takson nie ujęty w czekliście

Inocybe catalaunica Singer

Inocybe leiocephala D.E. Stuntz