fot. 050626-1383 (733×385) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 050626-1
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Unidentified-Polyporoid-etc (niezidentyfikowane)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

26.06.2005, Wrocław
copyright © by Marek Snowarski