Skorowidz nazw grzybów na literę B

indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ba bae baz · be  · bi bie · bj  ·   · bo bol bom bor bot bov · br bru bry · bu buł · by 
bab
babie uszy —> False Morel
babie uszy —> piestrzenica kasztanowata
bac
Bacidia
 — arceutina
 — atrocandida
 — auerswaldii
 — baggei
 — bagliettoana
 — biatorina
 — caesiomarginata
 — circumspecta
 — coniangioides
 — coprodes
 — fraxinea
 — friesiana
 — fuscoviridis
 — herbarum
 — igniarii
 — incompta
 — laurocerasi
 — muscorum —> Bacidia bagliettoana
 — polychroa
 — pycnidiata
 — rosella
 — rubella
 — silesiaca
 — subincompta
 — trachona
 — vermifera
 — viridescens
Bacidina
 — adastra
 — arnoldiana
 — assulata
 — caligans
 — chloroticula
 — delicata
 — egenula
 — inundata
 — neosquamulosa
 — phacodes
 — saxenii
 — sulphurella
Bactrospora dryina
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ba bae baz · be  · bi bie · bj  ·   · bo bol bom bor bot bov · br bru bry · bu buł · by 
bae
Baeomyces
 — carneus
 — placophyllus
 — rufus
Baeospora myosura
bag
bagniak —> maślak pstry
bal
Balsamia
 — platyspora R
 — polysperma
 — vulgaris R
Baltazaria galactina EX
ban
Bankera
 — fuligineoalba E
 — violascens E
Bankeraceae
bar
Barssia oregonensis V
bas
Basidioradulum radula —> Xylodon radula
bat
Battarrea phalloides E
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ba bae baz · be  · bi bie · bj  ·   · bo bol bom bor bot bov · br bru bry · bu buł · by 
baz
baziówka
 — szyszkowata
 — wiosenna
baziówkowate
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ba bae baz · be  · bi bie · bj  ·   · bo bol bom bor bot bov · br bru bry · bu buł · by 
bel
Belonidium mollissimum
Belonium excelsior
Belonopsis retincola
ber
berłóweczka
 — czeska E
 — frędzelkowana V
 — łuskowata E
 — rudawa E
 — zimowa R
bez
bezblaszka
 — kulistozarodnikowa
 — mchowa
bezpleszek
 — gruszowy
 — obojętny
 — woskowaty
 — żółtawy
beztrzonka lepka
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ba bae baz · be  · bi bie · bj  ·   · bo bol bom bor bot bov · br bru bry · bu buł · by 
bia
białak
białak
 — bisiorowaty —> jamkóweczka skórkowata R
 — czerniejący R
 — gorzki —> drobnoporek gorzki
 — jasnopomarańczowy
 — łzawiący —> drobnoporek łzawiący E
 — miękki —> małoporek miękki E
 — modry —> drobnoporek modry
 — niemiły —> białak czerniejący R
 — półkonsolkowaty —> szkieletnica biaława
 — półrozpostarty —> jamkóweczka półrozpostarta I
 — szarzejący —> wrośniaczek żelatynowaty R
 — śnieżysty
białogrzybówka
 — żywokostowa
białokrowiak
 — kremowobiały E
 — okazały
 — pieniński E
 — trójbarwny
białoporek brzozowy —> pniarek brzozowy
białoskórnik chropowaty
białoskórnikowate
białozasłonak
 — bulwiasty R
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ba bae baz · be  · bi bie · bj  ·   · bo bol bom bor bot bov · br bru bry · bu buł · by 
bie
biedronecznik
 — Jeckera
 — zmienny
bielaczek —> naziemek
 — czerwonawy —> naziemek żółtopomarańczowy E
 — grzebieniasty —> naziemek zielonawy E
 — kozionogi —> naziemek kozionogi E
 — owczy —> naziemek białawy E
 — pozrastany —> naziemek ceglasty E
bielaczkowate —> naziemkowate
bis
Bisporella
 — citrina
 — pallescens
 — subpallida
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ba bae baz · be  · bi bie · bj  ·   · bo bol bom bor bot bov · br bru bry · bu buł · by 
bje
Bjerkandera
 — adusta
 — fumosa
bla
blaszkowiec brzozowy —> blaszkowiec drobnozarodnikowy
blaszkowiec drobnozarodnikowy
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ba bae baz · be  · bi bie · bj  ·   · bo bol bom bor bot bov · br bru bry · bu buł · by 
bło
błonka
 — dwuzarodnikowa
 — nalistna
błonkowate
błończyk
 — malutki
 — murszowy
 — niewidek
 — piaskowy
 — torfowcowy
 — wątły
bły
błyskoporek
 — guzkowaty
 — płaczący V
 — podkorowy R
 — promienisty
 — sosnowy V
 — szczotkowaty R
błyskotka
 — brodawkowata
 — jasna
 — mchowa
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ba bae baz · be  · bi bie · bj  ·   · bo bol bom bor bot bov · br bru bry · bu buł · by 
boc
boczniaczek pomarańczowożółty V
boczniak
boczniak —> Oyster Mushroom
boczniak —> boczniak ostrygowaty
 — białożółty
 — czapeczkowaty —> boczniak topolowy E
 — dębowy —> boczniak białożółty
 — łyżkowaty V
 — mikołajkowy
 — ostrygowaty
 — płucny —> Grey Oyster V
 — płucny —> boczniak łyżkowaty V
 — topolowy E
boczniakowate
bocznianka
 — brązowawa V
 — łopatkowata —> bocznianka brązowawa V
 — niebieskoszara
 — szarawa
boi
Boidinia furfuracea E
bok
bokownik wiązowy V
bokówka biała V
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ba bae baz · be  · bi bie · bj  ·   · bo bol bom bor bot bov · br bru bry · bu buł · by 
bol
Bolbitiaceae
Bolbitius
 — coprophilus
 — pluteoides
 — reticulatus R
 — reticulatus var. pluteoides —> Bolbitius pluteoides
 — titubans —> Bolbitius vitellinus
 — vitellinus
Boletaceae
Boletales
Boletellus projectellus —> Aureoboletus projectellus
Boletinus asiaticus
Boletinus cavipes —> Suillus cavipes R
Boletinus cavipes f. aureus
Boletopsis
 — grisea E
 — leucomelaena E
Boletus
 — aereus E
 — aestivalis —> Boletus reticulatus
 — appendiculatus —> Butyriboletus appendiculatus V
 — appendiculatus ssp. pallescens —> Butyriboletus fechtneri E
 — appendiculatus ssp. regius —> Butyriboletus regius E
 — betulicola —> Boletus betulicolus
 — betulicolus —> Boletus betulicolus
 — betulicolus
 — calopus —> Caloboletus calopus R
 — carpinaceus
 — depilatus —> Hemileccinum depilatum
 — edulis
 — engelii —> Hortiboletus engelii
 — erythropus —> Neoboletus luridiformis
 — fechtneri —> Butyriboletus fechtneri E
 — fragrans —> Lanmaoa fragrans
 — impolitus —> Hemileccinum impolitum
 — junquilleus —> Neoboletus junquilleus E
 — legaliae —> Rubroboletus legaliae
 — lupinus —> Rubroboletus lupinus
 — luridiformis —> Neoboletus luridiformis
 — luridiformis var. discolor —> Neoboletus junquilleus E
 — luridus —> Suillellus luridus
 — pinophilus
 — projectellus —> Aureoboletus projectellus
 — pseudoregius
 — pulverulentus R
 — queletii —> Suillellus queletii E
 — radicans —> Caloboletus radicans V
 — regius —> Butyriboletus regius E
 — reticulatus
 — rhodopurpureus —> Imperator rhodopurpureus
 — rhodoxanthus —> Rubroboletus rhodoxanthus E
 — roseogriseus —> Butyriboletus roseogriseus
 — rubrosanguineus —> Rubroboletus rubrosanguineus
 — satanas —> Rubroboletus satanas E
 — separans
 — subappendiculatus —> Butyriboletus subappendiculatus
 — suspectus —> Hemileccinum impolitum
 — torosus
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ba bae baz · be  · bi bie · bj  ·   · bo bol bom bor bot bov · br bru bry · bu buł · by 
bom
Bombardia bombarda —> Sphaeria fasciculata
bon
bondarcewowate
Bondarzewia mesenterica V
Bondarzewiaceae
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ba bae baz · be  · bi bie · bj  ·   · bo bol bom bor bot bov · br bru bry · bu buł · by 
bor
Boreostereaceae
Boreostereum radiatum E
borowiczak dęty —> maślak dęty R
borowiec dęty —> maślak dęty R
borowiec dęty forma żółta —> maślak dęty forma żółta
borowik
borowik amerykański —> złotoborowik wysmukły
 — blednący —> masłoborowik blednący E
 — brązowofioletowy
 — brzozowy
 — ceglastopory —> krasnoborowik ceglastopory
 — ceglastopory odmiana żonkilowa —> krasnoborowik żonkilowy E
 — ciemnobrązowy E
 — gładkotrzonowy —> modroborowik gładkotrzonowy E
 — górski —> masłoborowik górski
 — grabowy
 — grubotrzonowy —> gorzkoborowik żółtopory R
 — klinowotrzonowy —> sinoborowik klinowotrzonowy R
 — korzeniasty —> gorzkoborowik korzeniasty V
 — królewski —> masłoborowik królewski E
 — kruchy —> wonnoborowik kruchy
 — LeGalovej —> krwistoborowik lubczykowy
 — omglony —> sinoborowik klinowotrzonowy R
 — oprószony —> suchogrzybek oprószony
 — płowy —> płowiec jodoformowy
 — ponury —> modroborowik ponury
 — przyczepkowy —> masłoborowik żółtobrązowy V
 — purpurowy —> krwistoborowik purpurowy E
 — Queleta —> modroborowik gładkotrzonowy E
 — rudopurpurowy
 — sosnowy
 — szatański —> krwistoborowik szatański E
 — szlachetny
 — usiatkowany
 — wrzosowiskowy —> złotoborowik wysmukły
 — wrzosowy —> złotoborowik wysmukły
 — wysmukły —> złotoborowik wysmukły
 — złotobrązowy blednący —> masłoborowik blednący E
 — żonkilowy —> krasnoborowik żonkilowy E
 — żółtobrązowy —> masłoborowik żółtobrązowy V
 — żółtopory —> gorzkoborowik żółtopory R
borowikowate
borowikowce
borowikowiec tęgoskórowy R
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ba bae baz · be  · bi bie · bj  ·   · bo bol bom bor bot bov · br bru bry · bu buł · by 
bot
Botryobasidiaceae
Botryobasidium
 — aureum
 — candicans R
 — isabellinum —> Botryohypochnus isabellinus
 — laeve R
 — obtusisporum R
 — pruinatum R
 — vagum R
Botryohypochnus isabellinus
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ba bae baz · be  · bi bie · bj  ·   · bo bol bom bor bot bov · br bru bry · bu buł · by 
bov
Bovista
 — aestivalis
 — colorata E
 — dermoxantha
 — glacialis
 — graveolens E
 — limosa
 — nigrescens
 — paludosa V
 — pila
 — plumbea
 — pusilla
 — pusilliformis
 — tomentosa V
Bovistella radicata E
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ba bae baz · be  · bi bie · bj  ·   · bo bol bom bor bot bov · br bru bry · bu buł · by 
brą
brązowniczka brzozowa
bre
Brevicellicium olivascens
bro
broaczka właściwa
brodaczka
 — bruzdkowana
 — buczynowa
 — czarnonóżka
 — dziwna
 — estońska
 — gładka
 — grabowa
 — haczykowata
 — jamkowata
 — karpacka —> brodaczka pośrednia
 — kaukaska
 — kędzierzawa
 — kępkowa
 — łysiejąca
 — maderska —> brodaczka śląska
 — Motyki
 — nadobna
 — najdłuższa
 — niezwykła
 — pośrednia
 — rogowata
 — rozpierzchła
 — sitowa
 — skalna
 — sorediowa
 — spleciona
 — subtelna
 — szczelinowata
 — szmaragdowa
 — szorstka
 — sztywna
 — szydłowata
 — śląska
 — Wasmutha
 — włosowata
 — wybielona
 — wyprostowana
 — zachodnia
 — zaniedbana
 — zwyczajna
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ba bae baz · be  · bi bie · bj  ·   · bo bol bom bor bot bov · br bru bry · bu buł · by 
bru
brudziec kropkowaty
brunatka
 — biaława
 — brodawkowata
 — czerwieniejąca
 — drobna
 — dziobata
 — graniasta
 — kasztanowata
 — keszyna
 — meszka
 — miseczkowata
 — niebieszczejąca
 — promienista
 — Schaerera
 — szarozielona
 — Trogiusza —> włochatka jasna
 — włochata —> włochatka ciemna R
 — zielona
brunetkowate
Brunnipila fuscescens
Brunnipila palearum
bruzdniczek
 — cienkokapeluszowy
 — krótkotrzonowy
 — malutki
 — największy
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ba bae baz · be  · bi bie · bj  ·   · bo bol bom bor bot bov · br bru bry · bu buł · by 
bry
Bryoria
 — abietina
 — bicolor
 — capillaris
 — chalybeiformis
 — flexuosa
 — furcellata
 — fuscescens
 — implexa
 — intricans
 — kuemmerleana
 — lanestris
 — motykana
 — nadvornikiana
 — simplicior
 — smithii
 — sophiae
 — subcana
 — tatarkiewiczii
 — tatrica
brz
brzozak —> koźlarz babka
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ba bae baz · be  · bi bie · bj  ·   · bo bol bom bor bot bov · br bru bry · bu buł · by 
buc
Buchwaldoboletus hemichrysus E
Buchwaldoboletus lignicola V
bue
Buellia
 — aethalea
 — badia
 — bryophila
 — disciformis
 — erubescens
 — griseovirens
 — leptocline
 — ocellata
 — papillata
 — punctata —> Amandinea punctata
 — schaereri
 — spuria
 — stellulata
 — uberior
 — violaceofusca
 — viridis
bug
Buglossoporus pulvinus —> Buglossoporus quercinus E
Buglossoporus quercinus E
bul
Bulbillomyces farinosus E
Bulgaria inquinans
Bulgariella pulla
bulwkowiec mączysty
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ba bae baz · be  · bi bie · bj  ·   · bo bol bom bor bot bov · br bru bry · bu buł · by 
buł
buławinka czerwona
buławka
buławka
 — cytrynowa
 — nitkowata —> buławka sitowata R
 — obcięta E
 — pałeczkowata V
 — rurkowata R
 — rurkowata odmiana skręcona
 — sitowata R
 — spłaszczona V
but
Butyrea luteoalba R
Butyriboletus appendiculatus V
Butyriboletus fechtneri E
Butyriboletus regius E
Butyriboletus roseogriseus —> Butyriboletus roseogriseus
Butyriboletus roseogriseus
Butyriboletus subappendiculatus
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ba bae baz · be  · bi bie · bj  ·   · bo bol bom bor bot bov · br bru bry · bu buł · by 
bys
Byssocorticium
 — atrovirens E
 — pulchrum EX
Byssonectria
 — fusispora
 — terrestris