skorowidz nazw grzybów na literę B

indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ba bae · be  · bi bie · bj  ·   · bo bom bor bot · br bru bry · bu buł · by 
bab
babie uszy - Gyromitra esculenta (Pers.) Fr.
bac
Bacidia - kropnica
 — arceutina (Ach.) Arnold - kropnica jałowcowa
 — atrocandida (Eitner) Migula - kropnica brzeżna
 — auerswaldii (Hepp ex Stizenb.) Migula - kropnica Auerswalda
 — baggei (Metzler) Dalla Torre et Sarnth. - kropnica Baggego
 — bagliettoana (A. Massal. et De Not.) Jatta - kropnica Baglietta
 — biatorina (Körb.) Vain. - kropnica wyprószkowa
 — caesiomarginata (Kernst.) Lettau - kropnica szarobrzeżkowa
 — circumspecta (Nyl. ex Vain.) Malme - kropnica dębowa
 — coniangioides (Eitner) Zahlbr. - kropnica plamista
 — coprodes (Körb.) Lettau - kropnica guaninkowa
 — fraxinea Lönnr. - kropnica jesionowa
 — friesiana (Hepp) Körb. - kropnica Friesa
 — fuscoviridis (Anzi) Lettau - kropnica herbaciana
 — herbarum (Stizenb.) Arnold - kropnica zielna
 — igniarii (Nyl.) Oxner - kropnica pozorna
 — incompta (Borrer ex Hook) Anzi - kropnica opuszczona
 — laurocerasi (Delise ex Duby) Ozenda & Clauzade - kropnica laurowa
 — muscorum (Ach.), Mudd ⟶ Bacidia bagliettoana (A. Massal. et De Not.) Jatta - kropnica Baglietta
 — polychroa (Th. Fr.) Körb. - kropnica wielobarwna
 — pycnidiata Czarnota et Coppins - kropnica nakrapiana
 — rosella (Pers.) De Not. - kropnica różowa
 — rubella (Hoffm.) A. Massal. - kropnica żółtawa
 — silesiaca Zahlbr. - kropnica śląska
 — subincompta (Nyl.) Arnold - kropnica nikła
 — trachona (Ach.) Lettau - kropnica kamienna
 — vermifera (Nyl.) Th. Fr. - kropnica robakowata
 — viridescens (A. Massal.) Norman - kropnica trawiarka
Bacidina - kropniczka
 — adastra Sparrius et Aptroot - kropniczka sadzona
 — arnoldiana (Körb.) V. Wirth et Vězda - kropniczka Arnolda
 — assulata (Körb.) Vězda - kropniczka pośrednia
 — caligans (Nyl.) Llop et Hladun - kropniczka nowa
 — chloroticula (Nyl.) Vězda et Poelt - kropniczka zieleniejąca
 — delicata (Larbal. ex Leight.) V. Wirth et Vězda - kropniczka subtelna
 — egenula (Nyl.) Vězda - kropniczka cienka
 — inundata (Fr.) Vězda - kropniczka wodna
 — neosquamulosa (Aptroot et van Herk) S. Ekman - kropniczka zadziorkowa
 — phacodes (Körb.) Vězda - kropniczka biaława
 — saxenii (Erichsen) M. Hauck et V. Wirth - kropniczka saksoaska
 — sulphurella (Samp.) M. Hauck et V. Wirth - kropniczka siarkowa
Bactrospora dryina (Ach.) A. Massal. - zmiennosporek kruchy
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ba bae · be  · bi bie · bj  ·   · bo bom bor bot · br bru bry · bu buł · by 
bae
Baeomyces - grzybinka
 — carneus Flörke - grzybinka cielista
 — placophyllus Ach. - grzybinka łatkowata
 — rufus (Huds.) Rebent. - grzybinka brunatna
Baeospora myosura (Fr.) Singer (1938) - pieniążniczka szyszkowa
bag
bagniak - Suillus variegatus (Swartz: Fr.) Kuntze
bal
Balsamia
 — platyspora Berk. R
 — polysperma Vittad.
 — vulgaris Vittad. R
Baltazaria galactina (Fr.) Leal-Dutra, Dentinger et G.W. Griff. - skórówka mleczna EX
ban
Bankera - kolcownica
 — fuligineoalba (J.C. Schmidt) Coker & Beers ex Pouzar - kolcownica sosnowa E
 — violascens (Alb. & Schwein.) Pouzar - kolcownica świerkowa E
Bankeraceae - kolcownicowate
bar
Barssia oregonensis Gilkey V
bas
Basidioradulum radula (Fr. ex Fr.) Nobles. ⟶ Xylodon radula (Fr.) Ţura, Zmitr., Wasser et Spirin - strzępkoząb kolisty
bat
Battarrea phalloides (Dicks.) Pers. - szczudłówka piaskowa E
baz
baziówka - Rutstroemia
 — szyszkowata - Rutstroemia bulgarioides (Rabenh.) P. Karst.
 — wiosenna - Rutstroemia bolaris (Batsch) Rehm
baziówkowate - Rutstroemiaceae
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ba bae · be  · bi bie · bj  ·   · bo bom bor bot · br bru bry · bu buł · by 
bel
Belonidium mollissimum (Lasch) Raitv.
Belonium excelsior (P. Karst.) Boud.
Belonopsis retincola (Rabenh.) Le Gal et F. Mangenot
ber
berłóweczka - Tulostoma
 — czeska - Tulostoma kotlabae Pouzar E
 — frędzelkowana - Tulostoma fimbriatum Fr. V
 — łuskowata - Tulostoma squamosum Pers. E
 — rudawa - Tulostoma melanocyclum Bres. E
 — zimowa - Tulostoma brumale Pers. R
bez
bezblaszka - Rimbachia
 — kulistozarodnikowa - Rimbachia arachnoidea (Peck) Redhead
 — mchowa - Rimbachia bryophila (Pers.) Redhead
bezpleszek - Athallia
 — gruszowy - Athalia pyracea (Ach.) Arup, Frödén et Sochting
 — obojętny - Athalia holocarpa (Hoffm.) Arup, Frödén et Sochting
 — woskowaty - Athalia cerinella (Nyl.) Arup, Frödén et Sochting
 — żółtawy - Athalia vitellinula (Nyl.) Arup, Frödén et Sochting
beztrzonka lepka - Tectella patellaris (Fr.) Murrill
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ba bae · be  · bi bie · bj  ·   · bo bom bor bot · br bru bry · bu buł · by 
bia
białak - Tyromyces
białak - Postia
 — bisiorowaty - Antrodiella romellii (Donk) Niemelä R
 — czerniejący - Aurantiporus fissilis (Berk. & M.A. Curtis) H. Jahn ex Ryvarden R
 — gorzki - Postia stiptica (Pers.) Jülich, (1982)
 — jasnopomarańczowy - Tyromyces kmetii (Bres.) Bondartsev et Singer
 — łzawiący - Calcipostia guttulata (Peck) B.K. Cui, L.L. Shen et Y.C. Dai E
 — miękki - Leptoporus mollis (Pers.) Quél. E
 — modry - Postia caesia (Schrad.) P. Karst.
 — niemiły - Aurantiporus fissilis (Berk. & M.A. Curtis) H. Jahn ex Ryvarden R
 — półkonsolkowaty - Skeletocutis nivea (Jungh.) Jean Keller
 — półrozpostarty - Antrodiella semisupina (Berk. & M.A. Curtis) Ryvarden, in Ryvarden & Johansen I
 — szarzejący - Cinereomyces lindbladii (Berk.) Jülich R
 — śnieżysty - Tyromyces chioneus (Fr.) P. Karst.
białogrzybówka - Hemimycena
 — żywokostowa - Hemimycena candida (Bres.) Singer (1943)
białokrowiak - Leucopaxillus
 — kremowobiały - Leucopaxillus paradoxus (Costantin & L.M. Dufour) Boursier E
 — okazały - Leucopaxillus giganteus (Sowerby) Singer
 — pieniński - Pseudoclitopilus salmonifolius (M.M. Moser et Lamoure) Vizzini et Contu E
 — trójbarwny - Leucopaxillus compactus (P. Karst.) Neuhoff
białoporek brzozowy - Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.) Karst.
białoskórnik chropowaty - Cystostereum murrayi (Berk. & M.A. Curtis) Pouzar
białoskórnikowate - Cystostereaceae
białozasłonak - Leucocoprinus
 — bulwiasty - Leucocortinarius bulbiger (Alb. & Schwein.) Singer R
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ba bae · be  · bi bie · bj  ·   · bo bom bor bot · br bru bry · bu buł · by 
bie
biedronecznik - Punctelia
 — Jeckera - Punctelia jeckeri (Roum.) Kalb
 — zmienny - Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog
bielaczek - Albatrellus
 — czerwonawy - Albatrellus subrubescens (Murrill) Pouzar E
 — grzebieniasty - Albatrellus cristatus (Schaeff.) Kotl. & Pouzar E
 — kozionogi - Scutiger oregonensis Murrill E
 — owczy - Albatrellus ovinus (Schaeff.) Kotl. & Pouzar E
 — pozrastany - Albatrellus confluens (Alb. & Schwein.) Kotl. & Pouzar E
bielaczkowate - Albatrellaceae
bis
Bisporella
 — citrina (Batsch) Korf & S.E. Carp. (1974)
 — pallescens (Pers.) S.E. Carp. & Korf
 — subpallida (Rehm) Dennis
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ba bae · be  · bi bie · bj  ·   · bo bom bor bot · br bru bry · bu buł · by 
bje
Bjerkandera - szaroporka
 — adusta (Willd.) P. Karst. - szaroporka podpalana
 — fumosa (Pers.) P. Karst.
bla
blaszkowiec brzozowy - Lenzites betulina (L.) Fr. (1838)
blaszkowiec drobnozarodnikowy - Lenzites betulina (L.) Fr. (1838)
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ba bae · be  · bi bie · bj  ·   · bo bom bor bot · br bru bry · bu buł · by 
bło
błonka - Athelia
 — dwuzarodnikowa - Athelia arachnoidea (Berk.) Jülich
 — nalistna - Athelia epiphylla Pers.
błonkowate - Atheliaceae
błończyk - Absconditella
 — malutki - Absconditella delutula (Nyl.) Coppins et H. Kilias
 — murszowy - Absconditella celata Döbbeler et Poelt
 — niewidek - Absconditella pauxilla Vězda et Vivant
 — piaskowy - Absconditella fossarum Vězda et Pišut
 — torfowcowy - Absconditella sphagnorum Vezda et Poelt
 — wątły - Absconditella lignicola Vězda et Pišut
bły
błyskoporek - Inonotus
 — guzkowaty - Inonotus nodulosus (Fr.) P. Karst.
 — płaczący - Inonotus dryadeus (Pers.) Murrill V
 — podkorowy - Inonotus obliquus (Pers.) Pilát (1942) R
 — promienisty - Inonotus radiatus (Sowerby) P. Karst. (1881)
 — sosnowy - Inonotus triqueter (Alb. & Schwein.) Teixeira V
 — szczotkowaty - Inonotus hispidus (Bolton) P. Karst. R
błyskotka - Fulgensia
 — brodawkowata - Fulgensia bracteata (Hoffm.) Räsänen
 — jasna - Fulgensia fulgens (Sw.) Elenkin
 — mchowa - Fulgensia schistidii (Anzi) Poelt
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ba bae · be  · bi bie · bj  ·   · bo bom bor bot · br bru bry · bu buł · by 
boc
boczniaczek pomarańczowożółty - Phyllotopsis nidulans (Pers.) Singer V
boczniak - Pleurotus
boczniak - Pleurotus ostreatus (Jacq.) Quélet (1871)
 — białożółty - Pleurotus dryinus (Pers.: Fr.) Kummer
 — czapeczkowaty - Pleurotus calyptratus (Lindblad) Sacc. E
 — dębowy - Pleurotus dryinus (Pers.: Fr.) Kummer
 — łyżkowaty - Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. (1872) V
 — mikołajkowy - Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quél.
 — ostrygowaty - Pleurotus ostreatus (Jacq.) Quélet (1871)
 — płucny - Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. (1872) V
 — topolowy - Pleurotus calyptratus (Lindblad) Sacc. E
boczniakowate - Pleurotaceae
bocznianka - Hohenbuehelia
 — brązowawa - Hohenbuehelia petaloides (Bull.) Schulzer V
 — łopatkowata - Hohenbuehelia petaloides (Bull.) Schulzer V
 — niebieskoszara - Hohenbuehelia atrocoerulea (Fr.) Singer
 — szarawa - Hohenbuehelia grisea (Peck) Singer
boi
Boidinia furfuracea (Bres.) Stalpers & Hjortstam E
bok
bokownik wiązowy - Hypsizygus ulmarius (Bull.) Redhead V
bokówka biała - Pleurocybella porrigens (Pers.) Singer V
bol
Bolbitiaceae - gnojankowate
Bolbitius - gnojanka
 — coprophilus (Peck) Hongo
 — pluteoides M.M. Moser
 — reticulatus (Pers.) Ricken - gnojanka usiatkowana R
 — reticulatus var. pluteoides (M.M. Moser) Arnolds ⟶ Bolbitius pluteoides M.M. Moser
 — titubans (Bull.) Fr. ⟶ Bolbitius vitellinus (Pers.) Fr. (1836) - gnojanka żółtawa
 — vitellinus (Pers.) Fr. (1836) - gnojanka żółtawa
Boletaceae - borowikowate
Boletales - borowikowce
Boletellus projectellus (Murrill) Singer ⟶ Aureoboletus projectellus (Murrill) Halling - złotoborowik wysmukły
Boletinus asiaticus Singer
Boletinus cavipes (Opat.) Kalchbr. ⟶ Suillus cavipes (Klotzsch) A.H. Sm. et Thiers - maślak dęty R
Boletinus cavipes (Opat.) A.H. Sm. et Thiers f. aureus (Rolland) Singer - maślak dęty forma żółta
Boletopsis - szaraczek
 — grisea (Peck) Bondartsev & Singer (1941) - szaraczek sosnowy E
 — leucomelaena (Pers.) Fayod - szaraczek świerkowy E
Boletus Dill.: Fr. - borowik
 — aereus Bull. (1791): Fr. - borowik ciemnobrązowy E
 — aestivalis (Paulet) Fr. ⟶ Boletus reticulatus Schaeff. - borowik usiatkowany
 — appendiculatus Schaeff. ⟶ Butyriboletus appendiculatus (Schaeff.) D. Arora et J.L. Frank - masłoborowik żółtobrązowy V
 — appendiculatus ssp. pallescens Konrad ⟶ Butyriboletus fechtneri (Velen.) D. Arora et J.L. Frank - masłoborowik blednący E
 — appendiculatus ssp. regius (Krombh.) Konrad ⟶ Butyriboletus regius (Krombh.) D. Arora et J.L. Frank - masłoborowik królewski E
 — betulicola orth.var. ⟶ Boletus betulicolus (Vassilkov) Hlaváček - borowik brzozowy
 — betulicolus (Vassilkov) Pilát et Dermek ⟶ Boletus betulicolus (Vassilkov) Hlaváček - borowik brzozowy
 — betulicolus (Vassilkov) Hlaváček - borowik brzozowy
 — calopus Pers. ⟶ Caloboletus calopus (Pers.) Vizzini - gorzkoborowik żółtopory R
 — carpinaceus Velen. - borowik grabowy
 — depilatus Redeuilh ⟶ Hemileccinum depilatum (Redeuilh) Šutara - płowiec pofałdowany
 — edulis Bull. - borowik szlachetny
 — engelii Hlaváček ⟶ Hortiboletus engelii (Hlaváček) Biketova et Wasser - parkogrzybek Engela
 — erythropus (Fr.) Krombh. ⟶ Neoboletus luridiformis (Rostk.) Gelardi, Simonini et Vizzini - krasnoborowik ceglastopory
 — fechtneri Velen. ⟶ Butyriboletus fechtneri (Velen.) D. Arora et J.L. Frank - masłoborowik blednący E
 — fragrans Vittad. ⟶ Lanmaoa fragrans (Vittad.) Vizzini, Gelardi et Simonini - wonnoborowik kruchy
 — impolitus Fr. ⟶ Hemileccinum impolitum (Fr.) Šutara - płowiec jodoformowy
 — junquilleus sensu NCL (1960), Brit. Fung. Fl. 1 ⟶ Neoboletus junquilleus (Quél.) Gelardi, Simonini et Vizzini - krasnoborowik żonkilowy E
 — legaliae Pilat ⟶ Rubroboletus legaliae (Pilát et Dermek) Della Magg. et Trassin. - krwistoborowik lubczykowy
 — lupinus Fr. ⟶ Rubroboletus lupinus (Fr.) Costanzo, Gelardi, Simonini et Vizzini - krwistoborowik wilczy
 — luridiformis Rostk. ⟶ Neoboletus luridiformis (Rostk.) Gelardi, Simonini et Vizzini - krasnoborowik ceglastopory
 — luridiformis var. discolor (Quél.) Krieglst. ⟶ Neoboletus junquilleus (Quél.) Gelardi, Simonini et Vizzini - krasnoborowik żonkilowy E
 — luridus Schaeff. ⟶ Suillellus luridus (Schaeff.) Murrill - modroborowik ponury
 — pinophilus Pilat & Dermek - borowik sosnowy
 — projectellus Murrill ⟶ Aureoboletus projectellus (Murrill) Halling - złotoborowik wysmukły
 — pseudoregius (Heinr. Huber) Estadès
 — pulverulentus Opat. - sinoborowik klinowotrzonowy R
 — queletii Schulzer ⟶ Suillellus queletii (Schulzer) Vizzini, Simonini et Gelardi - modroborowik gładkotrzonowy E
 — radicans Pers.: Fr. ⟶ Caloboletus radicans (Pers.) Vizzini - gorzkoborowik korzeniasty V
 — regius Krombholz ⟶ Butyriboletus regius (Krombh.) D. Arora et J.L. Frank - masłoborowik królewski E
 — reticulatus Schaeff. - borowik usiatkowany
 — rhodopurpureus Smotl. ⟶ Imperator rhodopurpureus (Smotl.) Assyov, Bellanger, Bertéa, Courtec., G. Koller, Loizides, G. Marques, J.A. Muñoz, N. Oppicelli, D. Puddu, F. Rich. et P.-A. Moreau - borowik rudopurpurowy
 — rhodoxanthus (Krombh.) Kallenb. ⟶ Rubroboletus rhodoxanthus (Krombh.) Kuan Zhao et Zhu L. Yang - krwistoborowik purpurowy E
 — roseogriseus Šutara, Graca, M. Kolařík, Janda et Kříž ⟶ Butyriboletus roseogriseus (Šutara, M. Graca, M. Kolařík, Janda et Kříž) Vizzini et Gelardi - masłoborowik różowoszary
 — rubrosanguineus Cheype ⟶ Rubroboletus rubrosanguineus (Cheype) Kuan Zhao et Zhu L. Yang - krwistoborowik świerkowo-jodłowy
 — satanas Lenz. ⟶ Rubroboletus satanas (Lenz) Kuan Zhao et Zhu L. Yang - krwistoborowik szatański E
 — separans Peck (1873) - borowik brązowofioletowy
 — subappendiculatus Dermek, Lazebnicek & J. Veselský ⟶ Butyriboletus subappendiculatus (Dermek, Lazebn. et J. Veselský) D. Arora et J.L. Frank - masłoborowik górski
 — suspectus Krombh. ⟶ Hemileccinum impolitum (Fr.) Šutara - płowiec jodoformowy
 — torosus Fr. & Hök
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ba bae · be  · bi bie · bj  ·   · bo bom bor bot · br bru bry · bu buł · by 
bom
Bombardia bombarda (Batsch) J. Schröt. ⟶ Sphaeria fasciculata Fr.
bon
bondarcewowate - Bondarzewiaceae
Bondarzewia mesenterica (Schaeff.) Kreisel - jodłownica górska V
Bondarzewiaceae - bondarcewowate
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ba bae · be  · bi bie · bj  ·   · bo bom bor bot · br bru bry · bu buł · by 
bor
Boreostereaceae
Boreostereum radiatum (Peck) Parmasto E
borowiczak dęty - Suillus cavipes (Klotzsch) A.H. Sm. et Thiers R
borowiec dęty - Suillus cavipes (Klotzsch) A.H. Sm. et Thiers R
borowiec dęty forma żółta - Boletinus cavipes (Opat.) A.H. Sm. et Thiers f. aureus (Rolland) Singer
borowik - Boletus Dill.: Fr.
 — amerykański - Aureoboletus projectellus (Murrill) Halling
 — blednący - Butyriboletus fechtneri (Velen.) D. Arora et J.L. Frank E
 — brązowofioletowy - Boletus separans Peck (1873)
 — brzozowy - Boletus betulicolus (Vassilkov) Hlaváček
 — ceglastopory - Neoboletus luridiformis (Rostk.) Gelardi, Simonini et Vizzini
 — ceglastopory odmiana żonkilowa - Neoboletus junquilleus (Quél.) Gelardi, Simonini et Vizzini E
 — ciemnobrązowy - Boletus aereus Bull. (1791): Fr. E
 — gładkotrzonowy - Suillellus queletii (Schulzer) Vizzini, Simonini et Gelardi E
 — górski - Butyriboletus subappendiculatus (Dermek, Lazebn. et J. Veselský) D. Arora et J.L. Frank
 — grabowy - Boletus carpinaceus Velen.
 — grubotrzonowy - Caloboletus calopus (Pers.) Vizzini R
 — klinowotrzonowy - Boletus pulverulentus Opat. R
 — korzeniasty - Caloboletus radicans (Pers.) Vizzini V
 — królewski - Butyriboletus regius (Krombh.) D. Arora et J.L. Frank E
 — kruchy - Lanmaoa fragrans (Vittad.) Vizzini, Gelardi et Simonini
 — LeGalovej - Rubroboletus legaliae (Pilát et Dermek) Della Magg. et Trassin.
 — omglony - Boletus pulverulentus Opat. R
 — oprószony - Xerocomellus pruinatus (Fr. et Hök) Šutara
 — płowy - Hemileccinum impolitum (Fr.) Šutara
 — ponury - Suillellus luridus (Schaeff.) Murrill
 — przyczepkowy - Butyriboletus appendiculatus (Schaeff.) D. Arora et J.L. Frank V
 — purpurowy - Rubroboletus rhodoxanthus (Krombh.) Kuan Zhao et Zhu L. Yang E
 — Queleta - Suillellus queletii (Schulzer) Vizzini, Simonini et Gelardi E
 — rudopurpurowy - Imperator rhodopurpureus (Smotl.) Assyov, Bellanger, Bertéa, Courtec., G. Koller, Loizides, G. Marques, J.A. Muñoz, N. Oppicelli, D. Puddu, F. Rich. et P.-A. Moreau
 — sosnowy - Boletus pinophilus Pilat & Dermek
 — szatański - Rubroboletus satanas (Lenz) Kuan Zhao et Zhu L. Yang E
 — szlachetny - Boletus edulis Bull.
 — usiatkowany - Boletus reticulatus Schaeff.
 — wrzosowiskowy - Aureoboletus projectellus (Murrill) Halling
 — wrzosowy - Aureoboletus projectellus (Murrill) Halling
 — wysmukły - Aureoboletus projectellus (Murrill) Halling
 — złotobrązowy blednący - Butyriboletus fechtneri (Velen.) D. Arora et J.L. Frank E
 — żonkilowy - Neoboletus junquilleus (Quél.) Gelardi, Simonini et Vizzini E
 — żółtobrązowy - Butyriboletus appendiculatus (Schaeff.) D. Arora et J.L. Frank V
 — żółtopory - Caloboletus calopus (Pers.) Vizzini R
borowikowate - Boletaceae
borowikowce - Boletales
borowikowiec tęgoskórowy - Pseudoboletus parasiticus (Bull.) Šutara R
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ba bae · be  · bi bie · bj  ·   · bo bom bor bot · br bru bry · bu buł · by 
bot
Botryobasidiaceae
Botryobasidium - pajęczynowiec
 — aureum Parmasto - pajęczynowiec złotawy
 — candicans J. Erikss. R
 — isabellinum (Fr.) D.P. Rogers ⟶ Botryohypochnus isabellinus (Fr.) J. Erikss. - nalotek kolczastozarodnikowy
 — laeve (J. Erikss.) Parmasto R
 — obtusisporum J. Erikss. R
 — pruinatum (Bres.) J. Erikss. R
 — vagum (Berk. & M.A. Curtis) D.P. Rogers R
Botryohypochnus isabellinus (Fr.) J. Erikss. - nalotek kolczastozarodnikowy
bov
Bovista - kurzawka
 — aestivalis (Bonord.) Demoulin - kurzawka otrębiasta
 — colorata (Peck) Kreisel (1964) - kurzawka barwna E
 — dermoxantha (Vittad.) De Toni
 — glacialis Kreisel
 — graveolens Schwalb 53 - kurzawka polna E
 — limosa Rostr. - kurzawka oścista
 — nigrescens Pers. - kurzawka czerniejąca
 — paludosa Lév. - kurzawka bagienna V
 — pila Berk. et M.A. Curtis
 — plumbea Pers. - kurzawka ołowiana
 — pusilla (Batsch) Pers. - kurzawka drobniutka
 — pusilliformis (Kreisel) Kreisel - kurzawka wątpliwa
 — tomentosa (Vittad.) De Toni - kurzawka omszona V
Bovistella radicata (Durieu & Mont.) Pat. E
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ba bae · be  · bi bie · bj  ·   · bo bom bor bot · br bru bry · bu buł · by 
brą
brązowniczka brzozowa - Nephromopsis chlorophylla (Willd.) Divakar, Crespo et Lumbsch
bre
Brevicellicium olivascens (Bres.) K.H. Larss. et Hjortstam
bro
broaczka właściwa - Usnea barbata (L.) Weber ex F.H. Wigg.
brodaczka - Usnea
 — bruzdkowana - Usnea foveata Vain.
 — buczynowa - Usnea faginea Motyka
 — czarnonóżka - Usnea melanopoga (Motyka) Bystrek
 — dziwna - Usnea fascinata Bystrek
 — estońska - Usnea esthonica Räsänen
 — gładka - Usnea chaetophora Stirt.
 — grabowa - Usnea carpinea Bystrek
 — haczykowata - Usnea uncinulata Motyka
 — jamkowata - Usnea cavernosa Tuck.
 — karpacka - Usnea intermedia (A. Massal.) Jatta
 — kaukaska - Usnea caucasica Vain.
 — kędzierzawa - Usnea subfloridana Stirt.
 — kępkowa - Usnea hirta (L.) Weber ex F.H. Wigg.
 — łysiejąca - Usnea glabrata (Ach.) Vain.
 — maderska - Usnea silesiaca Motyka
 — Motyki - Usnea motykana Bystrek et Wójciak
 — nadobna - Usnea florida (L.) Weber ex F.H. Wigg.
 — najdłuższa - Usnea longissima Ach.
 — niezwykła - Usnea monstruosa Vain.
 — pośrednia - Usnea intermedia (A. Massal.) Jatta
 — rogowata - Usnea ceratina Ach.
 — rozpierzchła - Usnea fulvoreagens (Räsänen) Räsänen
 — sitowa - Usnea perplectans Stirt.
 — skalna - Usnea diplotypus Vain.
 — sorediowa - Usnea lapponica Vain.
 — spleciona - Usnea plicata (L.) Weber ex F.H. Wigg.
 — subtelna - Usnea fragilescens Hav. ex Lynge
 — szczelinowata - Usnea glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain.
 — szmaragdowa - Usnea smaragdina Motyka
 — szorstka - Usnea scabrata Nyl.
 — sztywna - Usnea rigida (Ach.) Röhl.
 — szydłowata - Usnea cornuta Körb.
 — śląska - Usnea silesiaca Motyka
 — Wasmutha - Usnea wasmuthii Räsänen
 — włosowata - Usnea capillaris Motyka
 — wybielona - Usnea leucosticta Vain.
 — wyprostowana - Usnea prostrata Vain.
 — zachodnia - Usnea dasaea Stirt.
 — zaniedbana - Usnea neglecta Motyka
 — zwyczajna - Usnea dasypoga (Ach.) Röhl.
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ba bae · be  · bi bie · bj  ·   · bo bom bor bot · br bru bry · bu buł · by 
bru
brudziec kropkowaty - Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins et Scheid.
brunatka - Buellia
 — biaława - Buellia violaceofusca G. Thor et Muhr
 — brodawkowata - Buellia ocellata (Flot.) Körb.
 — czerwieniejąca - Buellia erubescens Arnold
 — drobna - Buellia spuria (Schaer.) Anzi
 — dziobata - Buellia papillata Lynge
 — graniasta - Buellia aethalea (Ach.) Th. Fr.
 — kasztanowata - Buellia badia (Fr.) Mudd
 — keszyna - Buellia uberior Anzi
 — meszka - Buellia bryophila (Flörke) Körb.
 — miseczkowata - Buellia disciformis (Fr.) Mudd
 — niebieszczejąca - Buellia leptocline (Flot.) A. Massal.
 — promienista - Buellia stellulata (Taylor) Mudd
 — Schaerera - Buellia schaereri De Not.
 — szarozielona - Buellia griseovirens (Turner et Borrer ex Sm.) Almb.
 — Trogiusza - Coriolopsis trogii (Berk.) Domański
 — włochata - Coriolopsis gallica (Fr.) Ryvarden R
 — zielona - Buellia viridis Körb.
brunetkowate - Tephromelataceae
Brunnipila clandestina (Bull.) Baral
Brunnipila fuscescens (Pers.) Baral
Brunnipila palearum (Desm.) Baral
bruzdniczek - Clitopilus
 — cienkokapeluszowy - Clitopilus scyphoides (Fr.) Singer
 — krótkotrzonowy - Clitopilus pinsitus (Fr.) Joss.
 — malutki - Clitopilus hobsonii (Berk. & Broome) P.D. Orton
 — największy - Clitopilus prunulus (Scop.) Fr. (1871)
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ba bae · be  · bi bie · bj  ·   · bo bom bor bot · br bru bry · bu buł · by 
bry
Bryoria - włostka
 — abietina (Bystrek) Bystrek - włostka jodłowa
 — bicolor (Ehrh.) Brodo et D. Hawksw. - włostka dwubarwna
 — capillaris (Ach.) Brodo et D. Hawksw. - włostka cieniutka
 — chalybeiformis (L.) Brodo et D. Hawksw. - włostka turniowa
 — flexuosa (Motyka) Bystrek - włostka pogięta
 — furcellata (Fr.) Brodo et D. Hawksw. - włostka gniazdowa
 — fuscescens (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. - włostka brązowa
 — implexa (Hoffm.) Brodo et D. Hawksw. - włostka spleciona
 — intricans (Vain.) Brodo et D. Hawksw. - włostka poplątana
 — kuemmerleana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. - włostka Kümmerlego
 — lanestris (Ach.) Brodo et D. Hawksw. - włostka wełnista
 — motykana (Bystrek) Bystrek - włostka Motyki
 — nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. - włostka Nádvornika
 — simplicior (Vain.) Brodo et D. Hawksw. - włostka prosta
 — smithii (Du Rietz) Brodo et D. Hawksw. - włostka Smitha
 — sophiae (Motyka) Bystrek - włostka Zofii
 — subcana (Nyl. ex Stizenb.) Brodo et D. Hawksw. - włostka ciemniejsza
 — tatarkiewiczii (Bystrek) Bystrek - włostka Tatarkiewicza
 — tatrica (Motyka) Bystrek - włostka tatrzaaska
brz
brzozak - Leccinum scabrum (Bull.) Gray
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ba bae · be  · bi bie · bj  ·   · bo bom bor bot · br bru bry · bu buł · by 
buc
Buchwaldoboletus hemichrysus (Berk. et M.A. Curtis) Pilát - złociec siarkowy E
Buchwaldoboletus lignicola (Kallenb.) Pilát - złociec czerwonawy V
bue
Buellia - brunatka
 — aethalea (Ach.) Th. Fr. - brunatka graniasta
 — badia (Fr.) Mudd - brunatka kasztanowata
 — bryophila (Flörke) Körb. - brunatka meszka
 — disciformis (Fr.) Mudd - brunatka miseczkowata
 — erubescens Arnold - brunatka czerwieniejąca
 — griseovirens (Turner et Borrer ex Sm.) Almb. - brunatka szarozielona
 — leptocline (Flot.) A. Massal. - brunatka niebieszczejąca
 — ocellata (Flot.) Körb. - brunatka brodawkowata
 — papillata Lynge - brunatka dziobata
 — punctata (Hoffm.) A. Massal. ⟶ Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins et Scheid. - brudziec kropkowaty
 — schaereri De Not. - brunatka Schaerera
 — spuria (Schaer.) Anzi - brunatka drobna
 — stellulata (Taylor) Mudd - brunatka promienista
 — uberior Anzi - brunatka keszyna
 — violaceofusca G. Thor et Muhr - brunatka biaława
 — viridis Körb. - brunatka zielona
bug
Buglossoporus pulvinus (Pers.) Donk ⟶ Buglossoporus quercinus (Schrad.) Kotl. et Pouzar - porojęzyk dębowy E
Buglossoporus quercinus (Schrad.) Kotl. et Pouzar - porojęzyk dębowy E
bul
Bulbillomyces farinosus (Bres.) Jülich E
Bulgaria inquinans (Pers.) Fr. - prószyk brudzący
Bulgariella pulla (Fr.) P. Karst. - prószyczka ciemna
bulwkowiec mączysty - Aegerita candida Pers.
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ba bae · be  · bi bie · bj  ·   · bo bom bor bot · br bru bry · bu buł · by 
buł
buławinka czerwona - Claviceps purpurea (Fr.) Tul.
buławinkowate - Clavicipitaceae
buławka - Macrotyphula
buławka - Clavariadelphus
 — cytrynowa - Clavariadelphus flavoimmaturatus R.H. Petersen (1974)
 — nitkowata - Macrotyphula juncea (Alb. & Schwein.) Berthier R
 — obcięta - Clavariadelphus truncatus (Quél.) Donk E
 — pałeczkowata - Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk V
 — rurkowata - Typhula fistulosa (Holmsk.) Olariaga R
 — rurkowata odmiana skręcona - Typhula contorta (Holmsk.) Olariaga
 — sitowata - Macrotyphula juncea (Alb. & Schwein.) Berthier R
 — spłaszczona - Clavariadelphus ligula (Schaeff.) Donk V
but
Butyrea luteoalba (P. Karst.) Miettinen R
Butyriboletus appendiculatus (Schaeff.) D. Arora et J.L. Frank - masłoborowik żółtobrązowy V
Butyriboletus fechtneri (Velen.) D. Arora et J.L. Frank - masłoborowik blednący E
Butyriboletus regius (Krombh.) D. Arora et J.L. Frank - masłoborowik królewski E
Butyriboletus roseogriseus (Šutara, M. Graca, M. Kolařík, Janda et Kříž) Vizzini et Gelardi - masłoborowik różowoszary
Butyriboletus roseogriseus (J. Šutara, M. Graca, M. Kolarík, V. Janda et M. Kríž) Vizzini et Gelardi ⟶ Butyriboletus roseogriseus (Šutara, M. Graca, M. Kolařík, Janda et Kříž) Vizzini et Gelardi - masłoborowik różowoszary
Butyriboletus subappendiculatus (Dermek, Lazebn. et J. Veselský) D. Arora et J.L. Frank - masłoborowik górski
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ba bae · be  · bi bie · bj  ·   · bo bom bor bot · br bru bry · bu buł · by 
bys
Byssocorticium - wełniczek
 — atrovirens (Fr.) Bondartsev & Singer ex Singer E
 — pulchrum (S. Lundell) M.P. Christ. - wełniczek piękny EX
Byssonectria
 — fusispora (Berk.) Rogerson & Korf
 — terrestris (Alb. et Schwein.)