Luki78 — doniesienia z grzybobrań (wszystkich #5, wyróżnionych #1)