fot. 040717-8028 (702×304) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 040717-7
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Unidentified-Polyporoid-etc (niezidentyfikowane)

on This page when logged in
you will see 2.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

17.07.2004, Nowa Wieś k. Domaszkowa, Kotlina Kłodzka
copyright © by Marek Snowarski