora D.A. Reid - trzęsak kulistozarodnikowy E
 — indecorata Sommerf. - trzęsak szpetny EX
 — mesenterica Retz.: Fr. - trzęsak pomarańczowożółty
 — moriformis Berk. - trzęsak morwowaty E
 — mycetophiloides Kobayasi ⟶ Phaeotremella mycetophiloides (Kobayasi) Millanes et Wedin - trzęsak grzybojadek I
 — mycophaga G.W. Martin ⟶ Phaeotremella mycophaga (G.W. Martin) Millanes et Wedin - trzęsak grzybojadek
 — obscura (L.S. Olive) M.P. Christ. - trzęsak łzawnikowy
 — simplex H.S. Jacks. et G.W. Martin ⟶ Phaeotremella simplex (H.S. Jacks. et G.W. Martin) Millanes et Wedin - trzęsak dwuzarodnikowy E
 — versicolor Berk.
 — virescens (Corda) Bref. (1888) - trzęsak zieleniejący EX
Tremellaceae - trzęsakowate
Tremellales
Tremellomycetes
Tremiscus helvelloides (DC.) Donk. ⟶ Guepinia helvelloides (DC.) Fr. - płomyczka galaretowata R
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ta tat · te  ·   · th  · to  · tr tri tru trz · tu tuc · tw  · ty 
tri
Trichaptum - niszczyk
 — abietinum (Dicks.) Ryvarden (1972) - niszczyk iglastodrzewny
 — biforme (Fr.) Ryvarden [as 'biformis'] - niszczyk liściastodrzewny R
 — fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden (1972) - niszczyk ząbkowaty
 — pergamenum (Fr.) G. Cunn. ⟶ Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden [as 'biformis'] - niszczyk liściastodrzewny R
Tricharina praecox (P. Karst.) Dennis
Tricharinopsis herinkii (Svrček) U. Lindem., Van Vooren et Healy
Trichaster melanocephalus Czern. ⟶ Geastrum melanocephalum (Czern.) V.J. Staněk - gwiazdosz czarnogłowy E
Trichoderma alutaceum Jaklitsch
Trichoderma aureoviride Rifai ⟶ Hypocrea aureoviridis Plowr. et Cooke
Trichoderma dacrymycellum Jaklitsch ⟶ Hypocrea dacrymycella Cooke et Plowr.
Trichoderma lixii (Pat.) P. Chaverri
Trichoderma viride Pers. (1829)
Trichoglossum hirsutum (Pers.) Boud. - włosojęzyk szorstki E
Trichoglossum walteri (Berk.) E.J. Durand - włosojęzyk krótkozarodnikowy
Tricholoma - gąska
 — acerbum (Bull.) Vent. E
 — aestuans (Fr.) Gillet
 — albobrunneum (Pers.) P. Kumm.
 — album (Schaeff.) Fr. (1871) - gąska biaława
 — apium Jul. Schäff.
 — argyraceum (Bull.) Gill. auct. pl. ⟶ Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quél. (1872) - gąska żółknąca
 — argyraceum (Bull.) Gillet
 — atrosquamosum Sacc. - gąska czarnołuskowa
 — aurantium (Schaeff.) Ricken - gąska pomarańczowa R
 — basirubens (Bon) A. Riva et Bon
 — batschii Gulden - gąska czerwonobrązowa
 — boudieri (Barla) Sacc.
 — bufonium (Pers.) Gillet
 — cingulatum (Almfeldt: Fr.) Jacobasch - gąska wierzbowa
 — colossus (Fr.) Quél. (1872) - gąska wielka E
 — columbetta (Fr.: Fr.) P. Kumm. - gąska gołębia R
 — equestre (L.) P. Kumm. (1871) - gąska zielonka I
 — equestre var. populinum Mort. Chr. & Noordel.
 — equestre var. populinum M. Christensen et Noordel. ⟶ Tricholoma frondosae Kalamees et Shchukin - gąska liściowata
 — filamentosum (Alessio) Alessio
 — focale (Fr.) Ricken (1914) E
 — frondosae Kalamees et Shchukin - gąska liściowata
 — fucatum (Fr.) P. Kumm. EX
 — fulvum (DC.: Fr.) Sacc. - gąska żółtobrunatna
 — imbricatum (Fr.) Kummer - gąska dachówkowata
 — impolitum (Lasch) P. Kumm.
 — inocyboides Corner
 — inodermeum (Fr.) Gillet
 — luridum (Schaeff.) P. Kumm. EX
 — microcephalum P. Karst.
 — myomyces (Pers.) J.E. Lange ⟶ Tricholoma terreum (Schaeff.) Quél. (1871) - gąska ziemistoblaszkowa
 — nigromarginatum Bres. ⟶ Tricholoma atrosquamosum Sacc. - gąska czarnołuskowa
 — orirubens Quél. V
 — pardinum Quél. - gąska tygrysia
 — pessundatum (Fr.) Quél. R
 — populinum Lange - gąska topolowa V
 — portentosum (Fr.) Quél. (1872) - gąska niekształtna
 — psammopus (Kalchbr.) Quél. (1875) - gąska modrzewiowa
 — saponaceum (Fr.: Fr.) P. Kumm. - gąska mydlana
 — scalpturatum (Fr.) Quél. (1872) - gąska żółknąca
 — sciodes (Pers.) C. Martín
 — sejunctum (Sow.) Quel. - gąska zielonożółta R
 — squarrulosum Bres. I
 — stans (Fr.) Sacc. - gąska gorzkawa
 — stiparophyllum (S. Lundell) P. Karst.
 — sulphureum (Bull.: Fr.) Kummer - gąska siarkowa
 — terreum (Schaeff.) Quél. (1871) - gąska ziemistoblaszkowa
 — ustale (Fr.: Fr.) Kummer - gąska bukowa
 — ustaloides Romagn.
 — vaccinum (Schaeff.: Fr.) P. Kumm. - gąska krowia
 — virgatum (Fr.) P. Kumm. (1871) - gąska pieprzna
Tricholomataceae - gąskowate
Tricholomopsis - rycerzyk
 — decora (Fr.) Singer - rycerzyk oliwkowożółty R
 — flammula Métrod ex Holec
 — ornata (Fr.) Singer
 — rutilans (Schaeff.) Singer (1939) - rycerzyk czerwonozłoty
Trichophaea
 — gregaria (Rehm) Boud.
 — hybrida (Sowerby) T. Schumach.
 — paludosa (Boud.) Boud. ⟶ Trichophaeopsis paludosa (Boud.) Häffner et L.G. Krieglst.
Trichophaeopsis bicuspis (Boud.) Korf & Erb
Trichophaeopsis paludosa (Boud.) Häffner et L.G. Krieglst.
Trichosphaerella decipiens Sacc., E. Bommer et M. Rousseau
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ta tat · te  ·   · th  · to  · tr tri tru trz · tu tuc · tw  · ty 
tru
trufla - Tuber
 — biała - Tuber magnatum Pico
 — czarnozarodnikowa - Tuber melanosporum Vittad. (1831)
 — dębowa - Tuber dryophilum Tul. R
 — jaskrawa - Tuber fulgens Quél.
 — letnia - Tuber aestivum Vittad. (1831) EX
 — omszona - Tuber puberulum Berk. et Broome
 — perigordzka - Tuber melanosporum Vittad. (1831)
 — piemoncka - Tuber magnatum Pico
 — ruda - Tuber rufum Picco
 — wgłębiona - Tuber aestivum Vittad. (1831) EX
 — wgłębiona  - Tuber mesentericum
 — wydrążona - Tuber excavatum Vittad.
 — zimowa - Tuber brumale Vittad. (1831)
truflica - Hydnotrya
 — kasztanowata - Hydnotrya tulasnei Berk. & Broome
 — Michaela - Hydnotrya michaelis (Fisch.{?}) Trappe R
truflowate - Tuberaceae
trw
trwałoporka różnobarwna - Perenniporia medulla-panis (Jacq.) Donk V
trwałoporka świerkowa - Perenniporia subacida (Peck) Donk V
try
Tryblidiopsis pinastri (Pers.) P. Karst.
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ta tat · te  ·   · th  · to  · tr tri tru trz · tu tuc · tw  · ty 
trz
trzęsak - Tremella
 — czarnozielony - Tremella exigua Desm. EX
 — dwuzarodnikowy - Phaeotremella simplex (H.S. Jacks. et G.W. Martin) Millanes et Wedin E
 — grzybojadek - Phaeotremella mycetophiloides (Kobayasi) Millanes et Wedin I
 — grzybojadek - Phaeotremella mycophaga (G.W. Martin) Millanes et Wedin
 — kulistozarodnikowy - Tremella globispora D.A. Reid E
 — listkowaty - Tremella foliacea Pers. (1799) I
 — łzawnikowy - Tremella obscura (L.S. Olive) M.P. Christ.
 — morszczynowaty - Tremella fuciformis Berk. (1856)
 — morwowaty - Tremella moriformis Berk. E
 — mózgowaty - Tremella encephala Pers.
 — pomarańczowożółty - Tremella mesenterica Retz.: Fr.
 — pomarańczowy - Tremella mesenterica Retz.: Fr.
 — pomarańczowy - Naematelia aurantia (Schwein.) Burt
 — szpetny - Tremella indecorata Sommerf. EX
 — zieleniejący - Tremella virescens (Corda) Bref. (1888) EX
trzęsakowate - Tremellaceae
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ta tat · te  ·   · th  · to  · tr tri tru trz · tu tuc · tw  · ty 
tub
Tubaria - trąbka
 — confragosa (Fr.) Harmaja - trąbka opierścieniona E
 — conspersa (Pers.) Fayod (1889) - trąbka kłaczkowata
 — dispersa (L.) Singer - trąbka żółtoblaszkowa
 — furfuracea (Pers.) Gillet
 — hiemalis Romagn. ex Bon (1992) - trąbka otrębiasta
 — hololeuca Kühner ex E. Horak et P.-A. Moreau
 — minutalis Romagn. - trąbka drobniutka
Tuber - trufla
 — aestivum Vittad. (1831) - trufla letnia EX
 — albidum Fr. R
 — brumale Vittad. (1831) - trufla zimowa
 — dryophilum Tul. - trufla dębowa R
 — excavatum Vittad. - trufla wydrążona
 — foetidum Vittad.
 — fulgens Quél. - trufla jaskrawa
 — maculatum Vittad. R
 — magnatum Pico - trufla biała
 — melanosporum Vittad. (1831) - trufla czarnozarodnikowa
 — mesentericum - trufla wgłębiona 
 — nitidum Vittad. I
 — puberulum Berk. et Broome - trufla omszona
 — rapeodorum Tul. et Tul. V
 — rufum Picco - trufla ruda
Tuberaceae - truflowate
Tubulicrinis borealis J. Erikss. - rozwiernik północny E
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ta tat · te  ·   · th  · to  · tr tri tru trz · tu tuc · tw  · ty 
tuc
Tuckermanopsis chlorophylla (Willd.) Hale ⟶ Nephromopsis chlorophylla (Willd.) Divakar, Crespo et Lumbsch - brązowniczka brzozowa
Tuckneraria laureri (Kremp.) Randlane et Thell ⟶ Nephromopsis laureri (Kremp.) Kurok. - pawężnik Laurera
tul
Tulasnella - śluzowoszczka
 — allantospora Wakef. et A. Pearson
 — eichleriana Bres.
 — hyalina Höhn. & Litsch. - śluzowoszczka przeźroczysta E
 — pallida Bres.
 — pinicola Bres. - śluzowoszczka polska
 — violea (Quél.) Bourdot et Galzin - śluzowoszczka fioletowa
Tulosesus amphithallus (M. Lange et A.H. Sm.) D. Wächt. et A. Melzer ⟶ Coprinellus amphithallus (M. Lange et A.H. Sm.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
Tulosesus heterosetulosus (Locq. ex Watling) D. Wächt. et A. Melzer
Tulosesus subdisseminatus (M. Lange) D. Wächt. et A. Melzer
Tulostoma - berłóweczka
 — brumale Pers. - berłóweczka zimowa R
 — fimbriatum Fr. - berłóweczka frędzelkowana V
 — kotlabae Pouzar - berłóweczka czeska E
 — melanocyclum Bres. - berłóweczka rudawa E
 — simulans Lloyd
 — squamosum Pers. - berłóweczka łuskowata E
tur
turki - Rozites caperatus (Pers.) P. Karst. (1879)
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ta tat · te  ·   · th  · to  · tr tri tru trz · tu tuc · tw  · ty 
twa
twardnica bulwiasta - Dumontinia tuberosa (Bull.) L.M. Kohn (1979)
twardnica pasożytnicza - Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
twardnicowate - Sclerotiniaceae
twardnik japoński - Lentinula edodes (Berk.) Pegler (1976) [1975]
twardoporek - Rigidoporus
 — czerniejący - Rigidoporus crocatus (Pat.) Ryvarden E
twardówka - Lentinellus
 — anyżkowa - Lentinellus cochleatus (Pers.) P. Karst.
 — filcowata - Lentinellus ursinus (Fr.) Kühner (1926) V
 — lisia - Lentinellus vulpinus (Sowerby) Kühner & Maire E
twardziaczek bruzdkowany - Marasmiellus vaillantii (Pers.) Singer
twardziaczek cuchnący - Gymnopus foetidus (Sowerby) P.M. Kirk R
twardziaczek gałązkowy - Marasmiellus ramealis (Bull.) Singer
twardziaczek kapuścianny - Paragymnopus perforans (Hoffm.) J.S. Oliveira
twardziaczek trójbarwny - Marasmiellus tricolor (Alb. et Schwein.) Singer
twardziak - Lentinus
 — anyżkowy - Lentinus suavissimus Fr.
 — lepki - Neolentinus adhaerens (Alb. & Schwein.) Redhead & Ginns
 — łuskowaty - Lentinus lepideus (Fr.) Fr.
 — muszlowy - Panus conchatus (Bull.) Fr. R
 — Shii-take - Lentinula edodes (Berk.) Pegler (1976) [1975]
 — tygrysi - Lentinus tigrinus (Bull.: Fr.) Fr. R
 — tygrysowy - Lentinus tigrinus (Bull.: Fr.) Fr. R
twardzioszek - Marasmius
 — białawoliliowy - Marasmius wynneae Berk. et Broome
 — bukowy - Rhizomarasmius setosus (Sowerby) Antonín et A. Urb. V
 — ciemnotrzonowy - Marasmius cohaerens (Alb. & Schwein.) Cooke & Quél.
 — czerwonobrązowy - Marasmius curreyi Berk. & Broome
 — czerwonoplamisty - Marasmius undatus (Berk.) Fr.
 — czosnaczek - Mycetinis scorodonius (Fr.) A.W. Wilson et Desjardin
 — czosnkowy - Mycetinis alliaceus (Jacq.) Earle
 — igłowy - Marasmius wettsteinii Sacc. et P. Syd.
 — kulistawy - Marasmius wynneae Berk. et Broome
 — liściolubny - Marasmius epiphyllus (Pers.) Fr.
 — liściowy - Marasmius epiphyllus (Pers.) Fr.
 — malutki - Marasmius minutus Peck
 — obrożowy - Marasmius rotula (Scop.) Fr. (1838)
 — ochrowy - Collybia collina (Scop.) P. Kumm.
 — okrągły - Marasmius rotula (Scop.) Fr. (1838)
 — osikowy - Marasmius tremulae Velen.
 — przydrożny - Marasmius oreades (Bolt.: Fr.) Fr.
 — spoisty - Marasmius cohaerens (Alb. & Schwein.) Cooke & Quél.
 — szczypiórkowy - Mycetinis querceus (Britzelm.) Antonín et Noordel.
 — szpilkowy - Gymnopus androsaceus (L.) J.L. Mata et R.H. Petersen
 — trzcinowy - Marasmius limosus Boud. & Quél. E
 — źdźbłowy - Marasmius anomalus Lasch
 — żółtobrązowy - Marasmius torquescens Quél.
twardzioszkowate - Marasmiaceae
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ta tat · te  ·   · th  · to  · tr tri tru trz · tu tuc · tw  · ty 
tyl
Tylopilus felleus (Bull.: Fr) Karst. - goryczak żółciowy
Tylospora fibrillosa (Burt) Donk E
tym
Tympanidaceae
Tympanis alnea (Pers.) Fr.
typ
Typhula - pałecznica
 — contorta (Holmsk.) Olariaga - buławka rurkowata odmiana skręcona
 — crassipes Fuckel - pałecznica koralowata
 — culmigena (Mont. et Fr.) Berthier - pałecznica trójkątno-sercowato-zarodnikowa
 — erythropus (Pers.) Fr. - pałecznica czerwonawa
 — fistulosa (Holmsk.) Olariaga - buławka rurkowata R
 — gyrans (Batsch) Fr. ⟶ Typhula setipes (Grev.) Berthier - pałecznica szczecinkowotrzonowa
 — incarnata Lasch ex Fr.
 — ishikariensis S. Imai - pałecznica trawolubna R
 — micans (Pers.) Berthier - pałecznica fioletowawa
 — phacorrhiza (Reichardt) Fr. - pałecznica grubonasadowa
 — quisquiliaris (Fr.) Henn. - pałecznica orlicowa R
 — setipes (Grev.) Berthier - pałecznica szczecinkowotrzonowa
 — spathulata (Corner) Berthier
 — trifolii Rostr.
 — uncialis (Grev.) Berthier - pałecznica łodygowoogonkowa
 — variabilis Riess - pałecznica zmienna
tyr
Tyromyces - białak
 — caesius (Schrad.) Murrill, (1907) ⟶ Postia caesia (Schrad.) P. Karst. - drobnoporek modry
 — chioneus (Fr.) P. Karst. - białak śnieżysty
 — fissilis (Berk. & M.A. Curtis) Donk ⟶ Aurantiporus fissilis (Berk. & M.A. Curtis) H. Jahn ex Ryvarden - białak czerniejący R
 — fragilis (Fr.) Donk ⟶ Fuscopostia fragilis (Fr.) B.K. Cui, L.L. Shen et Y.C. Dai - rdzawoporek kruchy
 — guttulatus (Peck) Murrill ⟶ Calcipostia guttulata (Peck) B.K. Cui, L.L. Shen et Y.C. Dai - drobnoporek łzawiący E
 — kmetii (Bres.) Bondartsev et Singer - białak jasnopomarańczowy
 — mollis (Pers.) Kotl. & Pouzar ⟶ Leptoporus mollis (Pers.) Quél. - małoporek miękki E
 — subcaesius A. David ⟶ Cyanosporus subcaesius (A. David) B.K. Cui, L.L. Shen et Y.C. Dai