grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Pachyploeus melanoxanthus Tul.

zielonek kolczastozarodnikowy
Tuberaceae Tuberaceae Tuberaceae TuberaceaeTuberaceaezielonek cytrynowy (Pachyploeus citrinus)trufla (Tuber)