Skorowidz nazw grzybów na literę B

indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · X · Z · Ł
ba bae · be  · bi bie · bj  · bo bom bor bot bov · br bru bry · bu but · by  ·  
bab
babie uszy —> False Morel
babie uszy —> piestrzenica kasztanowata
bac
Bacidia
 — arceutina
 — atrocandida
 — auerswaldii
 — baggei
 — bagliettoana
 — biatorina
 — caesiomarginata
 — circumspecta
 — coniangioides
 — coprodes
 — fraxinea
 — friesiana
 — fuscoviridis
 — herbarum
 — igniarii
 — incompta
 — laurocerasi
 — muscorum —> Bacidia bagliettoana
 — polychroa
 — pycnidiata
 — rosella
 — rubella
 — silesiaca
 — subincompta
 — trachona
 — vermifera
 — viridescens
Bacidina
 — adastra
 — arnoldiana
 — assulata
 — caligans
 — chloroticula
 — delicata
 — egenula
 — inundata
 — neosquamulosa
 — phacodes
 — saxenii
 — sulphurella
Bactrospora dryina
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · X · Z · Ł
ba bae · be  · bi bie · bj  · bo bom bor bot bov · br bru bry · bu but · by  ·  
bae
Baeomyces
 — carneus
 — placophyllus
 — rufus
Baeospora myosura
bag
bagniak —> maślak pstry
bal
Balsamia
 — platyspora R
 — polysperma
 — vulgaris R
Baltazaria galactina EX
ban
Bankera
 — fuligineoalba E
 — violascens E
Bankeraceae
bar
Barssia oregonensis V
bas
Basidioradulum radula —> Xylodon radula
bat
Battarrea phalloides E
baz
baziówka
 — szyszkowata
 — wiosenna
baziówkowate
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · X · Z · Ł
ba bae · be  · bi bie · bj  · bo bom bor bot bov · br bru bry · bu but · by  ·  
bel
Belonidium mollissimum
Belonium excelsior
Belonopsis retincola
ber
berłóweczka
 — czeska E
 — frędzelkowana V
 — rudawa E
 — zimowa R
 — łuskowata E
bez
bezblaszka
 — kulistozarodnikowa
 — mchowa
bezpleszek
 — gruszowy
 — obojętny
 — woskowaty
 — żółtawy
beztrzonka lepka
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · X · Z · Ł
ba bae · be  · bi bie · bj  · bo bom bor bot bov · br bru bry · bu but · by  ·  
bia
białak
białak
 — bisiorowaty —> jamkóweczka skórkowata R
 — czerniejący R
 — gorzki —> drobnoporek gorzki
 — jasnopomarańczowy
 — miękki —> małoporek miękki E
 — modry —> drobnoporek modry
 — niemiły —> białak czerniejący R
 — półkonsolkowaty —> szkieletnica biaława
 — półrozpostarty —> jamkóweczka półrozpostarta I
 — śnieżysty
 — szarzejący —> wrośniaczek żelatynowaty R
 — łzawiący —> drobnoporek łzawiący E
białogrzybówka
 — żywokostowa
białokrowiak
 — kremowobiały E
 — okazały
 — pieniński E
 — trójbarwny
białoporek brzozowy
białoskórnik chropowaty
białoskórnikowate
białozasłonak
 — bulwiasty R
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · X · Z · Ł
ba bae · be  · bi bie · bj  · bo bom bor bot bov · br bru bry · bu but · by  ·  
bie
biedronecznik
 — Jeckera
 — zmienny
bielaczek —> naziemek
 — czerwonawy —> naziemek żółtopomarańczowy E
 — grzebieniasty —> naziemek zielonawy E
 — kozionogi —> naziemek kozionogi E
 — owczy —> naziemek białawy E
 — pozrastany —> naziemek ceglasty E
bielaczkowate —> naziemkowate
bis
Bisporella
 — citrina
 — pallescens
 — subpallida
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · X · Z · Ł
ba bae · be  · bi bie · bj  · bo bom bor bot bov · br bru bry · bu but · by  ·  
bje
Bjerkandera
 — adusta
 — fumosa
bla
blaszkowiec brzozowy —> blaszkowiec drobnozarodnikowy
blaszkowiec drobnozarodnikowy
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · X · Z · Ł
ba bae · be  · bi bie · bj  · bo bom bor bot bov · br bru bry · bu but · by  ·  
boc
boczniaczek pomarańczowożółty V
boczniak
 — białożółty
 — czapeczkowaty —> boczniak topolowy E
 — dębowy —> boczniak białożółty
 — mikołajkowy
 — ostrygowaty
 — płucny —> Grey Oyster V
 — płucny —> boczniak łyżkowaty V
 — topolowy E
 — łyżkowaty V
boczniakowate
bocznianka
 — brązowawa V
 — niebieskoszara
 — szarawa
 — łopatkowata —> bocznianka brązowawa V
boi
Boidinia furfuracea E
bok
bokówka biała V
bokownik wiązowy V
bol
Bolbitiaceae
Bolbitius
 — coprophilus
 — pluteoides
 — reticulatus R
 — reticulatus var. pluteoides —> Bolbitius pluteoides
 — titubans —> Bolbitius vitellinus
 — vitellinus
Boletaceae
Boletales
Boletellus projectellus —> Boletus projectellus
Boletinus asiaticus
Boletinus cavipes R
Boletinus cavipes f. aureus
Boletopsis
 — grisea E
 — leucomelaena E
Boletus
 — aereus E
 — aestivalis —> Boletus reticulatus
 — appendiculatus V
 — appendiculatus ssp. pallescens —> Boletus fechtneri E
 — appendiculatus ssp. regius —> Boletus regius E
 — betulicola
 — calopus —> Caloboletus calopus R
 — carpinaceus
 — depilatus
 — edulis
 — erythropus
 — fechtneri E
 — fragrans
 — impolitus
 — junquilleus —> Boletus luridiformis var. discolor E
 — legaliae
 — lupinus
 — luridiformis —> Boletus erythropus
 — luridiformis var. discolor E
 — luridus
 — pinophilus
 — projectellus
 — pseudoregius
 — pulverulentus R
 — queletii E
 — radicans V
 — regius E
 — reticulatus
 — rhodopurpureus —> Imperator rhodopurpureus
 — rhodoxanthus E
 — roseogriseus —> Butyriboletus roseogriseus
 — rubrosanguineus
 — satanas E
 — separans
 — subappendiculatus
 — suspectus —> Boletus impolitus
 — torosus
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · X · Z · Ł
ba bae · be  · bi bie · bj  · bo bom bor bot bov · br bru bry · bu but · by  ·  
bom
Bombardia bombarda —> Sphaeria fasciculata
bon
bondarcewowate
Bondarzewia mesenterica V
Bondarzewiaceae
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · X · Z · Ł
ba bae · be  · bi bie · bj  · bo bom bor bot bov · br bru bry · bu but · by  ·  
bor
Boreostereaceae
Boreostereum radiatum E
borowiczak dęty R
borowiec dęty —> borowiczak dęty R
borowiec dęty forma żółta
borowik
 — blednący —> borowik złotobrązowy blednący E
 — brązowofioletowy
 — brzozowy
 — ceglastopory
 — ceglastopory odmiana żonkilowa E
 — ciemnobrązowy E
 — górski
 — grabowy
 — grubotrzonowy —> borowik żółtopory R
 — gładkotrzonowy E
 — klinowotrzonowy R
 — korzeniasty V
 — królewski E
 — kruchy
 — LeGalovej
 — omglony —> borowik klinowotrzonowy R
 — oprószony
 — ponury
 — przyczepkowy —> Butter Bolete V
 — przyczepkowy —> borowik żółtobrązowy V
 — purpurowy E
 — płowy
 — Queleta —> borowik gładkotrzonowy E
 — rudopurpurowy
 — sosnowy
 — szatański E
 — szlachetny
 — usiatkowany
 — wrzosowiskowy —> borowik wrzosowy
 — wrzosowy
 — wysmukły —> borowik wrzosowy
 — żonkilowy —> borowik ceglastopory odmiana żonkilowa E
 — żółtobrązowy V
 — żółtopory R
 — złotobrązowy blednący E
borowikowate
borowikowce
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · X · Z · Ł
ba bae · be  · bi bie · bj  · bo bom bor bot bov · br bru bry · bu but · by  ·  
bot
Botryobasidiaceae
Botryobasidium
 — aureum
 — candicans R
 — isabellinum —> Botryohypochnus isabellinus
 — laeve R
 — obtusisporum R
 — pruinatum R
 — vagum R
Botryohypochnus isabellinus
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · X · Z · Ł
ba bae · be  · bi bie · bj  · bo bom bor bot bov · br bru bry · bu but · by  ·  
bov
Bovista
 — aestivalis
 — colorata E
 — dermoxantha
 — glacialis
 — graveolens E
 — limosa
 — nigrescens
 — paludosa V
 — pila
 — plumbea
 — pusilla
 — pusilliformis
 — tomentosa V
Bovistella radicata E
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · X · Z · Ł
ba bae · be  · bi bie · bj  · bo bom bor bot bov · br bru bry · bu but · by  ·  
brą
brązowniczka brzozowa
bre
Brevicellicium olivascens
bro
broaczka właściwa
brodaczka
 — bruzdkowana
 — buczynowa
 — czarnonóżka
 — dziwna
 — estońska
 — grabowa
 — gładka
 — haczykowata
 — jamkowata
 — karpacka —> brodaczka pośrednia
 — kaukaska
 — kędzierzawa
 — kępkowa
 — maderska —> brodaczka śląska
 — Motyki
 — nadobna
 — najdłuższa
 — niezwykła
 — pośrednia
 — rogowata
 — rozpierzchła
 — sitowa
 — skalna
 — śląska
 — sorediowa
 — spleciona
 — subtelna
 — szczelinowata
 — szmaragdowa
 — szorstka
 — sztywna
 — szydłowata
 — Wasmutha
 — wybielona
 — wyprostowana
 — włosowata
 — zachodnia
 — zaniedbana
 — zwyczajna
 — łysiejąca
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · X · Z · Ł
ba bae · be  · bi bie · bj  · bo bom bor bot bov · br bru bry · bu but · by  ·  
bru
brudziec kropkowaty
brunatka
 — biaława
 — brodawkowata
 — czerwieniejąca
 — drobna
 — dziobata
 — graniasta
 — kasztanowata
 — keszyna
 — meszka
 — miseczkowata
 — niebieszczejąca
 — promienista
 — Schaerera
 — szarozielona
 — Trogiusza —> włochatka jasna
 — włochata —> włochatka ciemna R
 — zielona
brunetkowate
Brunnipila fuscescens
Brunnipila palearum
bruzdniczek
 — cienkokapeluszowy
 — krótkotrzonowy
 — malutki
 — największy
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · X · Z · Ł
ba bae · be  · bi bie · bj  · bo bom bor bot bov · br bru bry · bu but · by  ·  
bry
Bryoria
 — abietina
 — bicolor
 — capillaris
 — chalybeiformis
 — flexuosa
 — furcellata
 — fuscescens
 — implexa
 — intricans
 — kuemmerleana
 — lanestris
 — motykana
 — nadvornikiana
 — simplicior
 — smithii
 — sophiae
 — subcana
 — tatarkiewiczii
 — tatrica
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · X · Z · Ł
ba bae · be  · bi bie · bj  · bo bom bor bot bov · br bru bry · bu but · by  ·  
buc
Buchwaldoboletus hemichrysus E
Buchwaldoboletus lignicola V
bue
Buellia
 — aethalea
 — badia
 — bryophila
 — disciformis
 — erubescens
 — griseovirens
 — leptocline
 — ocellata
 — papillata
 — punctata —> Amandinea punctata
 — schaereri
 — spuria
 — stellulata
 — uberior
 — violaceofusca
 — viridis
bug
Buglossoporus pulvinus —> Buglossoporus quercinus E
Buglossoporus quercinus E
bul
Bulbillomyces farinosus E
Bulgaria inquinans
Bulgariella pulla
bulwkowiec mączysty
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · X · Z · Ł
ba bae · be  · bi bie · bj  · bo bom bor bot bov · br bru bry · bu but · by  ·  
but
Butyrea luteoalba R
Butyriboletus appendiculatus —> Boletus appendiculatus V
Butyriboletus roseogriseus
buł
buławinka czerwona
buławka
buławka
 — cytrynowa
 — nitkowata —> buławka sitowata R
 — obcięta E
 — pałeczkowata V
 — rurkowata R
 — rurkowata odmiana skręcona
 — sitowata R
 — spłaszczona V
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · X · Z · Ł
ba bae · be  · bi bie · bj  · bo bom bor bot bov · br bru bry · bu but · by  ·  
bys
Byssocorticium
 — atrovirens E
 — pulchrum EX
Byssonectria
 — fusispora
 — terrestris
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · X · Z · Ł
ba bae · be  · bi bie · bj  · bo bom bor bot bov · br bru bry · bu but · by  ·  
bło
błończyk
 — malutki
 — murszowy
 — niewidek
 — piaskowy
 — torfowcowy
 — wątły
błonka
 — dwuzarodnikowa
 — nalistna
błonkowate
bły
błyskoporek
 — guzkowaty
 — podkorowy R
 — promienisty
 — płaczący V
 — sosnowy V
 — szczotkowaty R
błyskotka
 — brodawkowata
 — jasna
 — mchowa