znalezisko 20011002.9.01 - Unidentified-Entoloma · Dolny Śląsk, dolina Odry · (leg. det. Marek Snowarski)
011002-18
Unidentified-Entoloma