Grzesieknx1366 — doniesienia z grzybobrań (wszystkich #9, wyróżnionych #2)