takson nie ujęty w czekliście

Agrocybe brunneola (Fr.) Bon