znalezisko 20000714.2.00 - Unidentified-Entoloma · Dolny Śląsk, dolina Odry · (leg. det. Marek Snowarski)
000715-3
Unidentified-Entoloma