grzyby.pl

Agrocybe brunneola (Fr.) Bon [🔉 a·gro·ci·be *]

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Agrocybe Agrocybe Agrocybe AgrocybeAgrocybepolówka korzeniasta (Agrocybe arvalis)polówka popękana (Agrocybe dura)

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Agrocybe brunneola (Fr.) Bon [🔉 a·gro·ci·be *]
Agrocybe (gr.)
Nazwa rodzaju złożona z greckich agro (pole) i kybe (głowa). Nawiązanie do występowania wielu gatunków na otwartej przestrzeni i wypukłego kształtu kapelusza.