takson nie ujęty w czekliście

Agrocybe molesta (Lasch) Singer