grzyby.pl

Rejestr workowce

GREJ GREJ GREJ GREJGREJRejestr podstawczakiGREJ - indeks alfabetyczny wg gatunków
Lista gatunków workowców przyjmowanych do rejestru oparta na Krytycznej liście polskich Workowców (Chmiel 2006). Są to gatunki wymarłe lub mające najwyżej 5 współczesnych stanowisk.

Uwaga! Na tej liście, w rzadkich przypadkach, nazwy autorów mogą nie odpowiadać nazwie gatunku a pochodzić od synonimu, jest to problem techniczny trudny do eliminacji - dotyczy to tylko niektórych pozycji linkowanych jeśli wyłamują się z porządku alfabetycznego.

Apostemidium fiscellum (P. Karst.) P. Karst.
Apostemidium vibrisseoides (Peck) Boud. – guzówka soczysta
Arachnopeziza aurata Fuckel
Arachnopeziza delicatula Fuckel
Ascobolus behnitziensis Kirschst.
Ascobolus brassicae P. Crouan & H. Crouan
Ascobolus brunneus Cooke
Ascobolus candidus J. Schröt.
Ascobolus crenulatus P. Karst.
Ascobolus foliicola Berk. & Broome
Ascobolus lignatilis Alb. & Schwein.
Ascobolus michaudii Boud.
Ascobolus minutus Boud.
Ascobolus viridis Curr.
Ascocalathium stipitatum Eidam ex J. Schröt.
Ascocoryne turficola (Boud.) Korf
Ascodesmis microscopica (P. Crouan & H. Crouan) Le Gal
Ascodesmis nigricans Tiegh.
GREJAscodichaena rugosa Butin
Ascophanus cinerellus (P. Karst.) Speg.
Ascophanus pyronemoides Rehm
Ascozonus woolhopensis (Berk. & Broome) Boud.
Barlaea calospora (J. Schröt.) Sacc.
Belonidium caricincola Rehm
Belonidium rufum J. Schröt.
Belonium excelsius (P. Karst.) Boud.
Belonium hystrix (De Not.) Höhn.
Belonopsis asteroma (Fuckel) Aebi
Belonopsis guestphalicum (Rehm) Nannf.
Bisporella pallescens (Pers.: Fr.) S. E. Carp. & Korf
Bisporella subpallida (Rehm) Dennis
Bisporella sulphurina (Quél.) S. E. Carp.
Blumeriella jaapii (Rehm) Arx
Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel
Boudiera purpurea Eckblad
Boudiera tracheia (Rehm ex Gamundi) Dissing & T. Schumach.
Brunnipila calycioides (Rehm) Baral
Brunnipila caliculiforme (Schumach.) Baral
Bryoscyphus marchantiae (Berk.) Spooner
GREJByssonectria fusispora (Berk.) Rogerson & Korf
Byssonectria tetraspora (Fuckel) Korf
Calloria galeopsidis J. Schröt.
GREJCalloria neglecta (Lib.) B. Hein
Calycella lenticularis (Bull.) Boud.
Calycellina microspis (P. Karst.) Dennis
Calycellina punctata (Fr.) Lowen & Dumont
Calycellina punctiformis (Grev.) Höhn.
Catinella olivacea (Batsch) Boud.
Cenangium acicola (Fuckel) Rehm
Cenangium salicis J. Schröt.
Cenangium sarothamni Fuckel
Scutellinia crucipila (Cooke & W. Phillips) Le Gal
Cheilymenia fimicola (De Not. & Bagl.) Dennis
Cheilymenia pulcherrima (H. Crouan & P. Crouan) Boud.
Cheilymenia theleboloides (Alb. & Schwein.: Fr.) Boud.
GREJCheilymenia vitellina (Pers.: Fr.) Dennis
Chloroscypha sabinae (Fuckel) Dennis
niejadalnyGREJpiestrak jadalny (Choiromyces meandriformis) Vittad. – piestrak jadalny
Ciboria alni (Maul) Whetzel
Ciboria betulae (Woronin ex Navashin) W. L. White – kubianka brzozowa
Ciboria caucus (Rebent.) Fuckel
GREJCiboria rufofusca (O. Weberb.) Sacc. – kubianka rudawa
Ciboria tenuistipes J. Schröt.
Ciboria uliginosa Fr.
Ciboria viridifusca (Fuckel) Höhn.
Ciborinia candolleana (Lév.) Whetzel
Ciliolarina laricina (Raitv.) Svrček
Cistella hoehnelii Scheuer
Cistella luzulina (W. Phillips) Matheis
Claussenomyces prasinulus (P. Karst.) Korf & Abawi
Coccomyces coronatus (Schumach.: Fr.) De Not.
Coccomyces dentatus (J. Kunze & J. C. Schmidt: Fr.) Sacc.
Coccomyces leptideus (Fr.: Fr.) B. Eriks.
Coccomyces tumidus (Fr.) De Not.
Colpoma juniperi (P. Karst. ex P. Karst.) Dennis
Colpoma ledi (Alb. & Schwein.: Fr.) B. Eriksson
Coprotus aurora (P. Crouan & H. Crouan) K. S. Thind & Waraitch
Coprotus glaucellus (Rehm) Kimbr.
Coprotus granuliphormis (P. Crouan & H. Crouan) Kimbr.
Coprotus ochraceus (P. Crouan & H. Crouan) Kar. Larsen
Coprotus sexdecimsporus (P. Crouan & H. Crouan) Kimbr. & Korf
Coronellaria caricinella (P. Karst.) P. Karst.
Crocicreas amenti (Batsch) S. E. Carp.
Crocicreas culmicola (Desm.) S. E. Carp.
Crocicreas dolosellum (P. Karst.) S. E. Carp.
Crocicreas dryadis (Nannf. ex L. Holm) S. E. Carp. var. dryadis
Crocicreas subhyalinum (Rehm) S. E. Carp.
Crumenula urceoliformis (P. Karst.) P. Karst.
Crumenulopsis pinicola (Rebent.) J. W. Groves
Crumenulopsis sororia (P. Karst.) J. W. Groves
Cryptomycina pteridis (Rebent.) Höhn.
Cudonia confusa Bres.
Cudoniella aquatica (Lib.) Sacc.
GREJCudoniella clavus (Alb. & Schwein.: Fr.) Dennis
Cudoniella junciseda (Velen.) Dennis
Cudoniella rubicunda (Rehm) Dennis
Cyclaneusma minus (Butin) DiCosmo, Peredo & Minter
Cyclaneusma niveum (Pers.: Fr.) DiCosmo, Peredo & Minter
Dasyscypha cerina Pers. f. grisea Pers.
Dasyscypha involuta (Lagger) Rehm
Dasyscyphella dryina (P. Karst.) Raitv.
Dennisiodiscus prasinus (Quél.) Svrček
Dermatea piceae Pers.
Dermea ariae Tul. & C. Tul. ex P. Karst.
Dermea cerasi (Pers.) Fr.
Dermea padi (Alb. & Schwein.) Fr.
Dermea prunastri (Pers.) Fr.
Dermea tulasnei J. W. Groves
Dibeloniella citrinella (Rehm) E. Müll. & Défago
Diplocarpon earlianum (Ellis & Everh.) F. A. Wolf
Diplocarpon impressum (Fr.) L. Holm & K. Holm
Diplonaevia emergens (P. Karst.) B. Hein
Diplonaevia seriata (Lib.) B. Hein
Discinella livido–purpurea Boud.
jadalnychronionyred listGREJkrążkówka żyłkowana (Disciotis venosa) var. reticulata (Grev.) Boud.
Discocainia laciniata (Alb. & Schwein.) Tork. & Eckblad
Discocistella grevillei (Berk.) Svrček
Drepanopeziza populorum (Desm.) Höhn.
Drepanopeziza ribis (Kleb.) Höhn.
Drepanopeziza salicis (Tul. & C. Tul.) Höhn.
Drepanopeziza sphaerioides (Pers.) Nannf.
Duplicaria empetri (Pers.: Fr.) Fuckel
Durella commutata Fuckel
Durella sanguinea (Pers.) Nannf.
Encoelia carpini (Rehm) Boud.
GREJsklerorzechówka wiązkowa (Sclerencoelia fascicularis) (Alb. & Schwein.) P. Karst. – orzechówka wiązkowa
orzechówka mączysta (Encoelia furfuracea) (Roth) P. Karst. – orzechówka mączysta
Erikssonopsis ericae (Fr.) M. Morelet
GREJErinella aeruginosa Henn.
Eriopezia caesia (Pers.) Rehm
Eriopeziza aurea (Fuckel) Rehm
Eupropolella vaccini (Rehm) Höhn.
Fimaria cervina (W. Phillips) Brumm.
Fimaria leporum (Alb. & Schwein.) Velen.
Fuscolachnum dumorum (Roberge ex Desm.) J. H. Haines
Fuscolachnum misellum (Roberge ex Desm.) J. H. Haines
Fuscolachnum pteridis (Alb. & Schwein.) J. H. Haines
Genea hispidula (Berk. & Broome) Tul. – genea kędzierzawa
Genea klotzschii Berk. & Broome – genea ozdobna
GREJziemioziorek okazały (Geoglossum cookeanum) Nannf.
Geoglossum difforme Fr. – łęgot różnokształtny
Geoglossum nigritum (Fr.) Cooke
Geoglossum sphagnophilum Ehrenb.
ziemioziorek pomarszczony (Geoglossum umbratile) Sacc.
Geoglossum viscosum Pers.
GREJzagrzebka piaskowa (Geopora arenosa) (Fuckel) S. Ahmad
Geopora sepulta (Fr.) Korf & Burds. – zagrzebka pogrążona
Geopyxis rehmii Turnau
Godronia cassandrae Peck
Godronia cassandrae f. vaccini (Peck) J. W. Groves
Godronia fuliginosa (Fr.) Seaver
Godronia ledi (Alb. & Schwein.) P. Karst.
Godronia ribis (Fr.) Seaver
Gorgoniceps aridula (P. Karst.) P. Karst.
Gorgoniceps taveliana Rehm
Grahamiella variabile (Nograsek & Matzer) Spooner
Gremeniella abietina (Lagerb.) M. Morelet
Gyromitra suspecta (Krombh.) J. Schröt.
Haglundia perelegans Nannf.
Hamatocanthoscypha laricionis (Velen.) Svrček
Helotium conigenum (Pers.) P. Karst.
Helotium dactylidis J. Schröt.
Helotium eichleri Bres.
Helotium imberbe (Bull.) Fr. var. sessile Bres.
Helotium proximellum P. Karst.
Helotium subconfluens Bres.
Helotium subtrabinellum Bres.
Helvella arctica Nannf.
Helvella corium (O. Weberb.) Massee
Helvella lactea Boud.
GREJHelvella leucomelaena (Pers.) Nannf.
Helvella monachella (Scop.) Fr.
Helvella pallescens Schaeff. – piestrzyca blada
GREJHelvella pezizoides Afzel.: Fr.
Helvella phlebophora Pat. & Doass.
Helvella stevensii Peck
Helvella villosa (Hedw.) Dissing & Nannf.
Helvellella sphaerospora (Peck) S. Imai – piestrzanka kulistozarodnikowa
Heterosphaeria linariae (Rabenh.) Rehm
Heterosphaeria lojkae (Rehm & Winter) J. Schröt.
Heterosphaeria patella (Tode: Fr.) Grev.
GREJHeyderia abietis (Fr.) Link – igłówka brązowawa
Heyderia cucullata (Fr.) Link
chronionyGREJHolwaya mucida (Schulzer) Korf & Abawi
Humaria schenkii (Batsch) Sacc.
Humarina rufa (Pers.) Seaver
Hyalinia dilutella (Fr.) Boud.
Hyalinia rubella (Pers.) Nannf.
Hyalinia tumidula (Roberge & Desm.) Boud.
Hyalopeziza millepunctata (Lib.) Raitv.
Hyalopeziza trichodea (W. Phillips & Plowr.) Raitv.
Hyaloscypha hyalina (Pers.) Boud.
Hyaloscypha leuconica (Cooke) Nannf.
Hymenoscyphus carpinicola (Rehm) Arendh.
Hymenoscyphus calyculus (P. Karst.) P. Karst.
Hymenoscyphus consobrinus (Boud.) Arnolds & Baral
GREJHymenoscyphus fagineus (Pers.) Dennis – pucharek bukowy
Hymenoscyphus friesii (Weinm.) Arendh.
Hymenoscyphus humuli (Lasch) Dennis
Hymenoscyphus immutabilis (Fuckel) Dennis
Hymenoscyphus laetus (Boud.) Dennis
Hymenoscyphus lutescens (Hedw.: Fr.) W. Phillips
Hymenoscyphus menthae (W. Phillips) Baral
Hymenoscyphus mycetophilus (Peck) Svrček
Hymenoscyphus ombrophiliformis Svrček
Hymenoscyphus perexiqua J. Schröt.
Hymenoscyphus phyllogenus (Rehm) Kuntze
Hymenoscyphus phyllophilus (Desm.) Kuntze
Hymenoscyphus repandus (W. Phillips) Dennis
Hymenoscyphus rhodoleucus (Fr.) W. Phillips
Hymenoscyphus rokebyensis (Svrček) Matheis
GREJHymenoscyphus salicellus (Fr.) Dennis
Hymenoscyphus separabilis (P. Karst.) Dennis
Hymenoscyphus vernalis (Boud.) Dennis
Hymenoscyphus vitellinus (Rehm) Kuntze
Hyphodiscus gemmarum (Boud.) Raitv. & R. Galan
Hypoderma commune (Fr.) Duby
Hypoderma conigenum (Pers.) Cooke
Hypoderma virgultorum (Pers.) DC.
Hypoderma sarmentorum (De Not.) Rehm
Hypoderma vincetoxici (Duby) Sacc.
Hypohelion scirpinum (DC.) P. R. Johnst.
Hysteronaevia stenospora Nannf.
Hysteropezizella diminuens (P. Karst.) Nannf.
Iodophanus testaceus (Moug.) Korf
korzak różnokształtny (Ionomidotis irregularis) (Schwegler) E. J. Durand
Lachnea cinerella Rehm
Lachnea fuscoatra (Rebent.) Sacc.
Lachnea oligochaeta Teodor. – włośniczka skąpowłosa
Lachnea stercorea (Pers.) Gillet var. maialis Svrček – włośniczka nawozowa f. wiosenna
Lachnella albolutea (Pers.) P. Karst.
Lachnella spadicea (Pers.) W. Phillips
Lachnella tricolor (Sowerby) Massee
Lachnella virescens (Alb. & Schwein.) Bres.
Lachnellula abietis (P. Karst.) Dennis
GREJLachnellula calyciformis (Willd.) Dharne
Lachnellula fuckelii (Bres. ex Rehm) Dharne
Lachnellula fuscosanguinea (Rehm) Dennis
Lachnellula occidentalis (G. G. Hahn & Ayers) Dharne
Lachnellula resinaria (Cooke & W. Phillips) Rehm
Lachnellula splendens (J. Schröt.) Baral & Matheis
Lachnellula suecica (de Bary ex Fuckel) Nannf.
Lachnum acutipilum P. Karst.
Lachnum albidoroseum (Rehm) Nannf.
Lachnum albotestaceum (Desm.) P. Karst.
Lachnum apalum (Berk. & Broome) Nannf.
Lachnum barbatum (Kunze) J. Schröt.
Lachnum brevipilosum Baral
Lachnum callimorphum P. Karst.
Lachnum capitatum (Peck) Svrček
Lachnum caricis (Desm.) Höhn.
Lachnum carneolum (Sacc.) Rehm
Lachnum carneolum (Sacc.) Rehm var. longisporum Dennis
Neodasyscypha cerina (Pers.) Nannf.
Incrucipulum ciliare (Schrad.: Fr.) Rehm
Lachnum corticale (Pers.) Nannf.
Lachnum crystallinum (Fuckel) Rehm
Lachnum distinguendum Rick
Lachnum elatius P. Karst.
GREJBrunnipila fuscescens (Pers.: Fr.) P. Karst.
GREJBrunnipila fuscescens (Pers.: Fr.) P. Karst. var. fagicola (W. Phillips) Dennis
Lachnum imbecille P. Karst.
Lachnum juncisedum J. Schröt.
Lachnum leucophaeum (Pers.) P. Karst.
Lachnum minutissimum (P. Crouan & H. Crouan) Baral
Lachnum mollissimum (Lasch) P. Karst.
Lachnum nudipes (Fuckel) Nannf.
Lachnum palearum (Desm.) Korf
Lachnum papyraceum P. Karst.
Lachnum patulum (Pers.) Rehm
Lachnum pudibundum (Quél.) J. Schröt.
Lachnum pulchellum Velen.
Lachnum pulverulentum (Lib.) P. Karst.
Lachnum pygmeum (Fr.: Fr.) Bres.
Lachnum relicinum (Fr.) P. Karst.
Lachnum rhytismatis (W. Phillips) Nannf.
Lachnum roridum (Wallr.) Rehm
Lachnum roseum (Rehm) Rehm
Lachnum rubi (Bres.) Raitv.
Lachnum salicariae (Rehm) Raitv.
Lachnum sulphureum (Pers.) P. Karst.
Lachnum sydowii Dennis
Lachnum tenue Kirschst.
Lachnum tenuissimum (Quél.) Korf & W. Y. Zhuang
Laetinaevia minutissima (E. Rostr.) Nannf. ex B. Hein
Lamprospora crec’hqueraulti (P. Crouan & H. Crouan) Boud.
Lamprospora crouanii (Cooke) Seaver
Lasiobelonium nidulum (J. C. Schmidt & Kunze) Spooner
Lasiobolus capreoli Velen.
Lasiobolus cuniculi Velen.
Lasiobolus intermedius J. L. Bezerra & Kimbr.
Leotia atrovirens Pers. – patyczka czarnozielona
Leptotrochila astrantiae (Ces.) Schüepp
Leptotrochila bartsiae Schüepp
Leptotrochila cerastiorum (Wallr.) Schüepp
Leptotrochila jasionis (Romell) Schüepp
Leptotrochila medicaginis (Fuckel) Schüepp
Leptotrochila phyteumatis (Fuckel) Schüepp
Leptotrochila radians (Roberge ex Desm.) P. Karst.
Leptotrochila repanda (Fr.) P. Karst.
Leptotrochila trifolii-arvensis (Nannf.) Schüepp
Leptotrochila verrucosa (Wallr.) Schüepp
Leucoscypha leucotricha (Alb. & Schwein.: Fr.) Boud.
Lirula macrospora (R. Hartig) Darker
Lirula nervisequia (DC.: Fr.) Darker


Lophodermium apiculatum (Wormsk.: Fr.) Duby
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chevall.
Lophodermium aucupariae (Schleich.) Darker – osutka jarzębinowa
Lophodermium caricinum (Roberge ex Desm.) Duby – osutka turzycowa
Lophodermium conigenum (Brunaud) Hilitzer
Lophodermium culmigenum (Fr.) P. Karst. – osutka trzcinnikowa
Lophodermium foliicola (Fr.) P. F. Cannon & Minter – osutka liściowa
Lophodermium herbarum (Fr.) Fuckel – osutka konwaliowa
osutka jałowcowa (Lophodermium juniperinum) (Fr.: Fr.) De Not. – osutka jałowcowa
osutka jałowcowa (Lophodermium juniperinum) (Fr.: Fr.) De Not. var. minorospora Zal., Domański & Wojc.
Lophodermium maculare (Fr.) De Not. – osutka łochiniowa
Lophodermium melaleucum (Fr.) De Not. – osutka brusznicowa
Lophodermium oxycocci (Fr.) P. Karst. – osutka żurawinowa
osutka piwoniowa (Lophodermium paeoniae) Rehm ex Vestergr. – osutka piwoniowa
Lophodermium petiolicolum Fuckel – osutka dębowa
osutka świerkowa (Lophodermium piceae) (Fuckel) Höhn. – osutka świerkowa
Lophodermium punctiformae (Fr.) Fuckel
Lophodermium seditosum Minter, Staley & Millar
Lophodermium sphaerioides (Alb. & Schwein.: Fr.) Duby – osutka bagnowa
Lophodermium typhinum (Fr.) Lambotte
Marcelleina persooni (H. Crouan & P. Crouan) Brumm.
czarnorzęska szczecinkowata (Melastiza chateri) (W. G. Sm.) Boud. – czarnorzęska szczecinkowata
Melastiza flavorubens (Rehm) Pfister & Korf
Melastiza scotica Graddon
Meloderma desmazieri (Duby) Darker
Microglossum rufum (Schwein.) Undrew. – małozorek tłuczkowaty
Microscypha grisella (Rehm) H. Syd. & P. Syd.
Microstoma hiemale Bernstein
Miladina lechithina (Cooke) Svrček
Mitrula vitellina (Bres.) Sacc.
Mollisia arenula (Alb. & Schwein.) P. Karst.
Mollisia arundinacea (DC.) W. Phillips
Mollisia atrata (Pers.) P. Karst.
Mollisia benesuada (Tul.) W. Phillips
Mollisia caespiticia P. Karst.
Mollisia chionea Massee & Crossl.
Mollisia clavata Gremmen
Mollisia crumenuloides Rehm
Mollisia discolor (Mouton) W. Phillips
Mollisia episphaeria (Martins) J. Schröt.
Mollisia epitypha P. Karst.
Mollisia erigerontis (Cooke) Sacc.
Mollisia escharodes (Berk. & Broome) Gremmen
Mollisia euparaphysata J. Schröt.
Mollisia hydrophila (P. Karst.) Sacc.
Mollisia juncina (Pers.) Rehm
Mollisia ligni (Desm.) P. Karst.
Mollisia lychnidis (Fuckel) Sacc. & Traverso
Mollisia minutella (Sacc.) Rehm
Mollisia palustris (Roberge ex Desm.) P. Karst.
Mollisia rabenhorstii (Auersw.) Rehm
Mollisia ramealis (P. Karst.) P. Karst.
Mollisia rufula Sacc.
Mollisia subglacialis Rehm
Mollisia sudetica J. Schröt.
Mollisia teucrii (Fuckel) Rehm
Mollisia uda (Pers.: Fr.) Gillet
Mollisia ulmariae (Lasch) Rehm
Mollisia ventosa P. Karst.
Mollisia vulgaris (Fuckel) Rehm
Mollisina echinulifera Scheuer & Baral
Monilinia baccarum (J. Schröt.) Whetzel – paciornica jagodowa
Monilinia laxa (Aderh. & Ruhland) Honey – paciornica pestkowcowa
Monilinia ledi (Navashin) Whetzel – paciornica bagnowa
Monilinia megalospora (Woronin) Whetzel – paciornica wielkozarodnikowa
GREJMonilinia oxycocci (Woronin) Honey – paciornica żurawinowa
Monilinia padi (Woronin) Honey – paciornica czeremchowa
Monilinia urnula (Weinm.) Whetzel – paciornica brusznicowa
Myriosclerotinia curreyana (Berk. ex Curr.) N. F. Buchw.
Myriosclerotinia dennisi (Svrček) J. Schwegler
Myriosclerotinia scirpicola (Rehm) N. F. Buchw.
Myriosclerotinia sulcata (Whetzel) N. F. Buchw.
Naevala perexigua (Roberge ex Desm.) K. Holm & L. Holm
Naevia ignobilis P. Karst.
Naeviella paradoxa (Rehm) Clem.
Naeviopsis carneola B. Hein & Nannf.
Neottiella carestiae (Ces.) Sacc.
Neottiella hetieri Boud.
gniazdówka czerwonawa (Neottiella rutilans) (Fr.) Dennis – gniazdówka czerwonawa
Neotiella vivida (Nyl.) Dennis
Nimbomollisia eriophori (Kirchn.) Nannf.
Nimbomollisia melatephroides (Rehm) Nannf.
Niptera melatephra (Lasch) Rehm
Niptera melatephroides (Rehm) Sacc.
Niptera pilosa (Crossl.) Boud.
Niptera umbonata (Pers.) Fuckel
Octospora carbonigena (Berk.) Dennis
Octospora humosa (Fr.) Dennis
Octospora leucoloma Hedw.
Octospora rubricosa (Fr.) M. M. Moser
Ombrophila frangulae Velen.
Ombrophila janthina (P. Karst.) Rehm
Ombrophila morthieriana Rehm
Ombrophila violacea (Hedw.) Fr.
Orbilia auricolor (A. Bloxam ex Berk.) Sacc.
Orbilia chrysocoma (Bull.) Sacc.
Orbilia coccinella (Sommerf.) P. Karst.
Orbilia curvatispora Boud.
Orbilia lasia (Berk. & Broome) Rehm
Orbilia leucostigma (Fr.) Fr.
Orbilia pannorum J. Schröt.
Orbilia vinosa (Alb. & Schwein.: Fr.) P. Karst.
Otidea abietina (Pers.) Fuckel – uchówka jodłowa
GREJOtidea bufonia (Pers.) Boud.
GREJuchówka cytrynowa (Otidea concinna) (Pers.) Sacc. – uchówka cytrynowa
Otidea grandis (Pers.) Rehm
Pachydisca fusispora (J. Schröt.) Boud.
GREJAdelphella babingtonii (Berk.) Boud.
Parachnopeziza miniopsis (Ellis) Korf
Patinella felsmani (Stein) Rehm
Paxina dupainii (Boud.) Seaver
Perrotia commixta (Bres.) Sacc.
Perrotia flammea (Alb. & Schwein.: Fr.) Boud.
Pezicula alba E. J. Guthrie
Pezicula alni (Fuckel) Rehm
GREJPezicula carpinea (Pers.) Tul. ex Fuckel
Pezicula cinnamomea (DC.) Sacc.
Pezicula corylii (Tul.) Tul. & C. Tul.
Pezicula eucrita P. Karst.
Pezicula frangulae (Fr.) Fuckel
Pezicula livida (Berk. & Broome) Rehm
Pezicula malicorticis (H. S. Jacks.) Nannf.
Pezicula ocellata (Pers.) Seaver
Pezicula rubi (Lib.) Niessl
GREJPeziza arvernensis Boud.
Peziza badioconfusa Korf
Peziza badiofusca (Boud.) Dennis
Phylloscypha boltonii Quél.
Peziza brunneoatra Desm.
Pachyella celtica (Boud.) M. M. Moser
Peziza cerea Sowerby
Peziza crassipes Quél.
Peziza depressa Pers.: Fr.
Peziza flavida (W. Phillips) M. M. Moser ex D. C. Pant
Peziza granularis Donadini
Peziza granulosa Schumach.: Fr.
Peziza howsei (Boud.) Donadini
GREJParagalactinia michelii (Boud.) Dennis
Daleomyces petersii Berk. & Curtis
kustrzebka szorstkozarodnikowa (Peziza echinospora) (Hedw.) Pers.
Peziza repanda Pers. – kustrzebka wygięta
Peziza saccardiana Cooke
Peziza sepiatra Cooke
Peziza sterigmatizans W. Phillips
GREJkustrzebka soczysta (Peziza succosa) Berk. – kustrzebka soczysta
Peziza viridifusca Delacr.
Pezizella aspidiicola (Berk. & Broome) Rehm
Pezizella chionea (Fr.) Dennis
Pezizella dilutella Sacc.
Pezizella eburnea (Roberge) Dennis
Pezizella leucostigmoides (Sacc.) Rehm
Pezizella milliaris Velen.
Pezizella plicatula Rehm
Pezizella subtilis (Fr.) Dennis
Pezizella subtilissima (J. Schröt.) Sacc.
Pezizella virens (Alb. & Schwein.) Rehm
Pezizella viridi-flavescens Rehm
Pezizella vulgaris (Fr.) Sacc.
Pezizella xylita (P. Karst.) Rehm
Phacidium abietinum Kunze & J. C. Schmidt
Phacidium lacerum Fr.: Fr.
Phacidium mollisioides Sacc. & H. Briard
Phaeohelotium monticola (Berk.) Dennis
Phaeohelotium subcarneum (Schumach.) Dennis
Phaeohelotium trabinellum (P. Karst.) Dennis
Phialea confinis (P. Karst.) Sacc.
Phialea nigritula Rehm
Phialea strobilina (Fr.) Gillet
Phialea subpallida Rehm
Phialina lachnobrachya (Desm.) Raitv.
Phragmonaevia caricum (Auersw.) Rehm
Phragmonaevia emergens (P. Karst.) Rehm
Phragmonaevia hysterioides (Desm.) Rehm
Phragmonaevia luzulina (P. Karst.) Rehm
Pirottaea brevipila (Roberge & Desm.) Boud.
Pirottaea gallica Sacc.
Pirottaea veneta Sacc. & Speg.
GREJPithya vulgaris Fuckel
Plicaria carbonaria Fuckel
Plicaria catinoides (Fuckel) Rehm
Plicaria fuliginea Schumach.
Plicaria leiocarpa (Curr.) Boud.
Plicaria nucalis (Saut.) Rehm – zwijka orzechowa
Lamprospora trachycarpa (Curr.) Boud.
Podophacidium xanthomelum (Pers.) Kavina
Polydesmia pruinosa (Berk. & Broome) Boud.
GREJPropolis farinosa (Pers.) Fr.
Pseudohelotium pineti (Batsch) Fuckel
Pseudombrophila deerrata (P. Karst.) Seaver
Pseudopeziza calthae (W. Phillips) Massee
Pseudopeziza humuli Fuckel
Pseudopeziza medicaginis (Lib.) Sacc.
Pseudopeziza meliloti H. Syd. & P. Syd.
Pseudophacidium ledi (Alb. & Schwein.) P. Karst.
Pseudophacidium microspermum (Fuckel) Rehm
GREJPseudoplectania nigrella (Pers.: Fr.) Fuckel – czareczka czarniutka
Pseudoplectania sphagnophila (Pers.) Kreisel – czareczka torfowcowa
Pseudoplectania melaena (Pers.) Seaver – czareczka czarniawa
Pseudorhytisma bistortae (DC.) Juel
Psilachnum acutum (Velen.) Svrček
Psilachnum chrysostigma (Fr.) Raitv.
Psilachnum inquilinum (P. Karst.) Dennis
Psilopezia aquatica (DC.) Rehm
Pulvinula cinnabarina (Fuckel) Boud.
poduszeczka pomarańczowa (Pulvinula convexella) (P. Karst.) Pfister – poduszeczka pomarańczowa
Pyrenopeziza adenostylidis (Rehm) Gremmen
Pyrenopeziza ampelina Pass.
Pyrenopeziza arctii (W. Phillips) Nannf.
Pyrenopeziza betulicola Fuckel
Pyrenopeziza caricis Rehm
Pyrenopeziza compressula Rehm
Pyrenopeziza ebuli (Fr.) Sacc.
Pyrenopeziza euphrasiae (Fuckel) J. Kunze
Pyrenopeziza gali veri (P. Karst.) Rehm
Pyrenopeziza homogynes J. Schröt.
Pyrenopeziza mercurilis (Fuckel) Boud.
Pyrenopeziza nigrella Fuckel
Pyrenopeziza petiolaris (Alb. & Schwein.) Nannf.
Pyrenopeziza plicata Rehm
Pyrenopeziza polygoni (Lasch) Gremmen
Pyrenopeziza polymorpha Rehm
Pyrenopeziza pulveracea (Fuckel) Gremmen
Pyrenopeziza revincta (P. Karst.) Gremmen
Pyrenopeziza rubi (Fr.) Rehm
Pyrenopeziza solidaginis (P. Karst.) J. Schröt.
Pyronema laetissimum J. Schröt.
GREJPyronema omphalodes (Bull.) Fuckel
Rhabdocline pseudotsugae Syd.
Rhyparobius myriosporus (Crouan) Boud.
Rhyparobius solms-laubachii (Rabenh.) Rehm
łuszczeniec modrzewnicowy (Rhytisma andromedae) (Pers.) Fr. – łuszczeniec modrzewnicowy
Rhytisma liriodendri Wallr.
Rhytisma punctatum (Pers.) Fr.
Rhytisma umbonatum Hoppe – łuszczeniec obustronny
Rodotarzetta rosea (Rea) Dissing & Siversten
Rodwayella citrinula (P. Karst.) Spooner & Dennis
baziówka wiosenna (Rutstroemia bolaris) (Batsch) Rehm – baziówka wiosenna
GREJbaziówka szyszkowata (Rutstroemia bulgarioides) (Rabenh.) P. Karst. – baziówka szyszkowata
Rutstroemia elatina (Alb. & Schwein.) Rehm
Rutstroemia henningsiana (Plöttn.) Dennis
Rutstroemia petiolorum (Roberge ex Desm.) W. L. White
Saccobolus beckii Heimerl
Saccobolus citrinus Boud. & Torrend
Saccobolus dilutellus (Fuckel) Sacc.
Saccobolus glaber (Pers.) Lambotte
Saccobolus minimus Velen.
Saccobolus truncatus Velen.
Saccobolus verrucisporus Brumm.
Saccobolus versicolor (P. Karst.) P. Karst.
niejadalnyczarka austriacka (Sarcoscypha austriaca) (O. Beck ex Sacc.) Boud.
Sarcoscypha dolosa (O. Weberb.) Sacc.
Schizothyrioma ptermicae (Desm.) Höhnel
Scleromitrula calthicola (Whetzel) T. Schumach. & Holst-Jensen
Sclerotinia carlinae Velen.
twardnica pasożytnicza (Sclerotinia sclerotiorum) (Lib.) de Bary – twardnica pasożytnicza
Sclerotinia trifoliorum J. Eriks. – twardnica koniczynowa
Scutellinia ampullacea (Limm. ex Cooke) Kuntze
Scutellinia arenosa (Velen.) Le Gal
GREJwłośniczka szorstkozarodnikowa (Scutellinia trechispora) Denison
GREJwłośniczka szorstkozarodnikowa (Scutellinia trechispora) (Nyl.) Dennis
Scutellinia carneo-sanguinea (Fuckel) Kuntze
GREJScutellinia cejpii (Velen.) Svrček
Scutellinia erinaceus (Schwein.) Kuntze
Scutellinia immersa Svrček
GREJScutellinia kerguelensis (Berk.) Kuntze
Scutellinia lusatiae (Cooke) Kuntze
Scutellinia macrospora (Svrček) Le Gal
Scutellinia pensylvanica (Seaver) Dennison
Scutellinia pseudotrechispora (J. Schröt.) Le Gal
Scutellinia subhirtella Svrček
GREJwłośniczka szorstkozarodnikowa (Scutellinia trechispora) (Berk. & Broome) Lambotte – włośniczka szorstkozarodnikowa
Scutellinia umbrarum (Fr.) Lambotte
Scutomollisia punctum (Rehm) Nannf.
Scutomollisia stenospora Nannf.
Sphaerosoma fuscescens Klotzsch
Sphaerosoma janczewskianum Rouppert
Sphaerosporella brunnea (Alb. & Schwein.: Fr.) Svrček & Kubička
Sphaerozone ostiolatum (Tul.) Setch.
Spilopodia nervisequia (Pers.) Boud.
Sporomega degenerans (Fr.) Corda
Stamnaria persoonii (Moug.) Fuckel
Tapesia callunae Mouton
Tapesia cinerella Rehm
Tapesia knieffii (Wallr.) J. Kunze
Tapesia lividofusca (Fr.) Rehm
Tapesia minutissima Fuckel
Tapesia rosae (Pers.) Fuckel
Tapesia strobilicola (Rehm) Sacc.
Tapesia torulae Fuckel
GREJTarzetta catinus (Holmsk.: Fr.) Korf & J. K. Rogers.
Terriera cladophila (Lév.) B. Eriks.
Thecotheus holmskioldii (E. C. Hansen) Chenant.
Thecotheus pelletieri (P. Crouan & H. Crouan) Boud.
Thelebolus caninus (Auersw.) Jeng & J. C. Krug
Thelebolus crustaceus (Fuckel) Kimbr.
Thelebolus microsporus (Berk. & Broome) Kimbr.
Thelebolus nanus Heimerl
Thelebolus polysporus (P. Karst.) Otani & Kanzawa
Therrya fuckelii (Rehm) Kujala
Therrya pini (Alb. & Schwein.) Höhn.
Thuemenidium atropurpureum (Batsch) Kuntze – maczugowiec czarnoczerwonawy
Tricharina gilva (Boud. ex Cooke) Eckblad
Tricharina praecox (P. Karst.) Dennis
Trichobolus pilosus (J. Schröt.) Kimbr.
Trichobolus sphaerosporus Kimbr.
Trichobolus zukalii (Heimerl) Kimbr.
włosojęzyk krótkozarodnikowy (Trichoglossum walteri) (Berk.) E. J. Durand
Trichophaea abundans (P. Karst.) Boud.
Trichophaea amphidoxa (Rehm) Boud.
Trichophaea gregaria (Rehm) Boud.
Trichophaea gregaria (Rehm) Boud. var. intermedia Le Gal
Trichophaeopsis biscupis (Boud.) Korf & Erb
Trochila craterium (DC.) Fr.
Tryblidiopsis pinastri (Pers.) P. Karst.
Tuber borchii Vittad. – trufla Borcha
trufla omszona (Tuber puberulum) Berk. & Broome – trufla omszona
trufla ruda (Tuber rufum) Pico – trufla ruda
Tympanis alnea (Pers.) Fr.
Tympanis conspersa (Fr.) Fr.
Tympanis pinastri Tul.
Unguicularia unguiculata Höhn.
Urceolella crispula (P. Karst.) Boud.
Urceolella papilaris (Bull.) Boud.
Velutarina rufo-olivacea (Alb. & Schwein.) Korf
Verpa fulvocincta Bres.
Vibrissea guernisaci P. Crouan et H. Crouan
Zukalina neglecta (Zukal) Kuntze