skorowidz nazw grzybów na literę C

indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ca cam can car · ce cet · ch chr · ci cin · cl cli · co cop cor cot · cr cru · cu  · cy cyt · cz czu czy
cal
Calathella eruciformis (P. Micheli ex Batsch) D.A. Reid
Calcipostia guttulata (Peck) B.K. Cui, L.L. Shen et Y.C. Dai - drobnoporek łzawiący E
Caliciaceae - pałecznikowate
Calicium - pałecznik
 — abietinum Pers. - pałecznik jodłowy
 — adspersum Pers. - pałecznik skupiony
 — corynellum (Ach.) Ach. - pałecznik skalny
 — glaucellum Ach. - pałecznik jasny
 — lenticulare Ach. - pałecznik soczewkowaty
 — parvum Tibell - pałecznik wątpliwy
 — pinastri Tibell - pałecznik sosnowy
 — quercinum Pers. - pałecznik dObowy
 — salicinum Pers. - pałecznik brązowy
 — subparoicum Nyl. - pałecznik piaszczarek
 — trabinellum (Ach.) Ach. - pałecznik murszynowy
 — viride Pers. - pałecznik zielony
Callistosporium pinicola Arnolds
Calloria neglecta (Lib.) B. Hein, Beih.
Caloboletus calopus (Pers.) Vizzini - gorzkoborowik żółtopory R
Caloboletus radicans (Pers.) Vizzini - gorzkoborowik korzeniasty V
Calocera - pięknoróg
 — cornea (Batsch) Fr. - pięknoróg szydłowaty
 — furcata (Fr.) Fr. - pięknoróg dwuprzegrodowy R
 — glossoides - pięknoróg językowaty E
 — pallidospathulata D.A. Reid - pięknoróg łopatkowaty
 — viscosa (Pers.: Fr.) Fr. - pięknoróg największy
Calocybe - gęśnica
 — carnea (Bull.) Donk (1962) - gęśnica czerwonawa
 — chrysenteron (Bull.) Singer [as 'chrysentera'] ⟶ Rugosomyces chrysenteron (Bull.) Bon
 — constricta (Fr.) Kühner (1962) - gęśnica biaława
 — fallax (Sacc.) Redhead et Singer
 — gambosa (Fr.) Singer - gęśnica wiosenna
 — ionides (Bull.) Donk
 — obscurissima (A. Pearson) M.M. Moser
Caloplaca - jaskrawiec
 — cerinella (Nyl.) Flagey  ⟶ Athalia cerinella (Nyl.) Arup, Frödén et Sochting - bezpleszek woskowaty
 — holocarpa (Hoffm.) Wade p.p.  ⟶ Athalia holocarpa (Hoffm.) Arup, Frödén et Sochting - bezpleszek obojętny
 — holocarpa (Hoffm.) Wade p.p.(2) ⟶ Athalia pyracea (Ach.) Arup, Frödén et Sochting - bezpleszek gruszowy
 — marina (Wedd.) Zahlbr. - jaskrawiec morski
 — vitellinula auct. non (Nyl.) H. Olivier  ⟶ Athalia vitellinula (Nyl.) Arup, Frödén et Sochting - bezpleszek żółtawy
Caloporus taxicola (Pers.) Ryvarden ⟶ Gloeoporus taxicola (Pers.) Gilb. et Ryvarden - klejoporek winnoczerwony R
Caloscypha fulgens (Pers.) Boud. - kielonka błyszcząca R
Calvatia - czasznica
 — candida (Rostk.) Hollós - czasznica biała E
 — cyathiformis (Bosc) Morgan - czasznica miskowata E
 — excipuliformis (Scop.) Perdeck (1950) ⟶ Lycoperdon excipuliforme (Scop.) Pers. - czasznica workowata
 — gigantea (Batsch) Lloyd - purchawica olbrzymia
 — turneri (Ellis & Everh.) Demoulin & M. Lange - czasznica tatrzańska E
 — utriformis (Bull.) Jaap (1918) ⟶ Lycoperdon utriforme Bull. - czasznica oczkowata
Calvitimela - karfinka
 — armeniaca (DC.) Hafellner - karfinka morelowa
Calycina
 — herbarum (Pers.) Gray ⟶ Hymenoscyphus herbarum (Pers.) Dennis
 — heterospora Baral sp. nov, nom. prov.
 — scolochloae (De Not.) Baral
 — subherbarum nom. prov. Baral
Calyptella - miseczniczka
 — campanula (Nees) W.B. Cooke - miseczniczka żółtawa E
 — capula (Holmsk.) Quél. (1886) - miseczniczka łodygowa R
 — flos-albus (Velen.) W.B. Cooke - miseczniczka biaława R
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ca cam can car · ce cet · ch chr · ci cin · cl cli · co cop cor cot · cr cru · cu  · cy cyt · cz czu czy
cam
Camarophyllopsis atropuncta (Pers.) Arnolds
Camarophyllopsis schulzeri (Bres.) Herink
Camarophyllus alpinus M.M. Moser V
Camarophyllus pratensis (Pers.: Fr.) Kummer ⟶ Hygrocybe pratensis (Persoon: Fries) Murrill - wilgotnica łąkowa R
Camarophyllus virgineus (Wulf.: Fr.) Kumm. ⟶ Hygrocybe virginea (Wulfen: Fries) P.D. Orton & Watling - wilgotnica śnieżna
Camarops tubulina (Alb. et Schwein.) Shear - podusznik rurkowaty V
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ca cam can car · ce cet · ch chr · ci cin · cl cli · co cop cor cot · cr cru · cu  · cy cyt · cz czu czy
can
Candelaria - świetlinka
 — concolor (Dicks.) Stein - świetlinka pospolita
 — pacifica Westberg - świetlinka oceaniczna
Candelariaceae
Candelariella - liszajecznik
 — aurella (Hoffm.) Zahlbr. - liszajecznik złocisty
 — coralliza (Nyl.) H. Magn. - liszajecznik koralkowaty
 — efflorescens R.C. Harris et W.R. Buck - liszajecznik rozproszony
 — kuusamoensis Räsänen - liszajecznik kuusamoeæski
 — medians (Nyl.) A.L. Sm. - liszajecznik rozetkowaty
 — reflexa (Nyl.) Lettau - liszajecznik odmienny
 — superdistans (Nyl.) Malme - liszajecznik pasożytniczy
 — vitellina (Hoffm.) Müll. Arg. - liszajecznik żółty
 — xanthostigma (Ach.) Lettau - liszajecznik ziarnisty
Cantharellales
Cantharellula umbonata (J.F. Gmel.) Singer (1936) - pieprzniczka szarawa
Cantharellus - pieprznik
 — amethysteus (Quél.) Sacc. (1887) - pieprznik ametystowy
 — aurora (Batsch) Kuyper - pieprznik żyłkowany V
 — cibarius Fr. - pieprznik jadalny
 — cinereus (Pers.: Fr.) Fr. - pieprznik szary
 — ferruginascens Orton - pieprznik rdzewiejący
 — friesii Welw. & Curr. - pieprznik pomarańczowy E
 — ianthinoxanthus (Maire) Kühner
 — melanoxeros Desm.
 — pallens (Pilat.) Pilat - pieprznik blady
 — tubaeformis Fr.: Fr. - pieprznik trąbkowy
 — xanthopus (Pers.) Duby ⟶ Cantharellus aurora (Batsch) Kuyper - pieprznik żyłkowany V
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ca cam can car · ce cet · ch chr · ci cin · cl cli · co cop cor cot · cr cru · cu  · cy cyt · cz czu czy
car
Carcinomyces effibulatus (Ginns et Sunhede) Oberw. et Bandoni
cat
Catathelasma imperiale (Fr.) Singer - dwupierścieniak cesarski E
Catinella olivacea (Batsch) Boud.
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ca cam can car · ce cet · ch chr · ci cin · cl cli · co cop cor cot · cr cru · cu  · cy cyt · cz czu czy
ceg
ceglak - Neoboletus luridiformis (Rostk.) Gelardi, Simonini et Vizzini
ceglastopory - Neoboletus luridiformis (Rostk.) Gelardi, Simonini et Vizzini
ceglaś - Neoboletus luridiformis (Rostk.) Gelardi, Simonini et Vizzini
cel
Cellypha goldbachii (Weinm.) Donk
cen
Cenangium acuum Cooke et Peck
cer
Ceraceomyces borealis (Romell) J. Erikss. et Ryvarden - woskowniczek północny
Ceraceomyces serpens (Tode) Ginns - woskowniczek jamkowaty E
Ceratellopsis
 — aculeata (Pat.) Corner
 — sagittiformis (Pat.) Corner ⟶ Bryopistillaria sagittiformis (Pat.) Olariaga, Huhtinen, Læssøe, J.H. Petersen et K. Hansen
Ceratobasidiaceae
Ceratobasidium cornigerum (Bourdot) D.P. Rogers - podstawkorożek szarawy I
cerena jednobarwna - Cerrena unicolor (Bull.) Murrill
Cerioporus rhizophilus (Pat.) Zmitr. et Kovalenko ⟶ Picipes rhizophilus (Pat.) J.L. Zhou et B.K. Cui - czarnostopka korzonkowa E
Ceriporia - woszczynka
 — excelsa (S. Lundell) Parmasto - woszczynka różowawa V
 — purpurea (Fr.) Komarova - woszczynka purpurowa E
 — reticulata (Hoffm.) Domański - woszczynka siateczkowata R
 — viridans (Berk. & Broome) Donk - woszczynka zieleniejąca R
Ceriporiopsis - woszczyneczka
 — gilvescens (Bres.) Domański - woszczyneczka żółknąca E
 — mucida (Pers.) Gilb. & Ryvarden - sprzążkownica miękka R
 — pannocincta (Romell) Gilb. & Ryvarden ⟶ Gloeoporus pannocinctus (Romell) J. Erikss. - wszczyneczka obrzeżona E
 — resinascens (Romell) Domański - woszczyneczka żywiczna E
 — subvermispora (Pilát) Gilb. & Ryvarden - woszczyneczka wielkopora E
Cerrena unicolor (Bull.) Murrill - gmatkówka szarawa
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ca cam can car · ce cet · ch chr · ci cin · cl cli · co cop cor cot · cr cru · cu  · cy cyt · cz czu czy
cet
Cetraria - płucnica
 — aculeata (Schreb.) Ach. - płucnica kolczasta
 — chlorophylla (Willd.) Vain. ⟶ Nephromopsis chlorophylla (Willd.) Divakar, Crespo et Lumbsch - brązowniczka brzozowa
 — cucullata (Bellardi) Ach. ⟶ Flavocetraria cucullata (Bellardi) Kärnefelt et A. Thell - oskrzelka rynienkowata
 — ericetorum Opiz - płucnica kędzierzawa
 — islandica (L.) Ach. - płucnica islandzka
 — muricata (Ach.) Eckfeldt - płucnica darenkowa
 — odontella (Ach.) Ach. - płucnica krucha
 — pinastri (Scop.) Gray ⟶ Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson - złotlinka jaskrawa
 — sepincola (Ehrh.) Ach. - płucnica płotowa
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ca cam can car · ce cet · ch chr · ci cin · cl cli · co cop cor cot · cr cru · cu  · cy cyt · cz czu czy
cha
Chaetosphaerella phaeostroma (Durieu et Mont.) E. Müll. et C. Booth
Chalciporus - maślaczek
 — piperatus (Bull.) Bataille - maślaczek pieprzowy
 — rubinus (W.G. Sm.) Singer
Chamaemyces fracidus (Fr.) Donk - czubniczek czarnołuskowy R
Chamonixia caespitosa Rolland EX
Chaub. - Myriolecis pruinosa
che
Cheilymenia
 — crucipila (Cooke et W. Phillips) Le Gal ⟶ Scutellinia crucipila (Cooke et W. Phillips) J. Moravec
 — rubra (Roum.) Boud.
 — stercorea (F.H. Wigg.) Boud.
 — theleboloides (Alb. et Schwein.) Boud.
 — vitellina (Pers.) Dennis
chl
Chlorencoelia versiformis (Pers.) J.R. Dixon R
Chlorociboria aeruginascens (Nyl) Kanouse ex Ramamurthi, Korf & Batra - chlorówka drobna
Chlorociboria aeruginosa (Oeder) Seaver ex C.S. Ramamurthi, Korf et L.R. Batra - zieleniak grynszpanowy R
Chlorophyllum
 — brunneum (Farl. & Burt) Vellinga - czubajka czerwieniejąca odmiana ogrodowa
 — molybdites (G. Mey.) Massee
 — olivieri (Barla) Vellinga
 — rachodes (Vittad.) Vellinga - czubajka czerwieniejąca
 — venenatum (Bon) C. Lange et Vellinga
chlorówka drobna - Chlorociboria aeruginascens (Nyl) Kanouse ex Ramamurthi, Korf & Batra
cho
chobotek alpejski - Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar et Vězda
Choiromyces meandriformis Vittad. - piestrak jadalny
Choiromyces venosus (Fr.) Th. Fr. R
Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar (1959) - chrząstkoskórnik purpurowy
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ca cam can car · ce cet · ch chr · ci cin · cl cli · co cop cor cot · cr cru · cu  · cy cyt · cz czu czy
chr
Christiansenia tumefaciens Ginns et Sunhede ⟶ Syzygospora tumefaciens (Ginns et Sunhede) Ginns
chrobotek - Cladonia
 — Asahiny - Cladonia asahinae J.W.Thomson
 — bezkorowy - Cladonia decorticata (Flörke) Spreng.
 — borowy - Cladonia rei Schaer.
 — cielisty - Cladonia carneola (Fr.) Fr.
 — cienki - Cladonia macilenta Hoffm.
 — czapeczkowaty - Cladonia peziziformis (With.) J.R. Laundon
 — czarniawy - Cladonia stygia (Fr.) Ruoss
 — darenkowaty - Cladonia caespiticia (Pers.) Flörke
 — delikatny - Cladonia parasitica (Hoffm.) Hoffm.
 — Floerkego - Cladonia floerkeana (Fr.) Flörke
 — Graya - Cladonia grayi Merrill ex Sandst.
 — gronkowaty - Cladonia botrytes (Hagen) Willd.
 — gwiazdkowaty - Cladonia uncialis (L.) Weber ex F.H. Wigg.
 — halny - Cladonia macrophylla (Schaer.) Stenh.
 — jeleni - Cladonia subcervicornis (Vain.) Kernst.
 — karłowaty - Cladonia brevis (Sandst.) Sandst.
 — kędzierzawy - Cladonia crispata (Ach.) Flot.
 — kieliszkowaty - Cladonia chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng.
 — kolczasty - Cladonia rangiformis Hoffm.
 — koralkowy - Cladonia coccifera (L.) Willd.
 — krępy - Cladonia humilis (With.) J.R. Laundon
 — kubkowaty - Cladonia pyxidata (L.) Hoffm.
 — kucnięty - Cladonia conista Robbins ex A. Evans
 — leśny - Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot.
 — listkowaty - Cladonia convoluta (Lam.) Anders
 — łagodny - Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot.
 — łuskaczek - Cladonia diversa Asperges
 — łuskowaty - Cladonia squamosa (Scop.) Hoffm.
 — mączysty - Cladonia pleurota (Flörke) Schaer.
 — mniejszy - Cladonia fimbriata (L.) Fr.
 — najeżony - Cladonia portentosa (Dufour) Coem.
 — niekształtny - Cladonia deformis (L.) Hoffm.
 — nieregularny - Cladonia ramulosa (With.) J.R. Laundon
 — niezmienny - Cladonia monomorpha Aptroot, Sipman et van Herk
 — norweski - Cladonia norvegica Tønsberg et Holien
 — okółkowy - Cladonia cervicornis (Ach.) Flot. ssp. cervicornis
 — olbrzymi - Cladonia macroceras (Delise) Ahti
 — otwarty - Cladonia cenotea (Ach.) Schaer.
 — palczasty - Cladonia digitata (L.) Hoffm.
 — pięterkowy - Cladonia stricta (Nyl.) Nyl.
 — popękany - Cladonia polycarpoides Nyl.
 — pozorny - Cladonia merochlorophaea Asahina
 — północny - Cladonia borealis S. Stenroos
 — próchniejący - Cladonia cariosa (Ach.) Spreng.
 — pseudokieliszkowy - Cladonia cryptochlorophaea Asahina
 — pucharkowy - Cladonia novochlorophaea (Sipman) Brodo et Ahti
 — rakowaty - Cladonia subrangiformis Sandst.
 — rdzawy - Cladonia ochrochlora Flörke
 — reniferowy - Cladonia rangiferina (L.) Weber ex F.H. Wigg.
 — rogokształtny - Cladonia subulata (L.) Weber
 — rosochaty - Cladonia foliacea (Huds.) Willd.
 — rozdarty - Cladonia sulphurina (Michx.) Fr.
 — rozdęty - Cladonia turgida (Ehrh.) Hoffm.
 — rozetkowy - Cladonia pocillum (Ach.) O.-J. Rich.
 — rożkowaty - Cladonia cornuta (L.) Hoffm.
 — siwy - Cladonia glauca Flörke
 — smukły - Cladonia ciliata Stirt.
 — strojny - Cladonia bellidiflora (Ach.) Schaer.
 — strunowy - Cladonia amaurocraea (Flörke) Schaer.
 — strzępiasty - Cladonia fimbriata (L.) Fr.
 — szydlasty - Cladonia coniocraea (Flörke) Sprengel
 — trocinowaty - Cladonia scabriuscula (Delise) Nyl.
 — wątły - Cladonia acuminata (Ach.) Norrl.
 — wcinany - Cladonia polydactyla (Flörke) Spreng.
 — węgierski - Cladonia symphycarpa (Ach.) Fr.
 — widlasty - Cladonia furcata (Huds.) Schrad.
 — wielki - Cladonia ecmocyna Leight.
 — wielolistkowy - Cladonia macrophyllodes Nyl.
 — wrażliwy - Cladonia straminea (Sommerf) Flörke
 — wysmukły - Cladonia gracilis (L.) Willd.
 — zgrubiały - Cladonia incrassata Flörke
 — Zopfa - Cladonia zopfii Vain.
 — zwyrodniały - Cladonia phyllophora Hoffm.
chrobotka alpejska - Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar et Vězda
chrobotka czarniawa - Cladonia stygia (Fr.) Ruoss
chrobotka leśna - Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot.
chrobotka łagodna - Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot.
chrobotka najeżona - Cladonia portentosa (Dufour) Coem.
chrobotka reniferowa - Cladonia rangiferina (L.) Weber ex F.H. Wigg.
chrobotka smukła - Cladonia ciliata Stirt.
chrobotkowate - Cladoniaceae
Chromocyphella muscicola (Fr.) Donk - kieliszeczek mchowy
Chromosera viola (J. Geesink et Bas) Vizzini et Ercole
Chroogomphus - klejek
 — helveticus - klejek alpejski E
 — helveticus ssp. tatrensis - klejek alpejski odmiana tatrzańska
 — rutilus (Schaeff.: Fr.) O. K. Miller - klejek czerwonawy
chropiatka - Thelephora
 — cuchnąca - Thelephora palmata (Scop.) Fr.
 — kwiatowata - Thelephora anthocephala (Bull.) Fr. V
 — lejkowata - Thelephora caryophyllea (Schaeff.) Fr. V
 — pędzelkowata - Thelephora penicillata (Pers.) Fr. V
 — pospolita - Thelephora terrestris Ehrh.
chropiatkowate - Thelephoraceae
chropiatkowce - Thelephorales
chróścik - Stereocaulon
 — drobny - Stereocaulon nanodes Tuck.
 — główkowaty - Stereocaulon pileatum Ach.
 — inkrustowany - Stereocaulon incrustatum Flörke
 — kalafiorowaty - Stereocaulon botryosum Ach.
 — karłowaty - Stereocaulon condensatum Hoffm.
 — kępkowy - Stereocaulon evolutum Graewe
 — koralowaty - Stereocaulon subcoralloides Nyl.
 — obnażony - Stereocaulon vesuvianum Pers.
 — orzęsiony - Stereocaulon tomentosum Fr.
 — palczasty - Stereocaulon dactylophyllum Flörke
 — pasterski - Stereocaulon paschale (L.) Hoffm.
 — skalny - Stereocaulon saxatile H. Magn.
 — tasiemcowaty - Stereocaulon taeniarum (H. Magn.) Kivistö
chróścikowate - Stereocaulaceae
Chrysomphalina chrysophylla (Fr.) Clémençon E
Chrysomphalina strombodes (Berk. et Mont.) Clémençon R
chrząstkoskórnik purpurowy - Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar (1959)
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ca cam can car · ce cet · ch chr · ci cin · cl cli · co cop cor cot · cr cru · cu  · cy cyt · cz czu czy
cib
Ciboria - kubianka
 — amentacea (Balb.) Fuckel - kubianka kotkowa
 — batschiana (Zopf) N.F. Buchw. - kubianka talerzykowata
 — caucus (Rebent.) Fuckel
 — coryli (Schellenb.) N.F. Buchw.
 — rufofusca (O. Weberb.) Sacc.
cie
ciemnobiałka - Melanoleuca
 — bezowoszara - Melanoleuca subpulverulenta (Pers.) Métrod
 — białoszara - Melanoleuca polioleuca (Fr.) G. Moreno
 — brodawkowanotrzonowa - Melanoleuca verrucipes (Fr.) Singer (1939)
 — bulwiastotrzonowa - Melanoleuca stridula (Fr.) Singer (1943)
 — ciemna - Melanoleuca melaleuca (Pers.) Murrill
 — jasnoszara - Melanoleuca exscissa var. exscissa (Fr.) Singer (1935)
 — płowa - Melanoleuca cognata (Fr.) Konrad & Maubl. (1927)
 — prążkowanotrzonowa - Melanoleuca grammopodia (Bull.) Murrill
 — subalpejska - Melanoleuca subalpina (Britzelm.) Bresinsky & Stangl (1976)
 — szarawa - Melanoleuca exscissa var. exscissa (Fr.) Singer (1935)
 — szarobrązowa - Melanoleuca grammopodia (Bull.) Murrill
 — wiosenna - Melanoleuca cognata (Fr.) Konrad & Maubl. (1927)
ciemnoblaszek - Melanophyllum
 — krwistozarodnikowy - Melanophyllum haematospermum (Bull.) Kreisel (1984) R
 — zielonoblaszkowy - Melanophyllum eyrei (Massee) Singer E
ciemnoboczniak - Simocybe
 — bukowy - Simocybe centunculus (Fr.) P. Karst.
 — gałązkowy - Simocybe haustellaris (Fr.) Watling
 — pachnący - Simocybe sumptuosa (P.D. Orton) Singer
ciemnotwardnik - Phaeomarasmius
 — bocznotrzonowy - Phaeomarasmius rimulincola (Lasch ex Rabenh.) Scherff. E
 — łuskowaty - Phaeomarasmius erinaceus (Pers.) Scherff. ex Romagn. (1937) R
 — okazały - Phaeomarasmius erinaceus (Pers.) Scherff. ex Romagn. (1937) R
cienik - Pseudophebe
 — kędzierzawy - Pseudephebe pubescens (L.) Choisy
 — wełnisty - Pseudephebe minuscula (Arnold) Brodo et D. Hawksw.
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ca cam can car · ce cet · ch chr · ci cin · cl cli · co cop cor cot · cr cru · cu  · cy cyt · cz czu czy
cin
Cinereomyces lindbladii (Berk.) Jülich - wrośniaczek żelatynowaty R
cis
Cistella grevillei (Berk.) Raitv.
ciż
ciżmówka - Crepidotus
 — ciemnoblaszkowa - Crepidotus cesatii (Rabenh.) Sacc.
 — ciemnoblaszkowa odm. różowozarodnikowa - Crepidotus cesatii var. subsphaerosporus (J.E. Lange) Senn-Irlet
 — mchowa - Crepidotus epibryus (Fr.) Quél.
 — miękka - Crepidotus mollis (Schaeff.) Fr. (1857)
 — naziemna - Crepidotus autochthonus J.E. Lange (1938)
 — płaska - Crepidotus applanatus (Pers.) P. Kumm. R
 — szkarłatna - Crepidotus cinnabarinus Peck
 — szorstkozarodnikowa - Crepidotus subverrucisporus Pilát
 — zmienna - Crepidotus variabilis (Pers.) P. Kumm.
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ca cam can car · ce cet · ch chr · ci cin · cl cli · co cop cor cot · cr cru · cu  · cy cyt · cz czu czy
cla
Cladonia - chrobotek
 — acuminata (Ach.) Norrl. - chrobotek wątły
 — amaurocraea (Flörke) Schaer. - chrobotek strunowy
 — arbuscula (Wallr.) Flot. - chrobotek leśny
 — arbuscula (Wallr.) Flot. em. Ruoss ssp. mitis Sandst.
 — arbuscula (Wallr.) Flot. em. Ruoss ssp. squarrosa Wallr.
 — asahinae J.W.Thomson - chrobotek Asahiny
 — bellidiflora (Ach.) Schaer. - chrobotek strojny
 — borealis S. Stenroos - chrobotek północny
 — botrytes (Hagen) Willd. - chrobotek gronkowaty
 — brevis (Sandst.) Sandst. - chrobotek karłowaty
 — caespiticia (Pers.) Flörke - chrobotek darenkowaty
 — cariosa (Ach.) Spreng. - chrobotek próchniejący
 — carneola (Fr.) Fr. - chrobotek cielisty
 — cenotea (Ach.) Schaer. - chrobotek otwarty
 — cervicornis (Ach.) Flot. ssp. cervicornis - chrobotek okółkowy
 — cervicornis (Ach.) Flot. ssp. pulvinata - Sandst.
 — cervicornis (Ach.) Flot. ssp. verticillata - Hoffm.
 — chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng. - chrobotek kieliszkowaty
 — ciliata Stirt. - chrobotek smukły
 — coccifera (L.) Willd. - chrobotek koralkowy
 — coniocraea (Flörke) Sprengel - chrobotek szydlasty
 — conista Robbins ex A. Evans - chrobotek kucnięty
 — convoluta (Lam.) Anders - chrobotek listkowaty
 — cornuta (L.) Hoffm. - chrobotek rożkowaty
 — crispata (Ach.) Flot. - chrobotek kędzierzawy
 — cryptochlorophaea Asahina - chrobotek pseudokieliszkowy
 — decorticata (Flörke) Spreng. - chrobotek bezkorowy
 — deformis (L.) Hoffm. - chrobotek niekształtny
 — digitata (L.) Hoffm. - chrobotek palczasty
 — diversa Asperges - chrobotek łuskaczek
 — ecmocyna Leight. - chrobotek wielki
 — fimbriata (L.) Fr. - chrobotek strzępiasty
 — floerkeana (Fr.) Flörke - chrobotek Floerkego
 — foliacea (Huds.) Willd. - chrobotek rosochaty
 — furcata (Huds.) Schrad. - chrobotek widlasty
 — glauca Flörke - chrobotek siwy
 — gracilis (L.) Willd. - chrobotek wysmukły
 — grayi Merrill ex Sandst. - chrobotek Graya
 — humilis (With.) J.R. Laundon - chrobotek krępy
 — impexa Harm. ⟶ Cladonia portentosa (Dufour) Coem. - chrobotek najeżony
 — incrassata Flörke - chrobotek zgrubiały
 — macilenta Hoffm. - chrobotek cienki
 — macilenta Hoffm. ssp. floerkeana (Fr.) R.Sant. ⟶ Cladonia floerkeana (Fr.) Flörke - chrobotek Floerkego
 — macroceras (Delise) Ahti - chrobotek olbrzymi
 — macrophylla (Schaer.) Stenh. - chrobotek halny
 — macrophyllodes Nyl. - chrobotek wielolistkowy
 — merochlorophaea Asahina - chrobotek pozorny
 — monomorpha Aptroot, Sipman et van Herk - chrobotek niezmienny
 — norvegica Tønsberg et Holien - chrobotek norweski
 — novochlorophaea (Sipman) Brodo et Ahti - chrobotek pucharkowy
 — ochrochlora Flörke - chrobotek rdzawy
 — parasitica (Hoffm.) Hoffm. - chrobotek delikatny
 — peziziformis (With.) J.R. Laundon - chrobotek czapeczkowaty
 — phyllophora Hoffm. - chrobotek zwyrodniały
 — pityrea (Flörke) Fr. ⟶ Cladonia ramulosa (With.) J.R. Laundon - chrobotek nieregularny
 — pleurota (Flörke) Schaer. - chrobotek mączysty
 — pocillum (Ach.) O.-J. Rich. - chrobotek rozetkowy
 — polycarpoides Nyl. - chrobotek popękany
 — polydactyla (Flörke) Spreng. - chrobotek wcinany
 — portentosa (Dufour) Coem. - chrobotek najeżony
 — pyxidata (L.) Hoffm. - chrobotek kubkowaty
 — ramulosa (With.) J.R. Laundon - chrobotek nieregularny
 — rangiferina (L.) Weber ex F.H. Wigg. - chrobotek reniferowy
 — rangiformis Hoffm. - chrobotek kolczasty
 — rei Schaer. - chrobotek borowy
 — scabriuscula (Delise) Nyl. - chrobotek trocinowaty
 — squamosa (Scop.) Hoffm. - chrobotek łuskowaty
 — stellaris (Opiz) Pouzar et Vězda - chobotek alpejski
 — straminea (Sommerf) Flörke - chrobotek wrażliwy
 — stricta (Nyl.) Nyl. - chrobotek pięterkowy
 — stygia (Fr.) Ruoss - chrobotek czarniawy
 — subcervicornis (Vain.) Kernst. - chrobotek jeleni
 — subrangiformis Sandst. - chrobotek rakowaty
 — subulata (L.) Weber - chrobotek rogokształtny
 — sulphurina (Michx.) Fr. - chrobotek rozdarty
 — symphycarpa (Ach.) Fr. - chrobotek węgierski
 — turgida (Ehrh.) Hoffm. - chrobotek rozdęty
 — uncialis (L.) Weber ex F.H. Wigg. - chrobotek gwiazdkowaty
 — zopfii Vain. - chrobotek Zopfa
Cladoniaceae - chrobotkowate
Clathrus archeri (Berk.) Dring - okratek australijski
Clathrus ruber P. Micheli ex Pers.
Claussenomyces prasinulus (P. Karst.) Korf et Abawi
Clavaria - goździeniec
 — acuta Sowerby R
 — argillacea Fr. - goździeniec gliniasty R
 — falcata Pers. ⟶ Clavaria acuta Sowerby R
 — fragilis Holmsk. - goździeniec robakowaty
 — fumosa Pers. (1797) - goździeniec przydymiony E
 — helvola Pers. [as 'helveola'] ⟶ Clavulinopsis helvola (Pers.) Corner - goździeniowiec miodowy
 — incarnata Weinm.
 — purpurea Fr. - goździeniec purpurowy E
 — rosea Dalman
 — tenuipes Berk. et Broome
 — vermicularis Batsch
 — zollingeri Lév. - goździeniec fioletowy E
Clavariaceae - goździeńcowate
Clavariadelphus - buławka
 — fistulosus (Holmsk.) Corner ⟶ Typhula fistulosa (Holmsk.) Olariaga - buławka rurkowata R
 — fistulosus var. contortus (Holmsk.) Corner ⟶ Typhula contorta (Holmsk.) Olariaga - buławka rurkowata odmiana skręcona
 — flavoimmaturatus R.H. Petersen (1974) - buławka cytrynowa
 — junceus (Alb. & Schwein.) Corner ⟶ Macrotyphula juncea (Alb. & Schwein.) Berthier - buławka sitowata R
 — ligula (Schaeff.) Donk - buławka spłaszczona V
 — pistillaris (L.) Donk - buławka pałeczkowata V
 — truncatus (Quél.) Donk - buławka obcięta E
Claviceps purpurea (Fr.) Tul. - buławinka czerwona
Clavicipitaceae - buławinkowate
Clavicorona pyxidata (Pers.) Doty ⟶ Artomyces pyxidatus (Pers.) Jülich - świecznica rozgałęziona V
Clavicorona taxophila (Thom) Doty [as 'taxophilus']
Clavulicium macounii (Burt) J. Erikss. & Boidin - goździopłaszczek nadrzewny E
Clavulina - goździeńczyk
 — cinerea (Bull.) J. Schröt. - goździeńczyk popielaty
 — coralloides (L.) J. Schröt. - goździeńczyk grzebieniasty
 — cristata (Holmsk.) J. Schröt. ⟶ Clavulina coralloides (L.) J. Schröt. - goździeńczyk grzebieniasty
 — rugosa (Bull.) J. Schröt. 1888 - goździeńczyk pomarszczony
Clavulinaceae - goździeńczykowate
Clavulinopsis - goździeniowiec
 — corniculata (Schaeff.) Corner R
 — fusiformis (Fr.) Corner (1967) - goździeniowiec wrzecionowaty
 — helvola (Pers.) Corner - goździeniowiec miodowy
 — laeticolor (Berk. & M.A. Curtis) R.H. Petersen I
 — luteoalba (Rea) Corner
 — subtilis (Pers.) Corner ⟶ Ramariopsis subtilis (Pers.) R.H. Petersen
 — umbrinella (Sacc.) Corner
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ca cam can car · ce cet · ch chr · ci cin · cl cli · co cop cor cot · cr cru · cu  · cy cyt · cz czu czy
cli
Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Pouzar - gąbkowiec północny R
Climacodon septentrionalis (Fr.) P. Karst. - zębniczek północny R
Clitocella
 — fallax (Quél.) Kluting - rumieniak białawy E
 — obscura (Pilát) Vizzini, E. Seslı, T.J. Baroni, Antonín et I. Saar - rumieniak białobrzegi E
 — popinalis (Fr.) Kluting, T.J. Baroni et Bergemann - rumieniak żółtobrązowy V
Clitocybe - lejkówka
 — agrestis Harmaja - lejkówka wąskoblaszkowa R
 — albofragrans (Harmaja) Kuyper
 — alexandri (Gillet) Konrad (1884) - lejkówka szarobrązowa
 — amarescens Harmaja
 — brumalis (Fr.) Quél. - lejkówka zimowa
 — candicans (Pers.) P. Kumm. - lejkówka biaława
 — candida Bres.
 — catinus (Fr.) Quél. - lejkówka miseczkowata
 — clavipes (Pers.: Fr.) Kummer - lejkówka buławotrzonowa
 — costata Kühner & Romagn. (1954) - lejkówka karbowana
 — dealbata (Sow.: Fr.) P. Kumm. ⟶ Clitocybe rivulosa (Pers.) P. Kumm. - lejkówka jadowita
 — diatreta (Fr.) P. Kumm. - lejkówka rdzawa
 — dicolor (Pers.) J.E. Lange (1935) ⟶ Clitocybe metachroa (Fr.) P. Kumm. - lejkówka dwubarwna
 — ditopa (Fr.) Gillet - lejkówka mączna
 — foetens Melot
 — fragrans (With.) P. Kumm. - lejkówka dusząca
 — geotropa (Bull.: Fr.) Quel. - lejkówka okazała
 — gibba (Pers.: Fr.) P. Kumm. - lejkówka żółtobrązowa
 — hydrogramma (Bull. & A. Venturi) P. Kumm. ⟶ Clitocybe phaeophthalma (Pers.) Kuyper - lejkówka rzodkiewkowata R
 — metachroa (Fr.) P. Kumm. - lejkówka dwubarwna
 — nebularis (Batsch) P. Kumm. ⟶ Lepista nebularis (Fr.) Harmaja (1974) - lejkówka szarawa
 — odora (Bull.: Fr.) Kumm. - lejkówka zielonawa
 — paropsis (Fr.) Sacc. E
 — phaeophthalma (Pers.) Kuyper - lejkówka rzodkiewkowata R
 — phyllophila (Pers.) P. Kumm. - lejkówka liściowa
 — pruinosa (Lasch) P. Kumm. (1871) - lejkówka oszroniona R
 — radicellata Gillet ⟶ Clitocybe pruinosa (Lasch) P. Kumm. (1871) - lejkówka oszroniona R
 — rivulosa (Pers.) P. Kumm. - lejkówka jadowita
 — sinopica (Fr.) Gillet (1871) - lejkówka czerwonawa
 — squamulosa (Pers.) Fr. - lejkówka łuseczkowata
 — subcordispora Harmaja E
 — tornata (Fr.) P. Kumm. - lejkówka gęstoblaszkowa
 — vermicularis (Fr.) Quél. - lejkówka modrzewiowa
 — vibecina (Fr.) Quél. - lejkówka rowkowana
Clitocybula lacerata (Lasch) Singer - lejkóweczka postrzępiona V
Clitopilopsis hirneola (Fr.) Kühner
Clitopilus - bruzdniczek
 — caelatus (Fr.) Vila et Contu - rumieniak piaskowy E
 — cystidiatus Hauskn. et Noordel.
 — daamsii Noordel.
 — geminus (Paulet) Noordel. et Co-David - rumieniak gromadny
 — hobsonii (Berk. & Broome) P.D. Orton - bruzdniczek malutki
 — pinsitus (Fr.) Joss. - bruzdniczek krótkotrzonowy
 — prunulus (Scop.) Fr. (1871) - bruzdniczek największy
 — scyphoides (Fr.) Singer - bruzdniczek cienkokapeluszowy
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ca cam can car · ce cet · ch chr · ci cin · cl cli · co cop cor cot · cr cru · cu  · cy cyt · cz czu czy
coc
Coccomyces coronatus (Schumach.) De Not.
col
Colacogloea peniophorae (Bourdot & Galzin) Oberw., R. Bauer & Bandoni I
Collema - galaretnica
 — flaccidum (Ach.) Ach. - galaretnica sztywna
 — nigrescens (Huds.) DC. - galaretnica czarniawa
 — tenax (Sw.) Ach. - galaretnica gliniasta
Collybia - pieniążek
 — brassicolens (Romagn.) Bon ⟶ Gymnopus brassicolens (Romagn.) Antonín & Noordel. - łysostopek kapuściany
 — cirrhata (Schumach.) P. Kumm. - pieniążek drobniutki
 — collina (Scop.) P. Kumm. - twardzioszek ochrowy
 — cookei (Bres.) J.D. Arnold (1935) - pieniążek żółtobulwkowy
 — hariolorum (Bull.) Quél. ⟶ Gymnopus hariolorum (Bull.) Antonín, Halling et Noordel. - łysostopek niemiły
 — racemosa (Pers.) Quél. - pieniążek rozgałęzionotrzonowy E
 — tuberosa (Bull.) P. Kumm. (1857) - pieniążek ciemnobulwkowy
Colpoma quercinum (Pers.) Wallr.
Coltricia - stułka
 — cinnamomea (Jacq.) Murrill - stułka cynamonowa I
 — perennis (L.) Murr. - stułka piaskowa
con
Conferticium ochraceum (Fr.) Hallenb. R
Coniophora - gnilica
 — arida (Fr.) P. Karst. - gnilica cienka
 — olivacea (Fr.) P. Karst. - gnilica oliwkowa R
Coniophoraceae - gnilicowate
Conocybe - stożkówka
 — albipes (G.H. Otth) Hauskn. - stożkówka białotrzonowa
 — ambigua Watling - stożkówka dwuzarodnikowa E
 — anthracophila Maire et Kühner ex Kühner et Watling - stożkówka węglolubna
 — antipus (Lasch) Fayod - stożkówka korzeniasta
 — apala (Fr.) Arnolds - stożkówka delikatna
 — apala (Fr.) Arnolds var. albipes (Hauskn.) Arnolds ⟶ Conocybe albipes (G.H. Otth) Hauskn. - stożkówka białotrzonowa
 — aporos Kits van Wav. ⟶ Pholiotina aporos (Kits van Wav.) Clémençon - stożkówka wiosenna
 — appendiculata J.E. Lange et Kühner ⟶ Pholiotina velata (Velen.) Hauskn. - stożogłówka zimowo-jesienna
 — arrhenii (Fr.) Kits van Wav. ⟶ Pholiotina arrhenii (Fr.) Singer - stożkówka wąskorozwierkowa
 — aurea (Jul. Schäff.) Hongo
 — blattaria (Fr.) Kühner ⟶ Pholiotina teneroides (J.E. Lange) Singer - stożkówka wysmukła
 — brachypodii (Velen.) Hauskn. & Svrcek
 — brunnea J.E. Lange et Kühner ex Watling ⟶ Pholiotina brunnea (J.E. Lange et Kühner ex Watling) Singer - stożkówka brązowawa
 — brunneidisca (Murrill) Hauskn.
 — cyanopus (G.F. Atk.) Kühner [as 'cyanopoda'] ⟶ Pholiotina cyanopus (G.F. Atk.) Singer
 — dentatomarginata Watling ⟶ Pholiotina nemoralis (Harmaja) Bon var. dentatomarginata (Watling) Hauskn.
 — dumetorum (Velen.) Svrcek
 — echinata (Velen.) Singer
 — farinacea Watling
 — filipes (G.F. Atk.),Kühner ⟶ Pholiotina filipes (G.F. Atk.) Singer
 — juniana (Velen.) Hauskn. & Svrček - stożkówka czerwcowa
 — lactea (Lange) Métrod (1940) - stożkówka białotrzonowa
 — macrocephala Kühner et Watling - stożkówka wielkogłowa
 — macrospora (G.F. Atk.) Hauskn.
 — mairei Kühner ⟶ Pholiotina mairei (Kühner ex Watling) Enderle - stożkówka włochata
 — mesospora Kühner - stożkówka ochrowordzawa
 — microrrhiza Hauskn.
 — monicae Hauskn.
 — moseri Watling - stożkówka szarooliwkowa
 — nemoralis Harmaja ⟶ Pholiotina nemoralis (Harmaja) Bon
 — ochrostriata Hauskn.
 — pilosella (Pers.) Kühner - stożkówka zamszowata
 — pubescens (Gillet) Kühner
 — pulchella (Velen.) Hauskn. et Svrček
 — rickeniana Singer - stożkówka omączonotrzonowa
 — rickenii (Jul. Schäff.) Kühner ≡ C.s.f.r. ⟶ Conocybe siliginea (Fr.) Kühner - stożkówka białoochrowa
 — rostellata (Velen.) Hauskn. & Svrček
 — rugosa (Peck) Watling ⟶ Pholiotina rugosa (Peck) Singer
 — semiglobata Kühner ex Singer - stożkówka półkulista
 — siliginea (Fr.) Kühner - stożkówka białoochrowa
 — singeriana Hauskn.
 — subovalis Kühner et Watling - stożkówka jajowata
 — subpallida Enderle - stożkówka bladawa
 — subpubescens P.D. Orton
 — velata (Velen.) Watling ⟶ Pholiotina velata (Velen.) Hauskn. - stożogłówka zimowo-jesienna
 — velutipes (Velen.) Hauskn. & Svrček - stożkówka owłosionotrzonowa
 — vestita (Fr.) Kühner ⟶ Pholiotina vestita (Fr.) Singer - stożkówka migdałowatozarodnikowa
 — vexans P.D. Orton ⟶ Pholiotina vexans (P.D. Orton) Bon
 — zuccherellii Hauskn.
Conohypha albocremea (Höhn. & Litsch.) Jülich ⟶ Hyphoderma albocremeum (Höhn. et Litsch.) J. Erikss. et Å. Strid - strzępkoskórka białokremowa V
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ca cam can car · ce cet · ch chr · ci cin · cl cli · co cop cor cot · cr cru · cu  · cy cyt · cz czu czy
cop
Coprinaceae ⟶ Psathyrellaceae
Coprinellus
 — allovelus (Uljé) Doveri et Sarrocco
 — amphithallus (M. Lange et A.H. Sm.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — angulatus (Peck) Redhead, Vilgalys et Moncalvo - czernidłak kanciastozarodnikowy
 — bisporiger (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — bisporus (J.E. Lange) Vilgalys, Hopple et Jacq. Johnson E
 — callinus (M. Lange et A.H. Sm.) Vilgalys, Hopple et Jacq. Johnson
 — congregatus (Bull.) P. Karst. E
 — curtus (Kalchbr.) Vilgalys, Hopple et Jacq. Johnson
 — dilectus (Fr.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — disseminatus (Pers.) J.E. Lange [as 'disseminata'] - czernidłak gromadny
 — domesticus (Bolton) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson - czernidłak podwórzowy
 — ellisii (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — ephemerus (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
 — flocculosus (DC.) Vilgalys, Hopple et Jacq. Johnson R
 — heptemerus (M. Lange et A.H. Sm.) Vilgalys, Hopple et Jacq. Johnson
 — heterothrix (Kühner) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — hiascens (Fr.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo E
 — impatiens (Fr.) J.E. Lange - czernidłak szaroblaszkowy
 — marculentus (Britzelm.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple et Jacq. Johnson - czernidłak błyszczący
 — pellucidus (P. Karst.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — plagioporus (Romagn.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — pusillulus (Svrcek) Házi, L. Nagy, Papp et Vágvölgyi
 — pyrrhanthes (Romagn.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — radians (Fr.) Vilgalys, Hopple et Jacq. Johnson - czernidłak brodawkowany
 — saccharinus (Romagn.) P. Roux, Guy García et Dumas - czernidłak pniakowy
 — sclerocystidiosus (M. Lange et A.H. Sm.) Vilgalys, Hopple et Jacq. Johnson
 — silvaticus (Peck) Gminder
 — subimpatiens (M. Lange et A.H. Sm.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo - czernidłak cynamonowobrązowy
 — subpurpureus (A.H. Sm.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo ⟶ Coprinus subpurpureus A.H. Sm.
 — truncorum (Scop.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo - czernidłak pniowy
 — velatopruinatus (Bender) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — xanthothrix (Romagn.) Vilgalys, Hopple et Jacq. Johnson - czernidłak żółtołuseczkowy
Coprinopsis
 — acuminata (Romagn.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — atramentaria (Bull.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo - czernidłak pospolity
 — bellula (Uljé) P. Roux et Eyssart.
 — candidata (Uljé) Gminder et T. Böhning
 — candidolanata (Doveri et Uljé) Keirle, Hemmes et Desjardin
 — cinerea (Schaeff.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo - czernidłak szarawy
 — cinereofloccosa (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — coniophora (Romagn.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — cordispora (T. Gibbs) Gminder [as 'cordisporus'] - czernidłak sercowatozarodnikowy
 — cortinata (J.E. Lange) Gminder ⟶ Coprinus cortinatus J.E. Lange
 — cothurnata (Godey) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — echinospora (Buller) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — erythrocephala (Lév.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo - czernidłak różowawy
 — foetidella (P.D. Orton) A. Ruiz & G. Muñoz
 — friesii (Quél.) P. Karst. - czernidłak łodygowy
 — fusispora L. Nagy, Vágvölgyi et Papp
 — gonophylla (Quél.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — insignis (Peck) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — jonesii (Peck) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — krieglsteineri (Bender) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
 — kubickae (Pilát et Svrček) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — laanii (Kits van Wav.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo - czernidłak omączony
 — lagopus (Fr.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo - czernidłak srokaty
 — macrocephala (Berk.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo - czernidłak wełnistotrzonowy
 — marcescibilis (Britzelm.) Örstadius et E. Larss. - kruchaweczka dzwonkowata
 — narcotica (Batsch) Redhead, Vilgalys et Moncalvo E
 — nivea (Pers.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo R
 — pachyderma (Bogart) Redhead, Vilgalys et Moncalvo ⟶ Coprinus pachydermus Bogart
 — patouillardii - czernidłak gnojolubny R
 — phaeospora (P. Karst.) P. Karst.
 — picacea (Bull.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo - czernidłak pstry V
 — pseudofriesii (Pilát et Svrcek) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — pseudoradiata (Kühner et Joss. ex Watling) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — radiata (Bolton) Redhead, Vilgalys et Moncalvo - czernidłak koński
 — romagnesiana (Singer) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — scobicola (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
 — semitalis (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — spelaiophila (Bas et Uljé) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — spilospora (Romagn.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — stercorea (Fr.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo - czernidłak łajnowy
 — strossmayeri (Schulzer) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — subtigrinella (Dennis) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
 — tectispora (Bogart) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — tigrinella (Boud.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — trispora (Kemp et Watling) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — tuberosa (Quél.) Doveri, Granito et Lunghini - czernidłak sklerotowy
 — urticicola (Berk. et Broome) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
Coprinus - czernidłak
 — acuminatus (Romagn.) P.D. Orton ⟶ Coprinopsis acuminata (Romagn.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — alopecia Lasch
 — angulatus Peck ⟶ Coprinellus angulatus (Peck) Redhead, Vilgalys et Moncalvo - czernidłak kanciastozarodnikowy
 — atramentarius (Bull.) Fr. ⟶ Coprinopsis atramentaria (Bull.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo - czernidłak pospolity
 — auricomus Pat. ⟶ Parasola auricoma (Pat.) Redhead, Vilgalys et Hopple - czernidłak złotawy
 — bisporiger Buller ⟶ Coprinellus bisporiger (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — bisporus J.E. Lange ⟶ Coprinellus bisporus (J.E. Lange) Vilgalys, Hopple et Jacq. Johnson E
 — brevisetulosus Arnolds
 — candidolanatus Doveri et Uljé ⟶ Coprinopsis candidolanata (Doveri et Uljé) Keirle, Hemmes et Desjardin
 — cardiasporus Bender
 — cinereus (Schaeff.) Gray ⟶ Coprinopsis cinerea (Schaeff.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo - czernidłak szarawy
 — comatus (O.F. Müll.) Pers. - czernidłak kołpakowaty
 — congregatus (Bull.) Fr. ⟶ Coprinellus congregatus (Bull.) P. Karst. E
 — cordisporus T. Gibbs ⟶ Coprinopsis cordispora (T. Gibbs) Gminder [as 'cordisporus'] - czernidłak sercowatozarodnikowy
 — cortinatus J.E. Lange
 — curtus Kalchbr. ⟶ Coprinellus curtus (Kalchbr.) Vilgalys, Hopple et Jacq. Johnson
 — dilectus Fr. ⟶ Coprinellus dilectus (Fr.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — disseminatus ⟶ Coprinellus disseminatus (Pers.) J.E. Lange [as 'disseminata'] - czernidłak gromadny
 — domesticus (Bolton) Gray ⟶ Coprinellus domesticus (Bolton) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson - czernidłak podwórzowy
 — echinosporus Buller ⟶ Coprinopsis echinospora (Buller) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — ellisii P.D. Orton ⟶ Coprinellus ellisii (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — ephemerus (Bull.) Fr. ⟶ Coprinellus ephemerus (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
 — erythrocephalus (Lév.) Fr. ⟶ Coprinopsis erythrocephala (Lév.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo - czernidłak różowawy
 — flocculosus (DC.) Fr. ⟶ Coprinellus flocculosus (DC.) Vilgalys, Hopple et Jacq. Johnson R
 — foetidellus P.D. Orton ⟶ Coprinopsis foetidella (P.D. Orton) A. Ruiz & G. Muñoz
 — friesii Quél. ⟶ Coprinopsis friesii (Quél.) P. Karst. - czernidłak łodygowy
 — galericuliformis Losa ex Watling ⟶ Parasola galericuliformis (Losa ex Watling) Redhead, Vilgalys et Hopple
 — gonophyllus Quél. ⟶ Coprinopsis gonophylla (Quél.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — heptemerus M. Lange et H. Sm. ⟶ Coprinellus heptemerus (M. Lange et A.H. Sm.) Vilgalys, Hopple et Jacq. Johnson
 — hiascens (Fr.) J.E. Lange ⟶ Coprinellus hiascens (Fr.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo E
 — impatiens (Fr.) Quél. ⟶ Coprinellus impatiens (Fr.) J.E. Lange - czernidłak szaroblaszkowy
 — jonesii Peck ⟶ Coprinopsis jonesii (Peck) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — kubickae Pilát et Svrček ⟶ Coprinopsis kubickae (Pilát et Svrček) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — kuehneri Uljé et Bas ⟶ Parasola kuehneri (Uljé & Bas) Redhead, Vilgalys et Hopple
 — laanii Kits van Wav. ⟶ Coprinopsis laanii (Kits van Wav.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo - czernidłak omączony
 — lagopus (Fr.) Fr. ⟶ Coprinopsis lagopus (Fr.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo - czernidłak srokaty
 — leiocephalus P.D. Orton ⟶ Parasola leiocephala (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys et Hopple - czernidłak cieniolubny
 — macrocephalus (Berk.) Berk. ⟶ Coprinopsis macrocephala (Berk.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo - czernidłak wełnistotrzonowy
 — marculentus Britzelm. ⟶ Coprinellus marculentus (Britzelm.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — megaspermus P.D. Orton ⟶ Parasola megasperma (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys et Hopple
 — micaceus (Bull.) Fr. ⟶ Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple et Jacq. Johnson - czernidłak błyszczący
 — miser P. Karst. ⟶ Parasola misera (P. Karst.) Redhead, Vilgalys et Hopple [as 'miser'] - czernidłak delikatny
 — narcoticus (Batsch) Fr. ⟶ Coprinopsis narcotica (Batsch) Redhead, Vilgalys et Moncalvo E
 — niveus (Pers.) Fr. ⟶ Coprinopsis nivea (Pers.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo R
 — p.p.(1) ⟶ Parasola
 — p.p.(2) ⟶ Coprinopsis
 — p.p.(3) ⟶ Coprinellus
 — pachydermus Bogart
 — palmeranus Bogart
 — patouillardii Quél. ⟶ Coprinopsis patouillardii - czernidłak gnojolubny R
 — pellucidus P. Karst. ⟶ Coprinellus pellucidus (P. Karst.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — phaeosporus P. Karst. ⟶ Coprinopsis phaeospora (P. Karst.) P. Karst.
 — picaceus (Bull.) Gray ⟶ Coprinopsis picacea (Bull.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo - czernidłak pstry V
 — plagioporus Romagn. ⟶ Coprinellus plagioporus (Romagn.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — plicatilis (Curt.: Fr.) Fr. ⟶ Parasola plicatilis (Curtis) Redhead, Vilgalys et Hopple - czernidłak fałdowany
 — pseudoradiatus Kühner et Joss. ⟶ Coprinopsis pseudoradiata (Kühner et Joss. ex Watling) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — pyrrhanthes Romagn. ⟶ Coprinellus pyrrhanthes (Romagn.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — radians Fr. ⟶ Coprinellus radians (Fr.) Vilgalys, Hopple et Jacq. Johnson - czernidłak brodawkowany
 — radiatus (Bolton) Gray ⟶ Coprinopsis radiata (Bolton) Redhead, Vilgalys et Moncalvo - czernidłak koński
 — rhombisporus P.D. Orton ⟶ Coprinopsis friesii (Quél.) P. Karst. - czernidłak łodygowy
 — romagnesianus Singer ⟶ Coprinopsis romagnesiana (Singer) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — rufopruinatus Romagn.
 — saccharinus Romagn. ⟶ Coprinellus saccharinus (Romagn.) P. Roux, Guy García et Dumas - czernidłak pniakowy
 — saccharomyces P.D. Orton
 — schroeteri P. Karst. ⟶ Parasola schroeteri (P. Karst.) Redhead, Vilgalys et Hopple - czernidłak bruzdkowany
 — sclerocystidiosus M. Lange et A.H. Sm. ⟶ Coprinellus sclerocystidiosus (M. Lange et A.H. Sm.) Vilgalys, Hopple et Jacq. Johnson
 — scobicola P.D. Orton ⟶ Coprinopsis scobicola (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
 — semitalis P.D. Orton ⟶ Coprinopsis semitalis (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — silvaticus Peck ⟶ Coprinellus silvaticus (Peck) Gminder
 — spilosporus Romagn. ⟶ Coprinopsis spilospora (Romagn.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — stercoreus Fr. ⟶ Coprinopsis stercorea (Fr.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo - czernidłak łajnowy
 — sterquilinus (Fr.) Fr. - czernidłak wielkopierścieniowy E
 — strossmayeri Schulzer ⟶ Coprinopsis strossmayeri (Schulzer) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — subimpatiens M. Lange et A.H. Sm. ⟶ Coprinellus subimpatiens (M. Lange et A.H. Sm.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo - czernidłak cynamonowobrązowy
 — subpurpureus A.H. Sm.
 — tigrinellus Boud. ⟶ Coprinopsis tigrinella (Boud.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — triplex P.D. Orton ⟶ Coprinopsis trispora (Kemp et Watling) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — truncorum (Scop.) Fr. ⟶ Coprinellus truncorum (Scop.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo - czernidłak pniowy
 — tuberosus Quél. ⟶ Coprinopsis tuberosa (Quél.) Doveri, Granito et Lunghini - czernidłak sklerotowy
 — urticicola (Berk. et Broome) Buller ⟶ Coprinopsis urticicola (Berk. et Broome) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — velatopruinatus Bender ⟶ Coprinellus velatopruinatus (Bender) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — vosoustii Pilát [as 'vosoustii']
 — xanthothrix Romagn. ⟶ Coprinellus xanthothrix (Romagn.) Vilgalys, Hopple et Jacq. Johnson - czernidłak żółtołuseczkowy
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ca cam can car · ce cet · ch chr · ci cin · cl cli · co cop cor cot · cr cru · cu  · cy cyt · cz czu czy
cor
Cordyceps - maczużnik
 — canadensis Ellis & Everh.
 — capitata (Holmsk.) Link - maczużnik główkowaty R
 — clavulata (Schwein.) Ellis & Everh. - maczużnik słupówkowaty
 — entomorrhiza (Dicks.{?}) Fr.
 — forquignonii Quél. ⟶ Ophiocordyceps forquignonii (Quél.) G.H. Sung, J.M. Sung, Hywel-Jones & Spatafora
 — gracilis (Grev.) Durieu & Mont. ⟶ Ophiocordyceps gracilis (Grev.) G.H. Sung, J.M. Sung, Hywel-Jones & Spatafora
 — longisegmentis Ginns ⟶ Tolypocladium longisegmentum (Ginns) Quandt, Kepler et Spatafora R
 — militaris (L.) Link - maczużnik bojowy R
 — ophioglossoides (Ehrenb.) Link - maczużnik nasięźrzałowy
 — rouxii Cand. ⟶ Tolypocladium rouxii (Cand.) Quandt, Kepler et Spatafora
 — sphecocephala (Klotzsch ex Berk.) Berk. & M.A. Curtis ⟶ Ophiocordyceps sphecocephala (Klotzsch ex Berk.) G.H. Sung, J.M. Sung, Hywel-Jones & Spatafora
Cordycipitaceae - maczużnikowate
Coriolopsis - włochatka
 — gallica (Fr.) Ryvarden - włochatka ciemna R
 — trogii (Berk.) Domański - włochatka jasna
Corticiaceae - powłocznikowate
Corticiales
Corticium - powłocznik
 — erikssonii Jülich
 — polygonioides P. Karst ⟶ Dendrocorticium polygonioides (P. Karst.) M.J. Larsen et Gilb. - powłocznik białofioletowy E
 — roseum Pers. ⟶ Laeticorticium roseum (Pers.) Donk - powłocznik różowy
Cortinariaceae - zasłonakowate
Cortinarius - zasłonak
 — acutus (Pers.) Fr. R
 — alboamarescens Kytöv., Niskanen et Liimat.
 — albovariegatus (Velen.) Melot
 — alboviolaceus (Pers.: Fr.) Fr. - zasłonak białofioletowy
 — alcalinophilus Rob. Henry
 — alnetorum (Velen.) M.M. Moser E
 — anomalus Fr. - zasłonak szarobrązowy
 — anserinus (Velen.) Rob. Henry
 — anthracinus (Fr.) Fr. - zasłonak krwistoczerwony V
 — argutus Fr. - zasłonak korzeniastotrzonowy
 — armeniacus (Schaeff.: Fr.) Fr. - zasłonak morelowy V
 — armillatus (Alb. & Schwein.) Fr. - zasłonak osłonięty
 — atrocaeruleus M.M. Moser ex M.M. Moser
 — atrovirens Kalchbr.
 — aurantioturbinatus Secr. ex J.E. Lange ⟶ Cortinarius elegantissimus Rob. Henry - zasłonak złoty V
 — aureofulvus M.M. Moser E
 — balaustinus Fr. E
 — balteatoalbus Rob. Henry
 — balteatocumatilis R. Hry. ex P.D. Orton - zasłonak modrordzawy E
 — bataillei J. Favre E
 — bayeri (Velen.) Moënne-Locc. et Reumaux
 — betuletorum M.M. Moser
 — biformis Fr. - zasłonak ukośniepierścieniowy V
 — bivelus (Fr.) Fr. - zasłonak dwuosłonowy V
 — bolaris (Pers.: Fr.) Fr. - zasłonak glinkowaty
 — brunneus (Pers.) Fr. - zasłonak brunatny
 — bulbosus (Sowerby) Fr. EX
 — caerulescens (Schaeff.) Fr. - zasłonak niebieski
 — cagei Melot V
 — calochrous (Pers.) Gray - zasłonak strojny
 — camphoratus (Fr.) Fr.
 — caninus (Fr.) Fr. - zasłonak rdzawobrązowy
 — carneinatus Soop E
 — casimiri (Velen.) Huijsman - zasłonak szarofioletowawy R
 — casimiri (Velen.) Huijsman var. casimiri ⟶ Cortinarius casimiri (Velen.) Huijsman - zasłonak szarofioletowawy R
 — causticus Fr.
 — cinnabarinus Fr. (1838) - zasłonak cynobrowy
 — cinnamomeoluteus P.D. Orton, (1960) - zasłonak cynamonowożółty
 — cinnamomeus (L.) Fr. (1838) - zasłonak cynamonowy
 — claricolor (Fr.) Fr. V
 — coerulescens n.var. ⟶ Cortinarius caerulescens (Schaeff.) Fr. - zasłonak niebieski
 — coleoptera H. Lindstr. et Soop
 — collinitus (Pers.) Fr. (1838)
 — collinitus var. trivialis (J.E. Lange) A.H. Sm. ⟶ Cortinarius trivialis J.E. Lange - zasłonak śluzowaty
 — comptulus M.M. Moser
 — conicoides Bidaud
 — cotoneus Fr. - zasłonak kutnerkowaty
 — croceoconus Fr.
 — croceus (Schaeff.) Hoil. ⟶ Cortinarius croceus (Schaeff.) Gray var. croceus - zasłonak szafranowy R
 — croceus (Schaeff.) Gray var. croceus - zasłonak szafranowy R
 — cyanites Fr. V
 — decipiens Fr. - zasłonak ciemnogłówkowy
 — decipiens Fr. var. atrocaeruleus (M.M. Moser ex M.M. Moser) H. Lindstr. ⟶ Cortinarius atrocaeruleus M.M. Moser ex M.M. Moser
 — delibutus Fr. - zasłonak błękitnoblaszkowy
 — depressus Fr.
 — diasemospermus Lamoure
 — dilutus (Pers.) Fr. E
 — duracinus Fr. ⟶ Cortinarius rigens (Pers.) Fr - zasłonak korzeniastotrzonowy E
 — duramarus Jul. Schäff. ex Kuhn.-Fink. et Peintner
 — eburneus (Velen.) Bon R
 — elatior Fr. - zasłonak wyniosły
 — elegantior (Fr.) Fr. - zasłonak słomkowożółty
 — elegantissimus Rob. Henry - zasłonak złoty V
 — emollitus Fr.
 — erubescens M.M. Moser
 — evernius (Fr.) Fr. - zasłonak brązowordzawy
 — flexipes (Pers.) Fr. - zasłonak krętonogi
 — fulmineus (Fr.) Fr. s. Brandrud, Ryman ⟶ Cortinarius olearioides Rob. Henry V
 — fulvescens Fr. - zasłonak gniady E
 — fusisporus Kühner
 — glandicolor (Fr.) Fr. ⟶ Cortinarius brunneus (Pers.) Fr. - zasłonak brunatny
 — glaucopus (Schaeff.) Fr. - zasłonak niebieskostopy
 — helobius Romagn.
 — helvelloides (Bull.) Fr. - zasłonak olszowy
 — helvolus (Bull.) Fr. - zasłonak białopierścieniowy
 — hemitrichus (Pers.) Fr. - zasłonak oszroniony
 — hercynicus (Pers.) Brandrud ⟶ Cortinarius violaceus (L.: Fries) S.F. Gray ssp. hercynicus (Pers.) Brandrud - zasłonak fioletowy hercyński
 — heterosporus Bres.
 — hinnuleus Fr. - zasłonak żółtopomarańczowy
 — huronensis Ammirati & A.H. Sm. - zasłonak trzęsawiskowy
 — incisus (Pers.) Fr. - zasłonak porysowany V
 — infractus Berk. - zasłonak gorzkawy
 — ionophyllus M.M. Moser V
 — lacustris Moënne-Locc. et Reumaux
 — largus Fr.
 — lebretonii Quél.
 — limonius (Fr.: Fr.) Fr. - zasłonak cytrynowożółty V
 — livido-ochraceus (Berk.) Berk.
 — lividoochraceus (Berk.) Berk. ⟶ Cortinarius livido-ochraceus (Berk.) Berk.
 — lividoviolaceus (Rob. Henry ex M.M. Moser) M.M. Moser
 — lucorum (Fr.) J.E. Lange V
 — malachius (Fr.) Fr. - zasłonak malachitowy R
 — malicorius Fr. (1838) - zasłonak jabłkowaty
 — melanotus Kalchbr. - zasłonak ciemny E
 — melleopallens (Fr.) Britzelm. E
 — melliolens Jul. Schäff. ⟶ Cortinarius talus Fr. - zasłonak bladoochrowy
 — miraculosus Melot - zasłonak czerwonobrązowy
 — mucifluoides Rob. Henry
 — mucifluus Fr. - zasłonak śluzakowaty
 — mucosus (Bull.: Fr.) Kickx - zasłonak kleisty
 — multiformis (Fr.) Fr. R
 — nanceiensis Maire - zasłonak bananowy
 — obtusus (Fr.) Fr. - zasłonak dachówkowaty
 — ochropallidus Rob. Henry ⟶ Cortinarius talus Fr. - zasłonak bladoochrowy
 — odorifer Britzelm. - zasłonak anyżkowy
 — olearioides Rob. Henry V
 — olivaceofuscus Kühner
 — opimus Fr. E
 — orellanoides Rob. Henry ⟶ Cortinarius rubellus Cooke - zasłonak rudawy
 — orellanus Fr. in Bidaud, Henry, Moënne-Loccoz & Reumaux - zasłonak rudy R
 — paleaceus Fr. - zasłonak pelargoniowy
 — pearsonii P.D. Orton
 — phoeniceus (Vent.) Maire ⟶ Cortinarius purpureus (Bull.) Bidaud, Moënne-Locc. et Reumaux - zasłonak miedzianordzawy
 — pholideus (Fr.: Fr.) Fr. - zasłonak łuseczkowaty
 — pinicola P.D. Orton ⟶ Cortinarius mucifluus Fr. - zasłonak śluzakowaty
 — pluvius (Fr.) Fr. - zasłonak deszczowy
 — populinus Brandrud
 — porphyropus (Alb. & Schwein.) Fr. E
 — praestans (Cordier) Gillet
 — praestigiosus (Fr.) M.M. Moser
 — privignoides Rob. Henry ⟶ Cortinarius carneinatus Soop E
 — psammocephalus (Bull.) Fr. - zasłonak szyszkowaty
 — pseudofallax Carteret
 — pulverobtusus Rob. Henry
 — purpurascens Fr. - zasłonak purpurowiejący odmiana mięsista
 — purpurascens Fr. var. largusoides Cetto ⟶ Cortinarius purpurascens Fr. - zasłonak purpurowiejący odmiana mięsista
 — purpureus (Bull.) Bidaud, Moënne-Locc. et Reumaux - zasłonak miedzianordzawy
 — quarciticus H. Lindstr.
 — raphanoides (Pers.) Fr. ⟶ Cortinarius betuletorum M.M. Moser
 — rickenii Rob. Henry ex Bidaud, Moënne-Locc. et Reumaux
 — rigens (Pers.) Fr - zasłonak korzeniastotrzonowy E
 — rubellus Cooke - zasłonak rudawy
 — rubicundulus (Rea) A. Pearson
 — rubricosus (Fr.) Fr. (1838) E
 — rufo-olivaceus (Pers.) Fr. R
 — rufoolivaceus (Pers.) Fr. - zasłonak gniadofioletowy
 — safranopes Rob. Henry
 — sanguineus (Wulfen) Fr. (1838) - zasłonak krwisty
 — saniosus (Fr.) Fr. - zasłonak włóknistożółty R
 — saturninus (Fr.) Fr. V
 — scaurus (Fr.) Fr. - zasłonak zielonofioletowy
 — scutulatus Fr. - zasłonak rzodkiewkowaty
 — semisanguineus (Fr.) Gillet (1874) - zasłonak purpurowoblaszkowy
 — sodagnitus Rob. Henry
 — sommerfeltii Hoiland
 — sordidus (Velen.) R. Henry
 — spadiceus Fr. E
 — speciosissimus Kühner & Romagn. ⟶ Cortinarius rubellus Cooke - zasłonak rudawy
 — stemmatus Fr. E
 — stillatitius Fr. - zasłonak łzawy
 — subgen. Cortinarius
 — subgen. Cortinarius sect. Cortinarius
 — subgen. Cortinarius sect. Dermocybe Pers. - skórzak
 — subgen. Cortinarius sect. Limonii, Orellani, Humicolae
 — subgen. Cortinarius sect. Veneti Konrad et Maubl.
 — subgen. Myxacium (Fr.) Trog
 — subgen. Myxacium sect. Defibulati M.M. Moser
 — subgen. Myxacium sect. Delibuti (Fr.) Sacc.
 — subgen. Myxacium sect. Myxacium
 — subgen. Myxacium sect. Vibratiles
 — subgen. Phlegmacium (Fr.) Trog
 — subgen. Telamonia (Fr.) Trog
 — subgen. Telamonia sect. Anomali Konrad et Maubl.
 — subgen. Telamonia sect. Anthracini Melot
 — subgen. Telamonia sect. Armillati M.M. Moser
 — subgen. Telamonia sect. Brunneotincti M.M. Moser
 — subgen. Telamonia sect. Fulvescentes et Laeti
 — subgen. Telamonia sect. Hydrocybe
 — subgen. Telamonia sect. Malachii Melot
 — subgen. Telamonia sects Balaustini et Lanigeri et Niveoglobosi
 — subgen. Telamonia sects Bicolores et Duracini
 — subgen. Telamonia sects Firmiores et Urbici et Boulderenses
 — subgen. Telamonia sects Hinnulei et Safranopedes
 — subgen. Telamonia sects Obtusi et Acetosi
 — subgen. Telamonia sects Pholidei et Fuscoperonati
 — subgen. Telamonia sects Telamonia et Caphorati
 — subgen. Telamonia sects Telamonia sects Incrustati et Helvelloides et Paleacei et Saniosi
 — subgen. Telamonia_sects Brunnei et Cinnabarini et Colymbadini et Disjungendi et Uracei
 — subgen. Telemonia sects Bovini Illumini Saturnini Sciophylli Subbalaustini Sordescentes
 — subpurpurascens (Batsch) Fr.
 — subsertipes Romagn. ⟶ Cortinarius casimiri (Velen.) Huijsman - zasłonak szarofioletowawy R
 — tabularis (Fr.) Fr. E
 — talus Fr. - zasłonak bladoochrowy
 — tortuosus (Fr.) Fr. - zasłonak ołowiowy
 — torvus (Fr.) Fr. - zasłonak pachnący
 — traganus (Fr.: Fr.) Fr. - zasłonak wonny
 — triformis Fr. E
 — triumphans Fr. - zasłonak żółtozłoty E
 — trivialis J.E. Lange - zasłonak śluzowaty
 — tubarius Ammirati & A.H. Sm. (1972)
 — turgidus Fr. - zasłonak pękaty
 — uliginosus Berk. (1860) - zasłonak bagienny
 — umbrinolens P.D. Orton E
 — uraceus Fr. R
 — urbicus Fr. ss. J. E. Lange non ss. Marchand - zasłonak przydrożny
 — variecolor (Pers.: Fr.) Fr. ⟶ Cortinarius variicolor (Pers.) Fr. - zasłonak różnobarwny
 — variicolor (Pers.) Fr. - zasłonak różnobarwny
 — variiformis Malençon - zasłonak ceglastożółty
 — varius (Schaeff.: Fr.) Fr. ⟶ Cortinarius variiformis Malençon - zasłonak ceglastożółty
 — vernus H. Lindstr. et Melot
 — vibratilis (Fr.) Fr. - zasłonak piekący
 — violaceus (L.: Fries) S.F. Gray - zasłonak fioletowy V
 — violaceus (L.: Fries) S.F. Gray ssp. hercynicus (Pers.) Brandrud - zasłonak fioletowy hercyński
 — vitiosus (M.M. Moser) Niskanen, Kytöv., Liimatainen et S. Laine
Cortinomyces niveus (Vittad.) Bougher et Castellano
Coryne sarcoides (Jacq.) Tul. & C. Tul. ⟶ Ascocoryne sarcoides (Jacq.) J.W. Groves & D.E. Wilson (1967) - galaretnica mięsista
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ca cam can car · ce cet · ch chr · ci cin · cl cli · co cop cor cot · cr cru · cu  · cy cyt · cz czu czy
cot
Cotylidia pannosa (Sowerby) D.A. Reid E
Cotylidia undulata (Fr.) P. Karst. E
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ca cam can car · ce cet · ch chr · ci cin · cl cli · co cop cor cot · cr cru · cu  · cy cyt · cz czu czy
cra
Craterellus cornucopioides Pers. - lejkowiec dęty
Craterocolla cerasi (Schumach.) Bref. ⟶ Ditangium cerasi (Schumach.) Costantin et L.M. Dufour E
cre
Creolophus cirrhatus (Pers.) P. Karst. (1880) ⟶ Hericium cirrhatum (Pers.) Nikol. - kolczatek strzępiasty V
Crepidotus - ciżmówka
 — applanatus (Pers.) P. Kumm. - ciżmówka płaska R
 — autochthonus J.E. Lange (1938) - ciżmówka naziemna
 — calolepis (Fr.) P. Karst.
 — caspari Velen.
 — caspari Velen. var. caspari ⟶ Crepidotus caspari Velen.
 — cesatii (Rabenh.) Sacc. - ciżmówka ciemnoblaszkowa
 — cesatii (Rabenh.) Sacc. var. cesatii ⟶ Crepidotus cesatii (Rabenh.) Sacc. - ciżmówka ciemnoblaszkowa
 — cesatii var. subsphaerosporus (J.E. Lange) Senn-Irlet - ciżmówka ciemnoblaszkowa odm. różowozarodnikowa
 — cinnabarinus Peck - ciżmówka szkarłatna
 — crocophyllus (Berk.) Sacc.
 — epibryus (Fr.) Quél. - ciżmówka mchowa
 — lundellii Pilát ⟶ Crepidotus caspari Velen.
 — luteolus (Lambotte) Sacc. V
 — malachius Sacc.
 — mollis (Schaeff.) Fr. (1857) - ciżmówka miękka
 — mollis var. calolepis (Fr.) Pilát ⟶ Crepidotus calolepis (Fr.) P. Karst.
 — pallidus (Berk. et Broome) Knudsen
 — subverrucisporus Pilát - ciżmówka szorstkozarodnikowa
 — variabilis (Pers.) P. Kumm. - ciżmówka zmienna
 — versutus (Peck) Peck
cri
Crinipellis scabella (Alb. & Schwein.) Murrill - rzęsostopek źdźbłowy
Cristinia coprophila (Wakef.) Hjortstam
Cristinia helvetica (Pers.) Parmasto E
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ca cam can car · ce cet · ch chr · ci cin · cl cli · co cop cor cot · cr cru · cu  · cy cyt · cz czu czy
cru
Crucibulum laeve (Huds.) Kambly - kubecznik pospolity
Crustoderma dryinum (Berk. & M.A. Curtis) Parmasto E
Crustomyces subabruptus (Bourdot & Galzin) Jülich ⟶ Cystostereum pini-canadense (Schwein.) Parmasto - skorupnik kolczasty E
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ca cam can car · ce cet · ch chr · ci cin · cl cli · co cop cor cot · cr cru · cu  · cy cyt · cz czu czy
cuc
Cucurbitaria
 — berberidis (Pers.) Gray
 — caraganae P. Karst.
cud
Cudonia circinans (Pers.) Fr. V
Cudoniaceae
Cudoniella
 — acicularis (Bull.) J. Schröt.
 — clavus (Alb. & Schwein.) Dennis (1964)
 — corni-maris Baral/Rönsch/Huth/Hensel/Declercq sp. nov.
 — rubicunda (Rehm) Dennis
 — tenuispora (Cooke et Massee) Dennis
cup
Cuphophyllus
 — colemaniannus (A. Bloxam) Bon,: 11 (1985) [MB#105214]
 — flavipes (Britzelm.) Bon
 — fornicatus (Fr.) Lodge, Padamsee et Vizzini - wilgotnica sklepiona
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ca cam can car · ce cet · ch chr · ci cin · cl cli · co cop cor cot · cr cru · cu  · cy cyt · cz czu czy
cya
Cyanoboletus pulverulentus (Opat.) Gelardi, Vizzini et Simonini ⟶ Boletus pulverulentus Opat. - sinoborowik klinowotrzonowy R
Cyanoporus
Cyanosporus alni (Niemelä et Vampola) B.K. Cui, L.L. Shen et Y.C. Dai - drobnoporek modrobiały
Cyanosporus subcaesius (A. David) B.K. Cui, L.L. Shen et Y.C. Dai
Cyathicula
 — coronata (Bull.) De Not.
 — cyathoidea (Bull.) Thüm.
Cyathus olla (Batsch) Pers. - kubek ołowianoszary
Cyathus stercoreus (Schwein.) De Toni - kubek gnojowy E
Cyathus striatus Willd. - kubek prążkowany
cyc
Cyclocybe cylindracea (DC.) Vizzini et Angelini - polownica południowa E
Cyclocybe erebia (Fr.) Vizzini et Matheny, in Vizzini - polówka czekoladowobrązowa
cyl
Cylindrobasidium evolvens (Fr.) Jülich - powłoczniczek gładki
cylindrowiec - Henningsomyces
 — białawy - Henningsomyces candidus
cyp
Cyphella digitalis (Alb. & Schwein.) Fr. - kielisznik jodłowy
Cyphellopsis anomala (Pers.) Donk ⟶ Merismodes anomala (Pers.) Singer [as 'anomalus'] - osiękla nierówna
Cyphellostereum laeve (Fr.) D.A. Reid ⟶ Muscinupta laevis (Fr.) Redhead, Lücking et Lawrey - łopateczka mchowa E
cys
Cystoagaricus hirtosquamulosus (Peck) Örstadius et E. Larss.
Cystoagaricus silvestris (Gillet) Örstadius et E. Larss. - kruchopieczarka topolowa E
Cystobasidiaceae
Cystobasidiomycetes
Cystobasidium fimetarium (Schumach.) P. Roberts EX
Cystoderma - ziarnówka
 — adnatifolium (Peck) Harmaja ⟶ Cystodermella adnatifolia (Peck) Harmaja
 — amianthinum (Scop.: Fr.) Fay. - ziarnówka ochrowożółta
 — carcharias (Pers.) Fayod - ziarnówka blada
 — cinnabarinum (Alb. et Schwein.) Fayod ⟶ Cystodermella cinnabarinum (Alb. & Schwein.) Harmaja - ziarnóweczka cynobrowa R
 — granulosum ⟶ Cystodermella granulosum (Batsch) Harmaja - ziarnówka gruzełkowata I
 — jasonis (Cooke & Massee) Harmaja - ziarnówka żółtawa
 — tuomikoskii Harmaja
Cystodermella - ziarnóweczka
 — adnatifolia (Peck) Harmaja
 — cinnabarina (Alb. & Schwein.) Harmaja ⟶ Cystodermella cinnabarinum (Alb. & Schwein.) Harmaja - ziarnóweczka cynobrowa R
 — cinnabarinum (Alb. & Schwein.) Harmaja - ziarnóweczka cynobrowa R
 — granulosum (Batsch) Harmaja - ziarnówka gruzełkowata I
Cystolepiota - czubniczka
 — adulterina (F.H. Møller) Bon - czubniczka bukowa
 — bucknallii (Berk. et Broome) Singer et Clémençon - czubniczka cuchnąca
 — cystidiosa (A.H. Sm.) Bon ⟶ Cystolepiota fumosifolia (Murrill) Vellinga
 — fumosifolia (Murrill) Vellinga
 — hetieri (Boud.) Singer (1973) - czubniczka omączona
 — petasiformis (Murrill) Vellinga
 — pulverulenta (Huijsman) Vellinga ⟶ Cystolepiota petasiformis (Murrill) Vellinga
 — sistrata (Fr.) Singer ex Bon et Bellu (1985)
Cystostereaceae - białoskórnikowate
Cystostereum murrayi (Berk. & M.A. Curtis) Pouzar - białoskórnik chropowaty
Cystostereum pini-canadense (Schwein.) Parmasto - skorupnik kolczasty E
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ca cam can car · ce cet · ch chr · ci cin · cl cli · co cop cor cot · cr cru · cu  · cy cyt · cz czu czy
cyt
Cytidia salicina (Fr.) Burt - talerzyk szkarłatny E
cytrynka - Arthrorhaphis
 — alpejska - Arthrorhaphis alpina (Schaer.) R. Sant.
 — szara - Arthrorhaphis grisea Th. Fr.
 — żółta - Arthrorhaphis citrinella (Ach.) Poelt
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ca cam can car · ce cet · ch chr · ci cin · cl cli · co cop cor cot · cr cru · cu  · cy cyt · cz czu czy
cza
czarcie jajo - Phallus impudicus L.: Pers.
czareczka długotrzonkowa - Microstoma protractum (Fr.) Kanouse [as 'protracta'] R
czarka - Sarcoscypha
 — austriacka - Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud.
 — szkarłatna - Sarcoscypha coccinea (Jacq.) Sacc. I
czarkowate - Sarcoscyphaceae
czarniaczek alpejski - Allantoparmelia alpicola (Th. Fr.) Essl.
czarnoporek - Dichomitus
 — brązowiejący - Dichomitus albidofuscus (Domański) Domański E
 — poduszeczkowaty - Dichomitus campestris (Quél.) Domański & Orlicz V
 — wrośniakowaty - Dichomitus squalens (P. Karst.) D.A. Reid V
czarnorzęska szczecinkowata - Melastiza chateri (W.G. Sm.) Boud.
czarnostopka korzonkowa - Picipes rhizophilus (Pat.) J.L. Zhou et B.K. Cui E
czarny łebek - Imleria badia (Fr.) Vizzini
czarny łepek - Imleria badia (Fr.) Vizzini
czasznica - Calvatia
 — biała - Calvatia candida (Rostk.) Hollós E
 — miskowata - Calvatia cyathiformis (Bosc) Morgan E
 — oczkowata - Lycoperdon utriforme Bull.
 — tatrzańska - Calvatia turneri (Ellis & Everh.) Demoulin & M. Lange E
 — workowata - Lycoperdon excipuliforme (Scop.) Pers.
czasznik modrozielony - Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr.
czasznikowate - Icmadophilaceae
cze
czernidłak - Coprinus
 — błyszczący - Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple et Jacq. Johnson
 — brodawkowany - Coprinellus radians (Fr.) Vilgalys, Hopple et Jacq. Johnson
 — bruzdkowany - Parasola schroeteri (P. Karst.) Redhead, Vilgalys et Hopple
 — cieniolubny - Parasola leiocephala (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys et Hopple
 — cynamonowobrązowy - Coprinellus subimpatiens (M. Lange et A.H. Sm.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — delikatny - Coprinellus xanthothrix (Romagn.) Vilgalys, Hopple et Jacq. Johnson
 — delikatny - Parasola misera (P. Karst.) Redhead, Vilgalys et Hopple [as 'miser']
 — fałdowany - Parasola plicatilis (Curtis) Redhead, Vilgalys et Hopple
 — gnojolubny - Coprinopsis patouillardii R
 — gromadny - Coprinellus disseminatus (Pers.) J.E. Lange [as 'disseminata']
 — kanciastozarodnikowy - Coprinellus angulatus (Peck) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — kołpakowaty - Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers.
 — koński - Coprinopsis radiata (Bolton) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — łajnowy - Coprinopsis stercorea (Fr.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — łodygowy - Coprinopsis friesii (Quél.) P. Karst.
 — omączony - Coprinopsis laanii (Kits van Wav.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — ozdobny - Parasola plicatilis (Curtis) Redhead, Vilgalys et Hopple
 — pniakowy - Coprinellus saccharinus (Romagn.) P. Roux, Guy García et Dumas
 — pniowy - Coprinellus truncorum (Scop.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — podwórzowy - Coprinellus domesticus (Bolton) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson
 — pospolity - Coprinopsis atramentaria (Bull.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — pstry - Coprinopsis picacea (Bull.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo V
 — różowawy - Coprinopsis erythrocephala (Lév.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — sercowatozarodnikowy - Coprinopsis cordispora (T. Gibbs) Gminder [as 'cordisporus']
 — sklerotowy - Coprinopsis tuberosa (Quél.) Doveri, Granito et Lunghini
 — srokaty - Coprinopsis lagopus (Fr.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — szarawy - Coprinopsis cinerea (Schaeff.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — szaroblaszkowy - Coprinellus impatiens (Fr.) J.E. Lange
 — wełnistotrzonowy - Coprinopsis macrocephala (Berk.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
 — wielkopierścieniowy - Coprinus sterquilinus (Fr.) Fr. E
 — złotawy - Parasola auricoma (Pat.) Redhead, Vilgalys et Hopple
 — żółtołuseczkowy - Coprinellus xanthothrix (Romagn.) Vilgalys, Hopple et Jacq. Johnson
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ca cam can car · ce cet · ch chr · ci cin · cl cli · co cop cor cot · cr cru · cu  · cy cyt · cz czu czy
czu
czubajeczka - Lepiota
 — biała - Lepiota alba Beeli V
 — białokremowa - Lepiota subalba Kühner ex P.D. Orton
 — brązowoczerwonawa - Lepiota brunneoincarnata Chodat et Martin (1889) V
 — cuchnąca - Lepiota cristata (Bolt.: Fr.) Kumm.
 — czarnołuskowa - Lepiota felina (Pers.) P. Karst.
 — czarnoostrzowa - Echinoderma hystrix (F.H. Møller et J.E. Lange) Bon
 — czerwonopochwowa - Lepiota ignivolvata Bousset & Joss. ex Joss.
 — kasztanowata - Lepiota castanea Quel.
 — ostrołuskowa - Echinoderma asperum (Pers.) Bon
 — różowawa - Lepiota subincarnata J.E. Lange
 — różowobrązowa - Lepiota pseudolilacea Huijsman
 — tarczowata - Lepiota clypeolaria (Bulliard: Fries) Kummer (1871)
 — wełnista - Lepiota clypeolaria (Bulliard: Fries) Kummer (1871)
 — winna - Lepiota fuscovinacea F.H. Møller et J.E. Lange
 — ziarnistołuskowata - Lepiota subgracilis Kühner
czubajka - Macrolepiota
 — beżowa - Macrolepiota mastoidea (Fr.) Singer
 — białotrzonowa - Macrolepiota excoriata (Schaeff.) M.M. Moser
 — czerwieniejąca - Chlorophyllum rachodes (Vittad.) Vellinga
 — czerwieniejąca odmiana ogrodowa - Chlorophyllum brunneum (Farl. & Burt) Vellinga
 — gwiaździsta - Macrolepiota konradii (Huijsman ex Orton) Moser 1967
 — kania - Macrolepiota procera (Scop. ex Fr.) Sing.
 — sutkowata - Macrolepiota mastoidea (Fr.) Singer
czubniczek czarnołuskowy - Chamaemyces fracidus (Fr.) Donk R
czubniczka - Cystolepiota
 — bukowa - Cystolepiota adulterina (F.H. Møller) Bon
 — cuchnąca - Cystolepiota bucknallii (Berk. et Broome) Singer et Clémençon
 — omączona - Cystolepiota hetieri (Boud.) Singer (1973)
czubnik cytrynowy - Leucocoprinus birnbaumii (Corda) Singer (1962)
czubnik czerwieniejący - Leucocoprinus badhamii (Berk. et Broome) Locq.
czubówka biała - Leucoagaricus leucothites (Vittad.) Wasser
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ca cam can car · ce cet · ch chr · ci cin · cl cli · co cop cor cot · cr cru · cu  · cy cyt · cz czu czy
czy
czyrenica porzeczkowa - Phylloporia ribis (Schumach.) Ryvarden
czyreń - Phellinus
 — brązowożółty - Phellinus viticola (Schwein.) Donk E
 — bukowy - Phellinus nigricans (Fr.) P. Karst. I
 — ciemnordzawy - Phellinus ferrugineofuscus (P. Karst.) Bourdot & Galzin E
 — czarnoliniowy - Phellinus nigrolimitatus (Romell) Bourdot & Galzin E
 — czarnoznaczony - Phellinus nigrolimitatus (Romell) Bourdot & Galzin E
 — dębowy - Phellinus robustus (P. Karst.) Bourdot & Galzin
 — gąbczasty - Phellinus contiguus (Pers.) Pat. (1928)
 — gładki - Phellinus laevigatus (Fr.) Bourdot & Galzin V
 — Hartiga - Phellinus hartigii (Allesch. & Schnabl) Pat. (1903)
 — izabelowaty - Phellinus viticola (Schwein.) Donk E
 — jabłoniowo-olszowy - Phellinus alni (Bondartsev) Parmasto
 — jodłowy - Phellinus hartigii (Allesch. & Schnabl) Pat. (1903)
 — kosmaty - Phellinus torulosus (Pers.) Bourdot & Galzin E
 — kropkowany - Phellinus punctatus (Fr.) Pilát
 — muszlowy - Phellinus conchatus (Pers.) Quél. (1886)
 — ogniowy - Phellinus igniarius (L.) Quél. (1886)
 — osikowy - Phellinus tremulae (Bondartsev) Bondartsev & Borissov E
 — południowa - Phellinus pseudopunctatus A. David, Dequatre & Fiasson
 — porzeczkowy - Phylloporia ribis (Schumach.) Ryvarden
 — rdzawy - Phellinus ferruginosus (Schrad.) Pat.
 — rokitnikowy - Phellinus hippophaeicola H. Jahn
 — rozpostarty - Phellinus punctatus (Fr.) Pilát
 — sosnowy - Porodaedalea pini (Brot.) Murrill R
 — śliwowy - Phellinus pomaceus (Pers.) Maire (1933)
 — świerkowy - Phellinus chrysoloma (Fr.) Donk, Proc. K. Ned. Akad. Wet. 74(1): 39 (1971) V