red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Pachyploeus melanoxanthus Tul.

zielonek kolczastozarodnikowy