181965xx2002
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
fot. GREJ-181965-395268

fotografia z Rejestru grzybów rzadkich i zagrożonych (GREJ) związana z rekordem ID181965
© autor fotografii podany jest w rekordzie GREJ